Profesjonell reparatør

Som profesjonell repararør kan du kjøpe oppdatert servicedokumentasjon for vaskemaskiner, vask/tørk-kombinasjoner, oppvaskmaskiner og kjøle-/fryseprodukter.

Reparasjoner skal kun utføres av kvalifiserte elektrofagfolk som tar hensyn til gjeldende sikkerhetsbestemmelser.

Følg gjeldende lover, ulykkesforebyggende forskrifter og gjeldende normer ved reparasjon, endring, kontroll og vedlikehold av elektriske produkter. Før vedlikehold og reparasjon utføres må du koble maskinen fra strømnettet og sikre (isolere) alle aktive spenningsførende ledninger.

 

Følgende programvare og hjelpemidler tilbys for profesjonelle reparasjoner:

Miele servicedokumentasjon: Programvaren er et nettleserbasert program for å søke etter og vise serviceinformasjon.
Tilgangen omfatter informasjon om reservedeler, veiledninger og beskrivelser samt installasjonsskjemaer.

Miele diagnoseprogram: PC-programmet gir deg mulighet til å avlese feil, nullstille produkter og oppdatere produktenes programvare ved hjelp av en forbindelse til produktet. Dette krever også et optisk grensesnitt.

Miele diagnoseprogram kan også brukes offline uten internettforbindelse på kundens nettverk. Det forutsetter imidlertid at programmet ble oppdatert online minst 10 dager før kundebesøket.