Perfekte resultater

Alltid perfekte resultater
Det optimale samspillet mellom vaskemiddel og vaskemaskin: Ganske enkelt en perfekt vask.
Utstyr modellavhengig – bildene er eksempler