Produkter til resirkulering

Retur av kasserte produkter (EE-avfall)

Ved kjøp av hvitevarer i vår nettbutikk og levering av ditt nye Miele-produkt har du mulighet for kostnadsfritt å få returnert ditt gamle produkt til gjenvinning. For bestilling av denne tjenesten «retur av produkt» ta kontakt med vårt ordrekontor på tlf. 67 17 31 00 eller send mail på info@miele.no. Du må selv koble fra produktet og gjøre det tilgjengelig for vår transportør å ta med seg i retur.

Vi tar også imot elektrisk avfall kostnadsfritt ved vårt hovedkontor i Nesbruveien 71, Nesbru. Ta med deg den gamle vaskemaskinen, kjøleskap eller oppvaskmaskin, så sørger vi for korrekt og miljøvennlig gjenvinning.

 

 

Kildesortering / Gjenvinning

Hvis du ikke på egen hånd kan kvitte deg med returproduktet tilsvarende det Miele levere til deg har du mulighet til å bestille retur av ditt gammelt produkt og være trygg på at de gamle produktene blir gjenvunnet korrekt og miljøvennlig.

Hva er elektrisk avfall?

Elektrisk avfall omfatter alle elektriske artikler som bruker strøm eller batteri. Da det aller meste av elektrisk avfall inneholder helse- og miljøfarlige stoffer, skal produktene demonteres i egne behandlingsanlegg for å unngå miljøskadelige utslipp.

Miele ivaretar sitt ansvar for miljøvennlig retur i Norge gjennom medlemskap i returselskapet Norsirk AS.  

Norsirk er et landsdekkende, bransjeeid, nonprofit returselskap for innsamling, gjenvinning og miljøriktig håndtering av elektrisk og elektronisk avfall.  

Norsirk henter EE-avfall fra ca 2500 hentesteder i hele Norge, primært fra forhandlere av elektriske og elektroniske produkter og fra kommunale og interkommunale avfallsmottak. Alle privatpersoner kan levere EE-avfall gratis til kommunale avfallsmottak eller til forhandlere/butikker som selger samme type produkter.  

Næringsdrivende kan også levere til de samme stedene, men de vil kunne belastes for et vederlag ved innlevering. Alternativt vil forhandler kunne kreve nykjøp av tilsvarende mengde EE-produkter.

For mer informasjon om Nosirk AS 

Kildesortering på nett

Miljø og bærekraft i Miele

 

 

To top of page