Miele sine grunnverdier har alltid fokusert på å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i alle ledd av vår virksomhet.


Loven pålegger virksomheter en informasjonsplikt og en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger. 


Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger (link til dokumentet)


For ytterligere informasjon vedrørende Åpenhetsloven og dokumentasjon, vennligst kontakt oss via (link til kontaktskjemaet)