Miele AS

Besøksadresse:
Nesbruveien 71
1394 NESBRU

Postadresse: 
Postboks 194
1378 NESBRU

Tlf. 67 17 31 00
E-post. info@miele.no

Org.nr:  NO 919 157 089 MVA

 

Miele om datavern
Miele bruker ingen personopplysninger uten din viten.

1. Teknologi
Miele bruker internett teknologier (f.eks. cookies, javascript) utelukkende til å lette bruken av internettsidene. For å gjøre internettsidene mer attraktive, innhentes av og til automatisk informasjon (f.eks. browser (nettleser), operativsystem, antall klikk på sidene, gjennomsnittlig besøkstid per side). Informasjonen som innhentes er ikke personrelatert.

2. Sikkerhet
Miele garanterer for sikkerheten av dine personopplysninger slik at de ikke går tapt, blir ødelagt, forfalsket, manipulert, at uvedkommende ikke får tilgang til dem og at de ikke publiseres.

3. Linker til andre nettsider
På Mieles internettsider er det linker til andre foretaks nettsider. Miele er ikke ansvarlig for innholdet på disse sidene og heller ikke for hvordan disse foretakene håndterer personopplysninger.

4. Videreutvikling av internett / strategi for håndtering av personopplysninger
Den videre utviklingen av internett påvirker naturligvis også vår strategi for håndtering av personopplysninger. Dersom det kommer endringer, vil informasjon om endringene legges ut i god tid på denne siden.

5. Åpenhetsloven
Åpenhetsloven skal gjennom åpenhet, bidra til å forebygge brudd på grunnleggende menneskerettigheter og sikre anstendige arbeidsforhold hos virksomheter i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. I praksis åpner loven opp for at alle kan stille oss spørsmål om hvordan vi i Miele jobber med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold for våre medarbeidere og all som er knyttet til Mieles verdikjede. 
Henvendelsen må være skriftlig og vi som selskap har en plikt til å svare i løpet av 3 uker. Link til skjemaet finner du her
Dersom media har spørsmål vennligst kontakt pressesenter. E-post til pressesenteret finner du her. presse@miele.de
Her kan du lese mer om hvordan Miele jobber med ansvarlig handel: Innkjøpspolitikk (miele.no)
Mieles aktsomhetsrapport publiseres på våre nettsider i juni 2023.