SøkFinn en forhandler
Fri frakt for bestilling av tilbehør og rengjøringsprodukter med verdi over kr 500,-. For kjøp under kr 500,- tilkommer kr 159,- i frakt.
WA CSP 0603 L

Caps Sport

6-pk. spesialvaskemiddel for syntetiske tekstiler. EasyOpen.

sale priceNOK 119,00
1 stk. = NOK 19,83
Veiledende pris, inkl. mva. Fri frakt for bestillinger over kr 500,-. For kjøp under kr 500,- tilkommer kr 159,- i frakt. 
 
 

Produktdetaljer

  • Hygienisk rent og friskhet som varer lenge
  • Pleier fibrene slik at plaggene bevarer fasongen og holder lenge
  • Bevarer tekstilenes pusteevne
  • Forhindrer elektrostatisk ladning av klær
  • Kapsel av100 % resirkulert plast– av hensyn til miljøet
  • For 6 vask – kan brukes ialle typer vaskemaskiner

Advarsel

Caps Sport

Fare. Inneholder ALCOHOLS, C12-C18, ETHOXYLATED;SODIUM C10-13 ALKYL BENZENESULFONATE, SODIUM LAURETH SULFATE Irriterer huden. Gir alvorlig øyeskade. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Benytt vernehansker, vernebriller. VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER, en lege. Innhold, Beholder leveres til innsamlingssted for farlig avfall og spesialavfall. Inneholder METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE (AND) METHYLISOTHIAZOLINONE, OCTYLISOTHIAZOLINONE. Kan gi en allergisk reaksjon.

Nedlastinger

Datablad på nett
PDF
Nedlastinger
Produktdatablad
PDF
Nedlastinger
Zertifikat Cyclos Caps
PDF
Nedlastinger
  • 1.Veiledende pris, inkl. mva. Fri frakt for bestillinger over kr 500,-. For kjøp under kr 500,- tilkommer kr 159,- i frakt. 
  • 2.Patent EP 2365120

Med forbehold om tekniske endringer; Vi påtar oss intet ansvar for at den oppgitte informasjonen er korrekt.