Produkter til resirkulering

Retur av kasserte produkter (EE-avfall)

Miele tar sitt miljøansvar på alvor. Ved levering av et nytt produkt tilbyr vi deg som kunde, å ta med det tilsvarende/gamle produktet i retur for gjenvinning. Husk at elektrisk avfall ikke skal kastes sammen med annet avfall, da det ofte kan inneholde skadelige stoffer, blandinger eller komponenter. I restavfallet eller ved feil behandling kan disse stoffene være helseskadelige og skade miljøet.  Ved spørsmål kontakt vårt ordrekontor på tlf. 67 17 31 00 eller send mail på info@miele.no.

Vi tar også imot elektrisk avfall kostnadsfritt ved vårt hovedkontor i Nesbruveien 71, Nesbru. Ta med deg den gamle vaskemaskinen, kjøleskap eller oppvaskmaskin, så sørger vi for korrekt og miljøvennlig gjenvinning.

 

 

Kildesortering og gjenvinning av EE-avfall

Hvis du ikke på egenhånd kan kvitte deg med returproduktet (EE-avfall), tilsvarende det Miele leverer til deg, kan du bestille retur av det gamle produktet og være trygg på at det gamle produktet blir gjenvunnet korrekt og miljøvennlig.

Hvordan bestiller jeg retur av det gamle produktet?

Denne tilleggstjenesten bestilles i forbindelse med kjøp og hjemlevering av et nytt produkt. Etter at du har valgt produktet, kan du legge til tjenesten «Retur av gammelt produkt».

Dette må du gjøre selv

Produkter som skal returneres må være frakoblet og gjøres tilgjengelig for vår transportør, slik at det kan tas i retur.

Hva er elektrisk avfall?

Elektrisk avfall omfatter alle elektriske og elektroniske produkter som bruker strøm eller batterier for å kunne fungere. Da det aller meste av elektrisk avfall inneholder helse- og miljøfarlige stoffer, skal produktene demonteres i egne behandlingsanlegg for å unngå miljøskadelige utslipp.

Velger du tjenesten «Retur av gammelt produkt» kan vi forsikre deg om at produktet blir gjenvunnet korrekt, miljøvennlig og i henhold til gjeldende avfallsforskrifter.

Gjennom medlemskap i returselskapet Norsirk AS tar Miele AS sitt ansvar for miljøvennlig retur i Norge.  Norsirk er et landsdekkende, bransjeeid, non profit-returselskap for innsamling, gjenvinning og miljøriktig håndtering av elektrisk og elektronisk avfall. 

Norsirk henter EE-avfall fra ca. 2500 returpunkter i hele Norge, primært fra forhandlere av elektriske og elektroniske produkter og fra kommunale og interkommunale avfallsmottak. Alle privatpersoner kan levere EE-avfall gratis til kommunale avfallsmottak eller til forhandlere/butikker som selger samme type produkter. 

For mer informasjon om Nosirk AS 

Kildesortering på nett

Miljø og bærekraft i Miele