Vilkår for forbrukerkjøp på miele.no og In-App Shop

1. Innledning

Disse vilkårene gjelder for salg fra Miele AS (heretter kalt «vi», «oss» eller «Miele») til forbruker (heretter kalt «du» eller «deg») gjennom nettbutikken på www.miele.no og Mieles In-App Shop.

For å handle i nettbutikken og In-App Shop må du være over 18 år og myndig.  Det leveres kun til Norge, eksklusive Svalbard, kontinentalsokkelen og fjerntliggende norske områder. Dine ufravikelige rettigheter ifølge lovverket begrenses ikke av disse vilkårene.

2. Kjøpsprosess og avtaleinngåelse

Når du handler i nettbutikken og In-App Shop, ledes du gjennom ulike trinn. I hvert trinn kan du å gå tilbake og foreta endringer, eller avbryte handelen.  Når du til slutt klikker «Bestill» (evt. «Bestill og betal»), sendes det en bestilling til Miele.  Denne bestillingen anses som bindende når den er mottatt av oss. Ved aksept av bestillingen sender vi en ordrebekreftelse.  Avtale om levering anses som inngått når ordrebekreftelsen er sendt.  (Du har likevel rett til å angre kjøpet, se punkt 7.)  Avtalegrunnlaget utgjøres av disse vilkårene; vareopplysningene i nettbutikken og In-App Shop, din bestilling og vår ordrebekreftelse. Har vi i tillegg hatt direkte korrespondanse med deg (for eksempel e-post), går denne korrespondansen foran de generelle vilkårene. Vi anbefaler at du kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen. 

Hvis det har vært skrive- eller tastefeil i nettbutikken, In-App Shop eller i din bestilling, og du/vi innså eller burde ha innsett dette, anses ikke avtalen som bindende.  Prisfeil som medfører avvik på mer enn 20 % av veiledende utsalgspris vil alltid dekkes av denne bestemmelsen.

3. Pris

Prisene i nettbutikken og In-App Shop inkluderer merverdiavgift. Du får opplysning om totalsummen du skal betale, inklusive alle gebyrer og leveringskostnader, før du blir bedt om å bekrefte bestillingen din.

4. Betaling

For tiden tilbys kun betaling med kort. Kjøpesummen reserveres på kortet ditt ved bestilling.  Kortet blir belastet samme dag som varene sendes fra oss.

5. Levering og forsinkelse

Levering av varene skjer på den måten, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i ordrebekreftelsen. Alle oppgitte leveringstider må anses som veiledende. Dersom leveringen blir vesentlig forsinket, vil vi informere deg så snart som mulig om når levering kan skje. Avhengig av forsinkelsens omfang og varenes art, kan du, i henhold til bestemmelsen i forbrukerkjøpsloven, enten be om levering til ny tid, heve avtalen eller kreve erstatning. Forbruker skal ved varemottak kontrollere for transportskader og korrekt antall. Avvik påføres fraktbrevet sammen med signatur fra sjåfør. Forholdet skal omgående meldes til Mieles kundesenter. Unnlatelse kan medføre tap av reklamasjonsrett overfor transportør.

Når varen er levert og kvittert mottatt har ansvaret for varen og evt risiko gått over til forbruker/sluttbruker.

Hvitevarer og støvsugere blir levert som hjemlevering.  Du blir kontaktet for avtale om leveringstid. Det kreves at du er tilstede til avtalt tid. Omfatter avtalen innbæring, må du i tillegg på forhånd ha sørget for fri adgang til anvist plass, samt nødvendig beskyttelse av eget gulv. Unnlatelse kan medføre tilleggsgebyr, ingen innbæring eller tap av erstatningsrett.

Begrensninger og hindringer vedrørende transport av hvitevarer:
Enkelte postnummer kan ha begrenset mulighet for innhenting og utlevering, selv innenfor samme postnummer. Eksempler kan være: Lokale bommer, hyttefelt, øyer med begrenset fergeforbindelse og andre geografiske områder, der Bring ikke har normal kjøretrasè, f.eks. fjellområder eller andre områder med sesongbegrensinger. Avsendere og mottakere med adresse på slike områder må påregne avvik i framføringstiden. Der framkommelighet er redusert, kan avsender levere sendingen på innleveringssted og mottakere få sendingen utlevert på hentested.

Deler og tilbehør leveres som pakkepost med utlevering på nærmeste postkontor/post i butikk.  For pakker vil du motta SMS fra Posten angående levering. Uavhentede pakker vil bli belastet med frakt tur/retur pluss et gebyr på kr. 250,- til dekning av ekstra omkostninger - i slike tilfeller refunderes alltid varenes verdi.  Hvitevarer/støvsugere og deler/tilbehør sendes som regel fra to ulike lagre, og samlet levering kan derfor ikke påregnes

6. Garanti og reklamasjon

Hvis du oppdager en feil eller mangel ved produktene, har du rett til å reklamere i henhold til våre garantibestemmelser og reglene i forbrukerkjøpsloven. Du kan kontakte oss på telefon 67 17 31 00 eller info@miele.no.

7. Angrerett

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp av varer fra oss.

Angreretten forutsetter at du gir oss melding senest innen 14 dager etter varemottak. Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten med ordrebekreftelsen eller ved levering av varene, utvides denne fristen til tre måneder.

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må varen leveres tilbake til oss innen rimelig tid, i tilnærmet samme stand som du mottok den og i original emballasje. Du må selv betale returfrakten til oss, og du har selv risikoen for denne transporten. Etter at vi har mottatt varen i retur, vil vi i løpet av 14 dager betale tilbake hele kjøpesummen, inklusive (evt. andel av) gebyrer og fraktkostnader til deg. Beløpet vil overføres til det samme betalingsmiddelet som ble brukt ved kjøpet.  Er verdien av varen vesentlig forringet av grunner du selv er ansvarlig for, vil vi helt eller delvis avkorte beløpet.

Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten fremgår av angrerettskjemaet.  Se også egen fane under Angrerett på www.miele.no

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp av varer fra vår nettbutikk.

Angreretten forutsetter at du gir oss melding senest innen 14 dager etter varemottak.

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må varen leveres tilbake til oss innen rimelig tid, i tilnærmet samme stand som du mottok den og fortrinnsvis i original emballasje. Du må selv betale returfrakten til oss, og du har selv risikoen for denne transporten. Etter at vi har mottatt varen i retur, vil vi i løpet av 14 dager betale tilbake hele kjøpesummen, inklusive (evt. andel av) gebyrer og fraktkostnader til deg. Beløpet vil overføres til det samme betalingsmiddelet som ble brukt ved kjøpet.  Er verdien av varen vesentlig forringet av grunner du selv er ansvarlig for, vil vi helt eller delvis avkorte beløpet.

Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Angreretten kan derfor ikke benyttes av firmaer eller andre som har handlet som ledd i næringsvirksomhet.

Du kan benytte angrerettskjemaet du mottok med ordrebekreftelsen, eller du kan laste det ned her

 

Slik angrer du:

Før du har mottatt varen:

Send inn angrerettskjema til info@miele.no.  Du vil motta en e-post som bekrefter at du har angret innenfor fristen. Vi anbefaler at du beholder denne til du har mottatt sluttoppgjør fra oss. Hvis varen har forlatt oss, kontakter vi transportøren og besørger retur for din regning. Når varen kommer tilbake til oss, blir ditt tilgodehavende tilbakeført til deg.

Etter at du har mottatt varen:

Deler og tilbehør (pakkepost):

Send inn angrerettskjema til info@miele.no.  Du vil motta en e-post som bekrefter at du har angret innenfor fristen. Skriv ut bekreftelsen, legg den sammen med varen(e) og returner snarest mulig via et Postkontor til Miele AS, Nesbruveien 71, 1394 Nesbru. Varen merkes med ditt navn, adresse og ordrenummer. Husk at varen skal være forsvarlig pakket. Du har ansvaret for den frem til den ankommer vårt lager. Når varen er mottatt hos oss, blir ditt tilgodehavende tilbakeført til deg.

Hvitevarer og støvsugere:

Send inn angrerettskjema til info@miele.no eller på telefon 67 17 31 00.  Du vil motta en e-post som bekrefter at du har angret innenfor fristen. Deretter vil vår transportør kontakte deg for avtale om henting. Merk at transportøren ikke tar varer i retur, dersom disse ikke er forsvarlig pakket. Fraktkostnaden for returen vil bli belastet deg. Normalt vil dette koste kr. 395,- per enhet for store hvitevarer og kr. 150,- for støvsugere. Dersom varen ikke er tilgjengelig til avtalt tid, vil det påløpe ny frakt. Når varen(e) er mottatt hos oss, blir ditt tilgodehavende tilbakeført til deg.

 

Uavhentede pakker:

Dersom du ikke henter ordren og ikke gir noen melding til oss, har vi ingen indikasjoner om årsaken til at pakken ikke er hentet. Du har da ikke oppfylt kravene som stilles til deg i Angrerettloven, og mister dermed retten til å gå fra avtalen. Når den uavhentede pakken kommer tilbake til oss, vil ordren bli kreditert i sin helhet og varene lagt tilbake på lager. Vi vil sende egen faktura pålydende porto to veier, pluss et gebyr pålydende kr. 250,-, for å dekke våre kostnader.

Generelle betingelser for deltakelse på Miele arrangementer 

1. Generelt

Disse betingelsene regulerer kontraktsforholdet mellom Miele AS (heretter kalt «vi», «oss» eller «Miele») og den som bestiller deltakelse på et Miele arrangement (heretter kalt «du» eller «deg»).  I tillegg til disse generelle betingelsene utgjøres kontraktsforholdet av beskrivelsen av arrangementet på vår hjemmeside, samt eventuelle opplysninger som fremgår av påmeldingsprosedyren. Eventuelle avvik eller forbehold fra din side gjelder kun dersom disse er skriftlig bekreftet av Miele. De generelle vilkårene for kjøp i nettbutikken gjelder ikke for Miele arrangementer.

 

2. Kontraktsinngåelse

Påmelding til et Miele arrangement gjøres normalt på vår hjemmeside. Påmeldingen foregår i flere trinn, og kan avbrytes underveis. Når du til slutt klikker «Bestill» (evt. «Bestill og betal»), sendes det en bestilling til Miele.  Ved aksept av bestillingen sender vi en ordrebekreftelse.  Bindende avtale anses som inngått når ordrebekreftelsen er sendt.  Vi anbefaler at du kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen. 

 

3. Deltakeravgift og betaling

Deltakeravgiften fremgår av hjemmesiden, og er alltid inklusive mva. Betaling skjer med kort på nettsiden.  

 

4. Avbestilling og kanselleringer

Du kan avbestille uten kostnad inntil 10 kalenderdager før datoen for arrangementet. Avbestilling sendes per epost til info@miele.no. Hele deltakeravgiften vil da bli refundert til det samme betalingsmiddelet som ble brukt ved påmeldingen. Ved senere avbestilling påløper hele deltakeravgiften, også i tilfelle sykdom. Du kan naturligvis sende en annen til å delta istedenfor deg.

Skulle Miele bli nødt til å kansellere arrangementet grunnet liten deltakelse eller andre forhold, vil deltakeren få valget mellom et alternativt arrangement eller uavkortet tilbakebetaling av deltakeravgiften. Andre utgifter refunderes ikke.

 

5. Ansvar

Deltakelse på arrangementet skjer på eget ansvar, og for øvrig innenfor gjeldende lover og forskrifter. Deltakeren er selv ansvarlig for eventuelle skader han eller hun måtte forårsake på materiell eller annen person.

 

6. Hygiene osv.

Miele forbeholder seg retten til å bortvise deltakere hvis helsetilstand er i konflikt med almene hygienekrav. Dette gjelder spesielt i forbindelse med matarrangementer, og da blant annet for deltakere med snue, hoste, feber, åpne sår osv. Det samme vil for øvrig gjelde for berusede personer. 

Garanti- og reklamasjonsvilkår - forbruker

Generelle garantibetingelser

Utover reklamasjonsbestemmelsene i forbrukerkjøpsloven, og uten å begrense disse, innvilges følgende garanti på nye produkter fra Miele kjøpt i Norge, når disse anvendes i privat husholdning: 

I. Garantiens varighet og begynnelse

1. Garantitiden er:

a) 24 måneder for Miele husholdningsapparater ved forskriftsmessig bruk

b) 24 måneder for Miele Professional apparater ved forskriftsmessig bruk

2. Garantifristen begynner den datoen apparatets faktura utstedes.

II. Forutsetning for garantien

1. Apparatet er kjøpt hos en autorisert forhandler eller direkte av Miele, i et EU-land, Sveits eller Norge, og er også oppstilt der.

2. På forespørsel fra serviceteknikeren må kjøpskvittering kunne fremvises.

3. Oppstillingsstedet må være tilgjengelig via offentlig vei eller ferge.

III. Garantiens innhold og omfang

1. Mangler på apparatet skal utbedres innenfor en rimelig frist uten omkostninger, enten ved reparasjon eller erstatning av de aktuelle delene. De nødvendige utgiftene i forbindelse med dette, som transportkostnader, kjørekostnader for servicetekniker, arbeids- og reservedelskostnader dekkes av Miele AS. Deler eller produkter som er skiftet ut, går over til å bli Mieles eiendom.

2. Garantien omfatter ingen krav om skadeserstatning mot Miele AS ut over dette, med mindre den autoriserte serviceteknikeren som har fått oppdraget fra Miele, har handlet overlagt eller grovt uaktsomt.

3. Forbruksvarer og tilbehør inngår ikke i garantien.

IV. Garantiens begrensninger

Garantien dekker ikke feil eller mangler som skyldes:

1. Oppstilling eller installasjon som ikke er utført i overensstemmelse med gjeldende forskrifter, sikkerhetsregler eller produktets bruks-, installasjons- og monteringsanvisning.

2. Feil betjening eller bruk, herunder også bruk av uegnede vaske-/skyllemidler eller andre kjemikalier.

3. At apparatet, fordi det er kjøpt i et annet land, har spesielle tekniske spesifikasjoner som gjør at det ikke kan brukes eller bare brukes med begrensninger i Norge.

4. Ytre påvirkninger, som f.eks. transportskader, skader som skyldes støt eller slag, skader som skyldes vær eller andre naturfenomener.

5. Reparasjoner og endringer som ikke er foretatt av servicetekniker autorisert av Miele.

6. Bruk av uoriginale reservedeler samt tilbehør som ikke er godkjent av Miele.

7. Defekte lyspærer, batterier og sikringer, samt kosmetiske forhold uten betydning for produktets funksjon.

8. Strøm- og spenningsvariasjoner, som over- eller underskrider de toleransegrensene som er angitt av Miele.

9. Manglende vedlikehold og rengjøring iht. bruksanvisningen.

Ovenstående begrenser ikke kjøperens rett til å reklamere i henhold til forbrukerkjøpsloven. 

 

V. Datavern

Personopplysninger vil kun bli brukt til formål som har med behandling av ordren og den eventuelle garantisaken å gjøre

Betingelser for Avtale om Utvidet Garantiperiode

Den utvidede garantiperioden på 125 måneder (10 år og 5 måneder) er et valgfritt tilbud som du kan kjøpe på nettet. De 125 månedene inkluderer 10 år pluss ytterligere 5 måneder, inkludert 2 års Miele-garanti. Tilbudet gjelder for hele kampanjeperioden fra begynnelsen av januar 2024 til 31. desember 2024 og er kun tilgjengelig for store hvitevarer; følgende produkter er ikke omfattet av tilbudet: Støvsugere, kaffemaskiner (CVA og CM) og MasterCool.

Utover reklamasjonsbestemmelsene i Forbrukerkjøpsloven og uten å begrense disse, gjelder følgende avtalevilkår for en Utvidet Garantiperiode. Det er gratis å gjøre disse juridiske rettighetene gjeldende.

1. Den Utvidede Garantiperiodens varighet og start

1.1    Miele A/S (Nesbruveien 71, 1394 Nesbru, Norge) innvilger ved kjøp av produkter til bruk i husholdning to (2) års garanti og reklamasjonsrett iht. Forbrukerkjøpsloven fra produktets kjøpsdato. Med en Avtale om Utvidet Garantiperiode dekker Miele A/S i direkte forlengelse av garantiperioden, eventuelle mangler i ytterligere åtte (8) år og fem (5) måneder. Med de samme betingelser som Mieles to (2) års garanti. Med den Utvidede garantiperioden dekker Miele A/S reparasjonskostnadene i åtte (8) år i direkte forlengelse av garantiperioden. Den 125 måneders Utvidede Garantiperioden forlenger to (2) års garantien med ytterligere åtte (8) år og fem (5) måneder. Gyldighetsperioden vises på forsiden av avtaledokumentet

1.2    Avtaledokument om Utvidet Garantiperiode sendes pr. e-post.

1.3    Reparasjon av produktet eller levering av reservedeler forlenger ikke avtalen.

2. Betingelser

2.1    Produktet som omfattes av Avtale om Utvidet Garantiperiode er kjøpt hos en autorisert Miele-forhandler eller direkte fra Miele i et EU-land, Storbritannia, Sveits eller Norge.

2.2    Avtale om Utvidet Garantiperiode dekker kun produkter, som på tidspunktet for kjøp av Avtale om Utvidet Garantiperiode, er oppstilt innenfor Norges grenser.

2.3    Avtale om Utvidet Garantiperiode gjelder kun for ett og samme Miele-produkt og kan ikke overføres til et annet produkt.

2.4    Hvis eierskapet av produktet endres, eller hvis eieren flytter til en annen adresse, skal Miele informeres, slik at avtaledokumentet fortsatt er gyldig.

2.5    Avtale om Utvidet Garantiperiode skal være registrert og signert, innen utløpet av maskinens 2 års garantiperiode. Avtale om Utvidet Garantiperiode på ett (1) år kan også kjøpes direkte etter et besøk av en Miele-tekniker i forbindelse med service på et produkt som ikke er eldre enn ti (10) år.

2.6    Ytelsene iht. Avtale om Utvidet Garantiperiode vil kun utføres innenfor EU, Storbritannia, Sveits og Norge.

2.7    Ytelser omfattet av Avtale om Utvidet Garantiperiode må kun utføres av Miele A/S eller en av våre Miele servicepartnere. Mieles serviceavdeling kan kontaktes via miele.no/service.

2.8    Kjøpskvitteringen for produktet og Avtale om Utvidet Garantiperiode, som skal vise navn og adresse på kunden, skal fremvises på oppfordring fra Miele eller Mieles servicepartner. Kjøpsdatoen for produktet som er angitt i avtalen, skal svare til produktets kjøpskvittering.

2.9    Hvis den leverte serviceytelsen ikke er dekket av Avtale om Utvidet Garantiperiode, vil alle leverte serviceytelser (f.eks. inspeksjon av produktet) bli fakturert i henhold til gjeldende takster.

2.10    Dekning av ytelser på produkt under Avtale om Utvidet Garantiperiode forutsetter, at produktet kun anvendes til dets rette formål i privat regi av én og samme husstand og i et bruksomfang, som maksimalt tilsvarer bruken til en alminnelig kjernefamilie.

2.11    Den Utvidede Garantiperioden gjelder ikke produktgruppene kaffemaskiner, ProfiLine-oppvaskmaskiner, Smågiganter og Miele Professional-produkter. Spesielle serviceavtaler gjelder for disse enhetene.

 

3. Dekning og omfang

3.1    Produktfeil vil bli utbedret kostnadsfritt innenfor en rimelig tidsfrist enten gjennom reparasjon eller utskiftning av de berørte delene. Alle omkostninger i forbindelse med transport, oppstartsgebyr, arbeidstid og reservedeler dekkes av Miele A/S, Norge. For produkter som er plassert på øyer uten fastlandsforbindelse betales særskilt for ekstra transporttid og kostnader ved servicebesøk jf. de til enhver tid gjeldende takster. Det forutsettes at produktet er fritt tilgjengelig for reparasjon. Utskiftede deler eller produkter går over til å bli Miele A/S sin eiendom.

3.2    Hvis det ikke lønner seg økonomisk å reparere produktet eller det er umulig, forbeholder Miele seg retten til å yte kunden godtgjørelse tilsvarende produktets aktuelle markedsverdi i stedet for reparasjon, eller stille et identisk eller lignende produkt til rådighet med samme designlinje, farge, funksjonalitet etc. Når et erstatningsprodukt leveres, garanterer ikke Miele for at kommunikasjon (tilkobling) med andre maskiner og det eksisterende hjemmenettverket fungerer. Så lenge Miele utbetaler godtgjørelse, oppheves samtidig Avtale om Utvidet Garantiperiode. Så lenge Miele stiller et annet produkt til rådighet, overføres den resterende dekningstiden fra Avtale om Utvidet Garantiperiode til det andre produktet.

3.3    Avtale om Utvidet Garantiperiode dekker ikke ytterligere krav på godtgjørelse av skader mot Miele A/S, Norge, bortsett fra tilfeller av grov eller forsettlig uaktsomhet fra serviceteknikeren, som er sendt av Miele A/S, Norge, eller ansvar som følge av dødsfall, personskade eller helseskade. Det gis ikke erstatning for eventuelle følgeskader, herunder skader på andre gjenstander, driftstap etc. med mindre det er lovbestemt.

3.4    Tilbehør til produktet og levering av forbruksmateriell er ikke omfattet av nåværende avtale.

 

4. Begrensninger

Avtale om Utvidet Garantiperiode dekker ikke omkostninger ved reparasjoner, hvor feilen skyldes følgende:

4.1    Feil installasjon, f.eks. manglende overholdelse av relevante sikkerhetsregler eller produktets bruks- og installasjonsveiledninger.

4.2    Feil bruk og drift, herunder også bruk av uegnede vaskemidler, kjemikalier eller eksponering for fukt eller fint støv, som produktet ikke er beregnet for.

4.3    Et produkt kjøpt i et annet EU-land, Storbritannia, Sveits eller Norge er ikke nødvendigvis egnet for bruk eller er underlagt restriksjoner pga. andre tekniske spesifikasjoner.

4.4    Skader forårsaket av ytre påvirkninger som transport, vibrasjoner, trykk og støt, uegnede omgivelsesforhold eller naturfenomener (lynnedslag).

4.5    Reparasjoner eller endringer som er utført av personer som ikke er skolert og/eller autorisert av Miele.

4.6    Hvis det ikke brukes originale Miele reservedeler eller tilbehør som er godkjent av Miele A/S.

4.7    Sprukket glass, defekte lyskilder, batterier eller sikringer samt kosmetiske forhold uten betydning for produktets funksjonalitet.

4.8    Forhold rundt el-tilkoblinger, luft, ventilasjon, vann, avløp og øvrige tilkoblinger og omgivelser, som avviker fra det produsenten har bestemt.

4.9    Manglende rengjøring og vedlikehold i henhold til bruksanvisningen herunder manglende avkalking.

4.10    Bruksrelatert og naturlig slitasje samt redusert ytelse/kapasitet (f.eks. batterier) samt andre deler som, jf. bruksanvisningen, skal skiftes ut regelmessig gjennom hele produktets levetid.

 

5. Personvern

Miele samler inn og behandler personopplysninger for å yte best mulig kundeservice. For ytterligere informasjon om hvordan Miele behandler personopplysninger, henvises til Mieles personvernerklæring, som du finner på vår nettside www.miele.no/c/personvern-14.htm

 

6. Angrerett
Du har rett til å angre på den inngåtte Avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn. Angrefristen er 14 dager, regnet fra den dag Avtalen ble inngått.

Du må gi beskjed om at du ønsker å benytte deg av angreretten til Miele A/S, Nesbruveien 71, 1394 Nesbru, Norge tlf. +47 67 17 31 00, info@miele.no.

Du kan bruke malen nedenfor, men det er ikke obligatorisk. For å overholde fristen for tilbaketrekning, skal du sende meldingen innen angrefristen.

Følgene av å benytte deg av angreretten

Hvis du benytter deg av angreretten, refunderer vi alle betalinger mottatt fra deg, inkludert leveringsomkostninger (med unntak av ekstraomkostninger som følge av ditt valg av en annen leveringstype enn den billigste form for standardlevering som vi tilbyr) uten unødig forsinkelse og senest 14 dager fra den dagen, vi ble informert om din beslutning om å angre på Avtalen.

Tilbakebetaling vil skje med det samme betalingsmiddelet som ble brukt ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har angitt noe annet. Under alle omstendigheter vil du ikke bli pålagt gebyr som følge av tilbakebetalingen.

Hvis du har bedt om å få utført tjenester i løpet av angrefristen, må du betale oss et beløp som står i forhold til det som ble levert inntil du varslet oss om at du angrer på denne Avtalen, i forhold til full dekning.

Mal for angrerettskjema
(Skjemaet må kun fylles ut og registreres dersom du ønsker å trekke deg fra denne Avtalen.)  
—    Til (Miele A/S, Nesbruveien 71, 1394 Nesbru, Norge tlf. +47 67 17 31 00, info@miele.no):
—    Jeg/vi (*) meddeler herved at jeg / vi (*) angrer på min / vår (*) avtale om kjøp av følgende varer (*) / levering av følgende tjenester (*),
—    Bestilt den (*) / mottatt den (*),
—    Navn på forbruker(e),
—    Forbrukerens/forbrukernes adresse(r),
—    Forbrukerens/forbrukernes underskrift(er) (kun hvis skjemaet sendes på papir),
—    Dato 
(*) Slett det som ikke passer.

 

 

Vilkår og betingelser for 5 års garantisertifikat til Miele Care Box for støvsugere

1. Dekningens varighet og start

1.1    Miele A/S, Nesbruveien 71, 1394 Nesbru, gir 2 års garanti fra kjøpsdato. Med 5-års garantien til Miele Care Box, dekker Miele A/S reparasjons­kostnadene for ytterligere tre (3) år, umiddelbart etter at garanti-perioden er utløpt. Gyldighetsperioden vises på forsiden av sertifikatet.

1.2    Reparasjon av støvsugeren eller utskiftning av deler forlenger ikke kontraktsperioden.
 

2. Betingelser

2.1    Støvsugeren ble kjøpt hos en autorisert forhandler eller direkte fra Miele i et EU-land, Storbritannia, Sveits eller Norge.

2.2    På tidspunktet for kjøp av Miele Care Box er kjøpers bopel og støvsugerens plassering innenfor Norges grenser.

2.3    Sertifikatet for Miele Care Box gjelder kun for én spesifikk Miele-støvsuger i hvert tilfelle og kan ikke overføres til et annet produkt.

2.4    Sertifikatet for Miele Care Box må registreres og avtalen inngås i løpet av produktets 2-års garantiperiode. Denne garantien tilbys som en ekstra fordel og påvirker ikke reklamasjonsrettighetene som er relatert til kjøpet.

2.5    Service innenfor rammen av sertifikatet til Miele Care Box, vil kun utføres innen EU, Storbritannia, Sveits eller Norge.

2.6    Bruk av tredjeparts støvsugerpose som ikke er merket med «Original Miele», gjør garantien ugyldig.

2.7    Tjenester omfattet av den utvidede garantien kan bare utføres av Miele AS eller en servicepartner autorisert av Miele AS. Mieles kundeservice kan kontaktes via miele.no/service.

2.8    Kjøpskvitteringen og garantisertifikatet, som skal ha samme kundenavn og -adresse, skal kunne fremlegges på forespørsel fra Miele.

2.9    Den utvidede garantien gjelder kun for støvsugere som brukes til det rette formål. Det forutsettes at støvsugeren kun brukes i privat regi og kun av én og samme husstand.

 

3. Dekning og varighet

3.1    Ved feil på produktet, vil feilen blir utbedret uten kostnad innen rimelig tid, enten ved reparasjon eller bytte av skadet del. Alle transportomkostninger, arbeid og reservedeler vil bli vurdert av Miele A/S. Deler eller et produkt som er byttet ut, går over til å bli Miele A/S eiendom.

3.2    Dersom det ikke lønner seg økonomisk å reparere produktet eller det er umulig, vil kunden få et identisk eller tilsvarende nytt produkt. Alternativt kan kjøpet heves. Dersom kjøpet heves, blir sertifikatet til Miele Care Box ugyldig.  

3.3   Sertifikatet til Miele Care Box dekker ikke andre krav på skade mot Miele A/S utover dette, bortsett fra tilfeller av grov eller forsettlig uaktsomhet fra Miele A/S eller ansvar for dødelig skade, personskade eller helseskade.

3.4    Levering av driftsfasiliteter, forbruksvarer og tilbehør dekkes ikke av denne avtalen.

 

4. Begrensninger

Feil eller mangler som skyldes følgende forhold, omfattes ikke av Miele Care Box-garantien:

4.1    Feil installasjon, bruk eller drift, som bruk av uoriginal støvsugerpose og filter, skade forårsaket av reservedeler fra andre produsenter, eller skade forårsaket av støvsuging av væsker, byggestøv eller toner. Feil betjening eller anvendelse eller feil oppstått som følge av misbruk, støvsuging av fremmed­legemer, væsker, byggestøv eller toner samt feil/problemer, som kan henføres til bruk av uoriginalt tilbehør, uoriginale reservedeler, støvsugerposer og/eller filtre.

4.2    Et produkt som er kjøpt i et annet EU-land, Storbritannia eller i Sveits er ikke nødvendigvis passende for bruk eller kan ha restriksjoner for bruk pga. andre tekniske spesifikasjoner.

4.3    Eksterne faktorer, som skade som følge av transport, påvirkning og støt, dårlige miljøforhold eller naturfenomener.

4.4    Reparasjoner og endringer utført av personer som ikke er skolert og godkjent av Miele.

4.5    Skader som følge av bruk av uoriginalt tilbehør eller reservedeler som ikke er godkjent av Miele.

4.6    Skade på tilbehør som ikke er standard.

4.7    Svingninger som skyldes spenningsvariasjoner i strømnettet og som overskrider toleranseverdiene som er spesifisert av produsenten.

4.8    Ikke utført rengjøring og vedlikehold iht. bruksanvisningen.

4.9    Bruksrelatert slitasje og redusert ytelse/kapasitet for batterier samt andre deler som iht. bruksanvisning skal skiftes regelmessig.

 

5. Personvern

For å yte best mulig kundeservice samler Miele inn og behandler personlige data. For ytterligere informasjon om hvordan Miele behandler personopplysninger, henvises til Mieles personvernerklæring, som du finner på vår nettside Personvern

Innledning

Reparasjon (heretter kalt «service») på Miele produkter i Norge utføres av Miele AS eller en av våre autoriserte servicepartnere, avhengig av hvor i landet du bor. 

Disse vilkårene gjelder for service fra Miele AS. Service fra autorisert servicepartner avtales direkte med partneren, til dennes vilkår - dog med de samme garanti- og reklamasjonsbestemmelsene som nevnt her.

Vilkårene gjelder uavhengig av om service-avtalen er gjort på telefon, mail, online eller på annen måte.

Vi anbefaler at du undersøker bruksanvisningen og eventuelt feilrettingsguiden på nettsidene våre før du bestiller service.
 

Garanti og reklamasjon

Feil eller mangler som dekkes av garanti eller reklamasjon vil bli utbedret uten kostnad for deg.
Kjøpskvittering kreves. Om du ikke finner denne, ta kontakt med din forhandler som kan utstede en kopi til deg.

Øvrige reparasjoner vil bli fakturert etter bestemmelsene nedenfor. 
 

Hjem-service

Service på store hvitevarer foregår som hovedregel ved besøk hjemme hos kunden.
Du kan avtale et slikt besøk av vår servicetekniker direkte med oss uavhengig av hvor du har kjøpt produktet. 

Vår minimumssats for et teknikerbesøk er kr. 2.153,-  inkl.  mva. som dekker forberedelser, fremmøte og ½ t arbeid. I tillegg kommer eventuelle reservedeler samt ytterligere arbeidstid. Per ekstra kvarter kr. 444,- inkl. mva. dersom tekniker trenger mer tid. 
Kostnad ved oppmøte uten at kunde er tilstede (bomtur) belastes oppmøtet med kr 1.265,- inkl. mva.
Kostnad for hjelpemann per 30 minutt kr 1.265,- inkl. mva.
 

Verkstedreparasjoner

Støvsugere og andre produkter du uten vesentlig ulempe kan bringe og hente, kan repareres på vårt verksted ved Mieles hovedkontor på Nesbru.

Små husholdningsprodukter som støvsugere kan du også levere inn til din lokale forhandler. Tur /retur frakt mellom lokal forhandler og Miele belastes med kr. 500,- inkl. mva.

Forundersøkelse for verkstedreparasjoner direkte levert inn hos Miele, er kr. 669,- inkl. mva. for støvsugere og
kr.1025,-  inkl. mva. for alle andre husholdningsprodukter/ hvitevarer.  I tillegg kommer eventuelle reservedeler, ytterligere arbeidstid om nødvendig og eventuell frakt.

 

Priser og betaling

Alle priser som oppgis til forbruker er inklusive mva. hvis ikke annet spesifikt fremkommer.  Betalbar service faktureres normalt med en betalingsfrist på 20 dager.  Fristen kan endres som følge av vår kredittvurdering.
 

Timeavtale

Miele tilbyr timeavtale innenfor et intervall på hele dagen, halve dagen eller 2 timer. I alle tilfeller ringer vår tekniker til deg som kunde ca. ½ t før sin ankomst.

Du mottar en e-post med bekreftelse så snart din service er booket. Kvelden før servicedagen kan du om ønskelig motta en e-post eller SMS med bekreftelse av tidspunkt.
 

Endring og avbestilling

Du kan endre eller avbestille besøket uten kostnad inntil kl.15 dagen før.  Dersom du avbestiller etter dette, eller unnlater å være tilstede til avtalt tid, vil besøket bli fakturert med kr. 1.113  inkl. mva.
 
Hvis Miele på grunn av sykdom e.l. må endre timeavtalen din, tar vi kontakt så god tid som mulig i forkant  for å finne et annet passende tidspunkt. Utsettelse eller forsinkelse fra vår side medfører ingen plikt til erstatning.
 

Online bestilling av service på miele.no

Du kan bestille og endre hjem-service på våre nettsider når som helst.  Dette er en effektiv og enkel  24/7 tjeneste med samme prioritet i forhold til service-tidspunkter som om du hadde ringt eller mailet oss. 

1. Vilkår

1.1 En defekt på produktet kan gjøre deg stresset og usikker om hvor mye reparasjonen kommer til å koste. Med «reparasjon etter fastpris» kan du være sikker på at totalkostnadene for reparasjon av produktet er dekket med et fast engangsbeløp.

1.2 Hvis du ikke bestiller «reparasjon etter fastpris» senest 24 timer før servicebesøket, beregner vi den aktuelle kjøreprisen (som angitt på www.miele.no) pluss reservedeler og arbeidstid. Når teknikeren allerede er kommet, er det ikke lenger mulig å be om «reparasjon etter fastpris».

1.3 Hvis flere produkter skal repareres, kan du be om «reparasjon etter fastpris» enten for alle eller for utvalgte produkter. Hvis du vil få reparert flere produkter samtidig, beregner vi kjørekostnadene bare én gang. Hvis du velger «reparasjon etter fastpris» for bare ett produkt, beregner vi reparasjonskostnadene for hvert ekstra produkt etter de gjeldende standard arbeidsprisene og reservedelsprisene. Dette lønner seg spesielt hvis et av dine produkter bare har en liten feil.

1.4 Skulle det bli nødvendig under «reparasjon etter fastpris» å bruke en løfteanordning på grunn av begrenset installasjonsplass, beregner vi en ekstra pris på NOK 781,00.

1.5 «Reparasjon etter fastpris» kan ikke brukes på MasterCool-produkter, dialogovner og RangeCookere

2. Innhold og omfang

«Reparasjon etter fastpris» omfatter følgende:

2.1 Alle kjørekostnader.

2.2 Alt arbeid og reservedeler som er nødvendige for å reparere produktfeilen som ble meldt inn ved bestilling av reparasjonen, inklusive oppfølgingsbesøk dersom det er nødvendig å bestille reservedeler som teknikeren ikke har med seg i bilen.

2.3 Bare feilen som ble meldt inn ved bestilling av reparasjonen, dekkes av «reparasjon etter fastpris».

2.4 Dersom teknikeren ikke finner noe feil ved produktet, tar han/hun seg tid til grundig vedlikehold for å sikre feilfri drift av produktet fremover. Dette vedlikeholdet omfatter alle Miele-pleiemidler som skulle være nødvendige. Teknikeren kan gi deg råd om hvordan du bruker produktet på best mulig måte, og kan gi deg pleie- og vedlikeholdstips.

2.5 «Reparasjon etter fastpris» har 12 måneders garanti på reservedeler og utført arbeid, som starter ved dato for reparasjonen. Hvis samme feil oppstår på nytt innenfor denne perioden, rettes feilen uten kostnad dersom produktet er korrekt installert, vedlikeholdt i henhold til produsentens anvisninger og ikke har blitt brukt feil.

2.6 Hvis det i løpet av 12 måneder etter reparasjonen oppstår flere feil på produktet som har sammenheng med den første reparasjonen, må en tekniker gjennomføre en feildiagnose på stedet. Hvis diagnosen tilsier at feilen ikke har sammenheng med den opprinnelige reparasjonen, må kunden dekke teknikerens arbeidspris. I så fall tilbyr teknikeren enten:

A. Enda en «reparasjon etter fastpris» eller

Betaling av standard kjørepris samt reservedeler og eventuelt ekstra arbeid, avhengig av hvilket reparasjonsalternativ som er mest prisgunstig ifølge teknikerens anbefaling. Hvis kunden bestemmer seg mot dette, beregner vi den normale kjøreprisen for teknikerens besøk.

2.7 Hvis reparasjon av produktet ikke lenger lønner seg på grunn av produktets alder, typen feil eller fordi det ikke lenger finnes reservedeler, tilbyr Miele Norge kunden et reserveprodukt der kostnaden for «reparasjon etter fastpris» regnes mot nykjøpet. Det betyr at servicebesøket er gratis. Tilbudet gjelder inntil 90 dager etter teknikerens besøk.

2.8 «Reparasjon etter fastpris» motregnes bare når reserveproduktet kjøpes til veiledende salgspris direkte hos Miele Norge. Miele kan på eget initiativ utelukke bestemte modeller eller tilbudskampanjer fra «reparasjon etter fastpris».

2.9 Hvis teknikeren etter første servicebesøk ikke anser reparasjon av produktet som lønnsom, og kunden bestemmer seg for å ikke bytte inn produktet direkte hos Miele eller for å kjøpe det et annet sted, beregner Miele Norge det vanlige gebyret for servicebesøket.

3. Begrensninger

Følgende feil dekkes ikke av «reparasjon etter fastpris»:

3.1 Tøypleieprodukter: tromler og lagre. Reparasjon av produktet er ikke lenger lønnsomt her.

3.2 Kjøle-/fryseskap: bytte av kuldemediegasser eller kompressorer. Reparasjon av produktet er ikke lenger lønnsomt her.

3.3 Platetopper – glassplater.

3.4 Reservedeler som ikke står i sammenheng med den opprinnelig meldte feilen. Ekstra reservedeler som ikke har noe å gjøre med den opprinnelig meldte feilen, eller som skal monteres, kan faktureres separat.

3.5 Montering og innfesting av platetoppunderstell, bluss og dreiebrytere, alt av innvendig innredning i kjøleskap som f.eks dør-/glasshyller, alle fryseskuffer og tørketrommelfiltre. Dørtetninger hvis de ikke er vedlikeholdt i henhold til bruksanvisningen.

3.6 Kosmetiske deler / betjeningspaneler.

3.7 Produktdeler av glass som har fått sprekker, riper eller er gått i stykker.

3.8 Alle produktdeler som viser tegn på manglende pleie og som ikke er vedlikeholdt i henhold til bruksanvisningen.

3.9 Alle produkter som Miele eller en servicepartner autorisert av Miele allerede har hatt et servicebesøk for, og der det foreligger en diagnose/kostnadsestimat for reparasjon av den meldte feilen.

3.10 Alle Miele Professional-apparater eller husholdningsprodukter som brukes kommersielt.

4. Personvern

I rammen av serviceytelsene samler og behandler Miele Norge personopplysninger. Du kan lese mer om databehandlingen i personvernerklæringen .

5. Heving av avtalen

Følgende rettigheter gjelder ved heving av avtalen:

5.1 Du kan gå fra «reparasjon etter fastpris» frem til én dag før den planlagte reparasjonsdatoen ved full tilbakebetaling. Ved heving på den avtalte dagen har Miele Norge rett til å fakturere den gjeldende kjøreprisen.

5.2 «Reparasjonen etter fastpris» kan heves hvis Miele Norge opplyser kunden om endring av tjenesten, prisfeil, feil i tjenestebeskrivelsen eller en endring av vilkårene som kunden ikke har samtykket i, eller fordi det er fare for at tjenesten kan bli sterkt forsinket på grunn av hendelser som Miele ikke har kontroll over.

 

ALMINNELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR NÆRINGSKJØP FRA MIELE AS

1. Innledning

Disse alminnelige betingelsene gjelder for leveranser fra Miele AS (heretter Miele) til kunde (heretter kalt Kjøper) i forbindelse med næringskjøp.  For forbrukerkjøp etter Forbrukerkjøpslovens § 1 gjelder egne leveringsbetingelser.  Ved salg til forhandler gjelder forhandleravtale.

2. Avtale om levering

Avtale om levering mellom Kjøper og Miele anses inngått ved undertegning av kontrakt, Kjøpers aksept av tilbud, Mieles skriftlige ordrebekreftelse, eller ved påbegynt levering. Avtaleforholdet består av tilbud og ordrebekreftelse samt eventuell kontrakt, endringsavtaler, protokoller. Disse leveringsbetingelsene er en del av avtaleforholdet og vil gjelde fullt ut med mindre avvik er skriftlig avtalt.

3. Produkter

Produktene leveres i henhold til tilbudets spesifikasjoner. Produktopplysninger fra andre kilder er kun bindene hvis avtalen uttrykkelig viser til dem. 

4. Pris

Alle priser er oppgitt i norske kroner eksklusive merverdiavgift, miljøgebyrer og frakt, med mindre annet fremkommer skriftlig.

Tilbud om montering til fast pris inkluderer arbeid, reise og diett samt hold av verktøy og monteringsutstyr.  Nødvendige hjelpematerialer som festemateriell, rørdeler etc. kommer i tillegg.

Dersom pris ikke er særskilt avtalt, vil Kjøper bli fakturert på grunnlag av gjeldende prisliste fra Miele. Tjenester faktureres på grunnlag av medgått tid. Eventuelle utlegg kommer i tillegg.

5. Varighet av tilbud

Dersom ikke annet er angitt, er tilbud fra Miele gyldig for aksept innen én måned.  Levering skal normalt finne sted innen tre måneder fra tilbudets dato.  Inngås avtale om senere leveringsdato, skal Miele ha rett til å endre prisen som følge av endringer i valutakurs eller kostpriser fra fabrikk.  Prisendringen vil i så fall følge endringen i Mieles prisliste for det aktuelle produkt. I slike tilfeller tas det også forbehold om produktendringer som følge av endringer i fabrikkenes sortiment.

6. Betalingsbetingelser

Betalingsfristen er netto 30 dager fra levering.  Ved purring påløper purregebyr, jfr. Inkassoloven.  Ved forsinket betaling belastes forsinkelsesrenter etter Forsinkelsesrenteloven.  Miele kan når som helst forut for levering kreve sikkerhet for oppgjøret. Eventuell reklamasjon fritar ikke Kjøperen for betalingsplikt. Kjøper kan heller ikke motregne med omtvistede motkrav.

7. Salgspant

Miele har salgspant i leverte varer inntil hele kjøpesummen er fullt betalt, med de ufravikelige begrensninger som måtte følge av Panteloven.

8. Levering av varer

Levering skjer i h.h.t. Incoterms 2010 Ex Works. 

Dersom ikke annet er avtalt besørger Miele transport for Kjøpers regning og risiko til angitt adresse, med lossing på rampe/gateplan. Ønskes innbæring og/eller dellevering mot pristillegg, må dette angis ved bestilling. Kjøper er ansvarlig for fremkommeligheten til anvist sted.  Kjøper må selv besørge transportforsikring om han ønsker dette.

Kjøper skal ved varemottak kontrollere for transportskader og korrekt antall. Avvik påføres fraktbrevet sammen med signatur fra sjåfør.  Forholdet skal omgående meldes til Mieles kundesenter. Unnlatelse kan medføre tap av reklamasjonsrett overfor transportør.

Når varen er levert, har risikoen for varen gått over på Kjøper. Miele er likevel ansvarlig for skader på varen som oppstår under montering (jf. punkt 10), når dette skyldes Mieles uaktsomhet.

9. Forsinkelse

Dersom levering fra Miele blir vesentlig forsinket av andre grunner enn nevnt i pkt. 13 (force majeure), kan Kjøper skriftlig meddele Miele en rimelig frist for levering. Dersom Miele ikke overholder fristen, kan Kjøperen heve kjøpet. Mieles erstatningsansvar er begrenset på tilsvarende måte som ved mangler, jf. punkt 11 to siste setninger.

10. Montering

Hvis montering inngår i avtalen, skal Miele i god tid på forhånd stille til rådighet underlag som viser nødvendig plass, tilkoblinger etc. for utstyret.   Kjøper skal klargjøre montasjestedet i h.h.t. dette før avtalt oppstart. Kjøper skal også bringe de mottatte varene fram til montasjeområdet, dersom annet ikke er avtalt. Under enhver omstendighet skal kjøper sørge for fremkommelighet og tilrettelegging for transport i lokalene.  Har ikke Kjøper oppfylt sine foran nevnte forpliktelser, kan Miele utsette monteringen til nærmeste tidspunkt Miele har anledning.  Dersom monteringsarbeidet endres, forsinkes eller må midlertidig innstilles av årsaker Kjøper eller hans andre leverandører er ansvarlige for, kan Miele kreve betaling for dokumentere tilleggskostnader.

Dersom det er avtalt at montert utstyr skal prøves før overtakelse, skal prøving skje med begge parter til stede. Det skal utarbeides en overtagelsesprotokoll. Kjøper har ikke rett til å ta utstyret i bruk før overtagelse er bekreftet. I motsatt fall anses overtakelse som bekreftet fra første dag bruken finner sted, og Mieles plikt til å gjennomføre prøving bortfaller. Dersom det ikke er avtalt prøving før overtakelse, anses overtakelse for skjedd når Miele har ferdigstilt monteringen og gitt Kjøper melding om at utstyret kan tas i bruk.

11. Garanti, reklamasjon og mangler

For disse forhold henvises det til «Garantibestemmelser ved kjøp av Miele industriprodukter i Norge», publisert på www.miele.no/Service. For Miele husholdningsprodukter brukt i næring gjelder de samme bestemmelsene, men med en garantiperiode på 6 måneder.  Miele har ikke ansvar for skade eller tap relatert til mangler utover det som følger av garantibestemmelsene. Dette gjelder ethvert tap mangelen måtte forårsake, blant annet driftstap, tapt fortjeneste og andre økonomiske konsekvenstap.

12. Produktansvar

Miele har intet ansvar for skade eller tap på andre ting voldt av produktene etter levering eller overtakelse, med mindre Miele har utvist grov uaktsomhet. Under enhver omstendighet omfatter ikke produktansvaret tapt fortjeneste eller andre konsekvenstap og indirekte tap.

13. Unntaksgrunner (Force Majeure)

Dersom det inntreffer en uforutsett situasjon som ligger utenfor partenes herredømme og kontroll og som gjør det umulig eller urimelig tyngende for vedkommende part å oppfylle avtalte forpliktelser, anses avtalen ikke som misligholdt så lenge situasjonen vedvarer. Som force majeure anses blant annet brann, naturkatastrofer, knapphet på transport, streik, lockout og mangel på leveranser fra underleverandører.  Den part som blir hindret av force majeure, skal uten ugrunnet opphold varsle den andre. Dersom en begivenhet som anses som force majeure vedvarer i mer enn seks måneder, kan begge Parter heve avtalen med umiddelbar virkning.

14. Kjøpers innkjøpsbetingelser

Kjøpers eventuelle innkjøpsbetingelser får ikke anvendelse med mindre dette er skriftlig avtalt mellom partene.

15. Videresalg av Miele husholdningsprodukter

Miele husholdningsprodukter skal ikke videreselges i næring med mindre Kjøper har inngått Selektiv distribusjonsavtale med Miele AS eller produktene inngår som del av et større anlegg/entreprise.

16. Tvister

Tvister som Partene ikke lykkes å løse i minnelighet, kan bringes inn for de alminnelige domstoler, Miele velger verneting.

GARANTIBESTEMMELSER VED KJØP AV MIELE PROFESSIONAL MASKINER I NORGE

Bestemmelsenes gyldighetsområde

Disse garantibestemmelsene gjelder for alle Miele Professional maskiner kjøpt i Norge. De kan påberopes av kjøperen eller en som på lovlig måte har overtatt produktet fra ham. Bestemmelsene gjelder både i forholdet til Miele AS og produktets forhandler, nedenfor kalt selgeren. 

For Miele husholdningsprodukter anvendt i næring gjelder de samme betingelser som her, med en garantitid på 6 måneder.

 

Mieles garanti ved kjøp

Miele og selgeren garanterer at produktet ved levering til kjøperen har den kvalitet og de egenskaper som er gitt i Mieles brosjyrer, annonser og annet skriftlig salgsmateriale. Bare selgeren svarer for opplysninger denne gir på eget initiativ og som ikke er i overensstemmelse med de opplysninger og spesifikasjoner som er gitt av Miele. Levering anses å ha funnet sted den dag kunden overtok varen.

Garantitiden gjelder fra leveringstidspunktet og er:

a) for installasjon på land:

2 - to - år på alle Miele Professional maskiner.

b) for mobile installasjoner (skip/offshore):

1 - ett - år på alle maskiner som er beregnet for slik bruk.

- for reparasjon foretatt på fastlands-Norge eller i Norsk havn gis normal garanti

- for reparasjon foretatt utenfor fastlands-Norge omfatter garantien kun forbrukte deler.

 

Mieles rettigheter og plikter ved feil eller mangler

Feil eller mangler som viser seg i garantitiden, har Miele og selgeren rett og plikt til å utbedre kostnadsfritt for kjøperen. Miele og selgeren har også plikt til i samme periode å foreta de justeringer o.l., som er nødvendige for at produktet skal virke tilfredsstillende, selv om det ikke foreligger noen feil eller mangler ved produktet. Med feil og mangler forstås både avvikelse fra den standard som er nevnt i pkt. II, og slitasjeskader på deler, som kjøperen har rimelig grunn til å regne med skulle ha en bedre holdbarhet.  Mieles og selgerens rett til å utbedre en feil eller mangel gjelder bare på de betingelser en kjøper forøvrig må godta etter reglene i «Lov om kjøp» § 34.  Miele og selgeren kan i stedet for å utbedre feilen eller mangelen velge å levere et annet produkt av samme art og type etter reglene i «Lov om kjøp» § 36.

 

Kjøperens rettigheter ved feil og mangler

Dersom en feil eller mangel ikke innen rimelig tid etter klagen eller reklamasjonen blir utbedret etter reglene i pkt. III, har kjøperen rett til å heve kjøpet, kreve omlevering eller prisavslag og i visse tilfelle også erstatning etter reglene i " Lov om kjøp " § 37-40.

 

Kjøperens underrettelses- og reklamasjonsplikt ved feil og mangler

Kjøperen skal underrette Miele eller selgeren når han oppdager feil eller mangler ved dette produktet. Dersom slik underretning ikke er gitt innen rimelig tid etter at feilen eller mangelen ble oppdaget, bortfaller Mieles og selgerens forpliktelser etter pkt. IV.

 

Transportrisiko og transportomkostninger

Miele og selgeren kan velge mellom å utbedre feilen eller mangelen på sitt eget eller et anvist verksted eller hos kjøperen. Produkter som har en størrelse og vekt som kjøperen ikke uten vesentlig ulempe og omkostninger kan bringe og hente ved anvist verksted, skal Miele eller selgeren besørge transportert uten utgift for kjøper. Hvor Miele eller selgeren besørger transporten, bærer denne også risikoen for skader under transporten. Dersom produktet befinner seg på et sted hvor omkostningene ved reparasjon på stedet vil bli uforholdsmessig høye, forbeholder Miele og selgeren seg i samsvar med " Lov om kjøp " sine regler rett til å få dekket opptil halvparten av transport- eller reiseomkostningene av kjøperen.

 

Selgers og Mieles erstatningsansvar

Miele og selgeren er på objektivt grunnlag ansvarlig for skade, som på grunn av feil eller mangler ved produktet påføres gjenstander produktet er bestemt til å behandle. Disse garantibetingelsene gjelder ikke for personskader og for skade på annen eiendom enn den som er nevnt i foregående ledd, eller avsavnsgodtgjørelse. Krav om erstatning i slike tilfeller avgjøres etter lov om produktansvar 1989 og ellers etter gjeldende norske erstatningsregler.

 

Hva Miele ikke er ansvarlig for

Kjøperen kan ikke gjøre noe krav gjeldende mot Miele eller selgeren når feilen/mangelen/skaden er en følge av:

a) Installasjoner som ikke er utført i overensstemmelse med elverkets og/eller vannverkets bestemmelser, eller er i strid med produktets medfølgende monterings-/bruksanvisning.

b) Manglende vedlikehold eller skjøtsel som ikke er i overensstemmelse med bruksanvisningen.

c) Bruk av ikke-originale reservedeler.

d) Inngrep eller reparasjon utført av personer som ikke er autoriserte reparatører.

e) Uhell eller andre forhold etter leveringen som ligger utenfor Mieles/ forhandlers kontroll. Dette gjelder blant annet spenningsvariasjoner utover +/- 10 %, lynnedslag eller andre elektriske forstyrrelser samt regelmessigheter i vannforsyning o.l.

f) skader på produktet som ikke kan føres tilbake til noen feil eller mangel ved produktet.

g) Korrosjon/ avleiringer som følge av plasseringer i unormalt fuktig rom eller vannkvalitet.

h) Normal slitasje.(Gjennom vanlig bruk utsettes produktet for slitasje som kan nødvendiggjøre ordinært vedlikehold, herunder utskiftinger av slitasjekomponenter og forbruksmateriell som for eksempel filtre.)

Mieles generelle vilkår og betingelser for profesjonelle reparatører

1. Anvendelsesområde, kontraktsspråk, lagring av kontraktsteksten

1.1 Mieles generelle vilkår og betingelser for profesjonelle reparatører (Vilkår) gjelder: 
Kjøp og/eller bestilling av (1) Miele reservedeler for profesjonelle reparatører (Reservedeler), (2) Miele programvare og andre digitale produkter for profesjonelle reparatører (Digitale Produkter) og (3) kostnadsfri og avgiftsbelagt tilgang til reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon for profesjonelle reparatører (Tjenester).

1.2 Vi, Miele A/S, er et firma som er registrert i Norge. Vårt organisasjonsnummer er 919157089 med kontor i Nesbruveien 71, 1394 NESBRU. 

1.3 Bestillinger kan kun gjøres av deg, en profesjonell reparatør, som er en fysisk eller juridisk person som opptrer i næringsvirksomhet eller en fysisk person som bruker produktene og/eller tjenestene i utførelsen av sin profesjonelle aktivitet for en fysisk eller juridisk person som opptrer i næringsvirksomhet (f.eks. ansatte) –, men, ikke under noen omstendighet, en forbruker i henhold til forbrukerkjøpsloven § 1 (3) (Profesjonell Reparatør eller Du/Deg). Vi godtar ingen vilkår eller betingelser fra den Profesjonelle Reparatøren.

1.4 Kontraktsspråket er norsk.

1.5 Vennligst les vilkårene grundig før Du sender inn Din bestilling til oss. Disse vilkårene forteller hvem vi er, hvordan vi vil levere Reservedeler, Digitale Produkter og Tjenester til Deg, hvordan Du og vi kan endre eller avslutte kontrakten, hva som må gjøres hvis det dukker opp et problem og annen viktig informasjon. Hvis Du tror det er en feil i disse Vilkårene, ta kontakt med oss for en diskusjon. Disse Vilkårene er tilgjengelige i Nettbutikken. Du kan se over disse Vilkårene og Dine tidligere bestillinger på din kundekonto i Nettbutikken. Du kan også se over, laste ned, lagre og skrive ut Vilkårene på den samme siden. 

 

2. Forutsetninger for bruk av Nettbutikken

Kundekonto

2.1 Du må først registrere deg og opprette en konto i Nettbutikken før Du kan handle i Nettbutikken. Etter at Du har lagt inn Dine data, kan du avslutte registreringsprosessen ved å klikke på tasten «Registrer», og registreringssøknaden sendes automatisk til Miele. Miele beslutter å akseptere registreringssøknaden etter eget skjønn. Miele har rett til å kreve at den Profesjonelle Reparatøren dokumenterer (i) at den Profesjonelle Reparatøren er registrert hos DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) som elektroreparatør/ elektriker og innehar nødvendig kompetanse i henhold til norsk lov, og (ii) at den Profesjonelle Reparatøren er dekket av ansvarsforsikring som dekker forpliktelser som følge av vedkommendes aktivitet. Miele skal akseptere eller avslå registreringen innen fem (5) arbeidsdager fra datoen for forespørselen. Hvis Miele godkjenner registreringssøknaden, vil Miele bekrefte «Registreringen din var vellykket» i Nettbutikken eller via e-post. Ved vellykket registrering, opprettes det en egen konto for Deg, og Du kan logge inn ved å bruke Dine innloggingsdata (e-postadresse og passord).

Ytterligere forutsetninger

2.2 For å kunne bruke våre Digitale Produkter og/eller Tjenester, må Du forsikre deg om at Du oppfyller alle forutsetninger som er angitt for det respektive Digitale Produktet og/eller Tjenesten. Du finner alle spesifikke forutsetninger for Digitale Produkter og/eller Tjenester i den respektive beskrivelsen av det Digitale Produk-tet eller Tjenesten.

 

3. Kontraktsslutning og korrigering av feil

Tilgjengeligheten til/av Reservedeler, Digitale Produkter og Tjenester i Nettbutikken utgjør ikke et juridisk bindende tilbud, men en mulighet til å bestille. Du kan legge en hvilken som helst Reservedel i handlekurven ved å klikke på tasten «Legg i handlekurven» uten å bestille. De valgte Reservedelene kan kontrolleres og endres når som helst. Før Du bestiller, kan Du legge flere Reservedeler i handlekurven eller fjerne dem ved å velge symbolet med søppelkassen og dermed slette dem fra handlekurven. Bestillingen av Reservedeler som er listet opp på ordresiden, blir bindende med én gang du klikker på tasten «Kjøp nå» eller tasten «Bestill nå med betalingsplikt». Vi godtar Din bestilling når vi sender Deg en e-post for å akseptere den, eller ved å sende Deg en separat ordrebekreftelse senest fem dager etter bestillingen Din, og da inngås det en kontrakt mellom Deg og oss. Digitale Produkter og Tjenester må ikke bestilles via nettbutikken. For Digitale Produkter og Tjenester må du kontakte oss via e-post (info@miele.no) for å få et tilbud. Du aksepterer tilbudet vårt når du sender oss en e-post om at du aksepterer det, og det oppstår da en kontrakt mellom Deg og oss. 

 

4. Reservedeler, digitale produkter & tjenester

Generelt

4.1 Du finner detaljer rundt de respektive Reservedelene, Digitale Produktene og Tjenestene inkludert informasjon om de respektive lisensene/servicevilkårene for Digitale Produkter og Tjenester og spesifikke forutsetninger for det aktuelle Digitale Produktet eller Tjenesten i den digitale produkt- / servicebeskrivelsen som er tilgjengelig i Nettbutikken. 

4.2 Bildene av Reservedelene, de Digitale Produktene og Tjenestene i Nettbutikken er kun ment som illustrasjoner. Selv om vi har gjort vårt ytterste for å vise fargene nøyaktig, kan vi ikke garantere at fargene på bildet av produktet nøyaktig gjenspeiler fargene på Reservedelene, de Digitale Produktene og Tjenestene. Din Reservedel, Ditt Digitale Produkt eller Din Tjeneste kan variere litt fra disse bildene. 

 

Reservedeler

4.3 Du har kun lov til å kjøpe Reservedeler, bruke og distribuere slike Reservedeler og/eller gjøre slike Reservedeler tilgjengelige for tredjepart under utførelsen av tjenester innenfor rammen av en serviceavtale med Din kunde. For å unngå tvil skal det presiseres at enhver kommersiell distribusjon av reservedeler og annen kommersiell utnyttelse av delene utover det allerede nevnte anvendelsesområde, er strengt forbudt. 

4.4 Miele har salgspant i leverte Reservedeler. Leverte Reservedeler forblir Mieles eiendom inntil alle nåværende og fremtidige krav som følge av forretningsforholdet mellom Deg og Miele, er betalt i sin helhet. Hvis du ikke kan betale, har Miele rett til å ta i besittelse de leverte Reservedelene og bruke leverte Reservedeler etter at kredittiden, som er bestemt av Miele, er overskredet. Inntektene ved utnyttelse krediteres din utestående gjeld med fradrag av faktiske utgifter i forbindelse med utnyttelsen. Du kan kun bruke og selge Reservedeler i forbindelse med Din ordinære forretningsvirksomhet og i henhold til bestemmelsen i avsnitt 4.3 over. Du har ikke rett til å pantsette Reservedeler eller bruke dem til å sikre tredjeparts krav. Herved tildeler Du Miele alle krav som oppstår ved salg av Reservedeler til tredjeparter og som utgjør verdien av mengden Reservedeler som allerede er levert til Deg. Miele godtar med dette en slik overdragelse/et slikt oppdrag. I tilfelle den totale verdien av Mieles sikkerhetsinteresser overstiger verdien av alle sikrede krav med mer enn tjue (20) %, vil ethvert overskudd utover dette frigjøres på Din forespørsel. Du skal informere Miele umiddelbart i tilfelle Reservedeler er, eller vil bli pantsatt, eller på annen måte gjort krav på av tredjepart. Du er ansvarlig for alle kostnader og utgifter som Miele påføres som følge av at en tredjepart gjør krav på Reservedeler i strid med Mieles interesser.

4.5 Miele garanterer at Reservedelene oppfyller spesifikasjonene som Miele uttrykkelig har oppgitt på det tidspunktet da risiko for tap eller skader på slike Reservedeler overføres til Deg. Hvis Reservedelen avviker i vesentlig grad fra spesifikasjonene som Miele uttrykkelig har uttalt («Mangel»), vil Miele etter eget skjønn 
reparere delen som har en Mangel eller erstatte delen med en renovert Reservedel. Dette med forbehold om at du overholder varslingspliktene nedenfor. Hvis Miele ikke er i stand til å utbedre Mangelen på to (2) forsøk, har Du rett til å heve kjøpet av den mangelfulle Reservedelen. Du er forpliktet til å undersøke leverte Reservedeler umiddelbart etter at du har mottatt dem. Du har kun rett til å kreve retting på grunn av levering av en mangelfull Reservedel hvis du varsler Miele skriftlig og uten opphold. Melding om slike krav skal vurderes uten forsinkelse når de er sendt innen to (2) uker etter levering. Skjulte mangler må varsles skriftlig uten forsinkelse når de blir oppdaget, dog, senest tolv (12) måneder etter mottak av 
leveransen av den aktuelle Reservedelen. Hvis du ikke sender et skriftlig varsel om krav på retting i tide, ekskluderes vårt ansvar for ikke-rapportert retting (avhjelp). Avsnitt 10 forblir upåvirket.
 

Bruk av Digitale Produkter og lisensavtaler for sluttbrukere 

4.6 Vi tilbyr vanligvis våre Digitale Produkter på grunnlag av en fast lisensperiode på en (1) måned eller tolv (12) måneder, med forbehold om at Du bestiller og betaler lisensavgiftene som kreves for det Digitale Produktet, og at Du strengt overholder disse Vilkårene, lisensavtalen for sluttbrukere (EULA –
Enduser License Agreement
) som gjøres tilgjengelig for deg sammen med tilbudet, og som må aksepteres for å kunne bruke de Digitale Produktene, og alle gjeldende lover. Din faste lisensperiode for det respektive Digitale Produktet utløper automatisk etter endt periode. Du kan imidlertid bestille det Digitale Produktet på nytt, forutsatt at det Digitale Produktet fortsatt er tilgjengelig. 

Bruk av tjenester og servicevilkår

4.7 Med mindre annet er fastsatt i disse Vilkårene eller beskrivelsen av Tjenestene, eller det uttrykkelig er avtalt mellom Deg og oss, stiller vi respektiv Tjeneste (= begrenset, ikke-eksklusiv, tilbakekallelig og ikke-overførbar rett til tilgang til reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon) for avtalt antall (1) navngitt bruker til rådighet for Deg, med forbehold om Din bestilling og korrekt betaling av Tjenestene, og at Du strengt overholder disse Vilkårene og alle gjeldende lover. 

4.8 Generelt sett tilbyr vi våre Tjenester basert på faste serviceperioder på én (1) måned eller tolv (12) måneder. Din faste serviceperiode for den aktuelle Tjenesten utløper automatisk etter endt periode. Du kan imidlertid bestille tjenesten på nytt, gitt at Tjenesten fortsatt er tilgjengelig.  

4.9 Du bekrefter og samtykker til følgende restriksjoner og garanterer at Du ikke vil oppfordre eller gjøre det enklere for tredjepart å bryte disse restriksjonene.

 1. Du skal ikke distribuere, selge, leie eller på annen måte lisensiere eller frem-lisensiere Tjenestene uten å ha innhentet vårt samtykke i forkant;
 2. Tjenestene skal ikke brukes av flere brukere enn det Du har tillatelse for;
 3. Du skal ikke bruke Tjenestene til ulovlige formål eller på noen annen måte som kan bryte disse Vilkårene eller gjeldende lover;
 4. Du skal ikke overføre skadelig programvare, feil eller andre varer av destruktiv art og/eller andre elementer som kan true Tjenestene eller noen av produktene og/eller tjenestene som Miele har gjort tilgjengelige, til servere eller nettverk som er tilkoblet produkter og/eller tjenester som Miele har stilt til rådighet;
 5. Du skal ikke oversette, dekompilere koder, kopiere, foreta omvendt utvikling, lage avledede verk eller på annen måte modifisere Tjenestene med mindre Du eksplisitt har rett til det i henhold til gjeldende, ufravikelig lov;

 

5. Aktivering av digitale produkter og tjenester

Etter at vi har akseptert Din bestilling, blir det Digitale Produktet og/eller Tjenesten aktivert for Din bruk. Når det gjelder våre Digitale Produkter, vil Du motta en lenke der du kan finne og laste ned installasjonsfilene for det respektive Digitale Produktet.

 

6. Vilkår, betingelser og leveringsperioder for reservedeler

6.1 Levering utføres av våre eksterne leveringspartnere. Leveringstider for individuelle Reservedeler finnes på utsjekkingssiden.

6.2 Vi sender Reservedelene etter at vi har akseptert Din bestilling. Leveringsperioden starter første arbeidsdag etter at bestillingen din er godkjent.

6.3 Vi leverer kun i Norge. 

6.4 Hvis vi hindres i å utføre bestillingen din på grunn av streik, lock-out, force majeure, mangel på arbeidskraft utenfor vår kontroll, uforutsette forsinkelser fra underleverandører, inngrep fra myndighetene, uforutsigbare handlinger fra tredjeparter som ikke handler på våre vegne, tekniske forhold utenfor vår kontroll og/eller andre uforutsigbare hendelser som vi ikke er ansvarlige for, skal leveringstidene anses å være forlenget med tiden hindringen varer. Vi vil, uten forsinkelse, informere deg om starten og slutten på en slik hindring. Dersom leveringen blir forsinket med mer enn én måned, har både du og vi rett til å avslutte kontrakten med tanke på Reservedelene som er berørt av leveringsproblemene.

6.5 Hvis, i unntakstilfeller, en Reservedel ikke skulle være tilgjengelig fra lager, vil vi informere deg umiddelbart om antatt leveringsdato eller komme med et forslag om levering av en lignende Reservedel. Hvis du ikke godtar leveringsdatoen eller ikke ønsker å motta en lignende Reservedel, vil kjøpet bli kansellert og summen som allerede er betalt, refunderes deg.

 

7. Priser, betalingsmåter og betalingsbetingelse 


7.1 Registrering og bruk av Nettbutikken så vel som enkelte spesifikke Tjenester er gratis.  

7.2 Prisene som er oppgitt for våre Reservedeler, Digitale Produkter og avgiftsbelagte Tjenester på produkt- og servicesidene i Nettbutikken er nettopriser, eksklusive merverdiavgift og uten leveringskostnader. Du kan se leveringskostnadene på utsjekkingssiden. Leveringskostnadene er oppgitt på utsjekkingssiden ved siden av pristilbudet.

7.3 Prisene som er oppgitt for våre Digitale Produkter og Tjenester er definert som éngangsbetalinger. 

7.4 Du kan velge mellom følgende betalingsmetoder: Faktura. 

7.5 Hvis Du velger å betale med faktura, vil Du motta en faktura etter den respektive kontraktsinngåelsen. Fakturaer forfaller til betaling fjorten (14) dager etter at fakturaen er mottatt. 

7.6 Du er forpliktet til å sørge for at Din valgte betalingsmetode er gyldig og for at Dine betalingsdata er oppdaterte. 

7.7 Du har ikke rett til å motregne betaling mot våre kundefordringer, med mindre Dine motkrav er rettskraftig avgjort eller ubestridte. Du har også rett til å motregne betalinger mot våre kundefordringer hvis du varsler mangler eller motkrav fra den samme kjøpskontrakten.

 

8. Personvern

8.1 For å kunne behandle ordren, samarbeider vi med forskjellige selskaper f.eks. med ansvar for behandling av betalinger og logistikk. Samtidig sørger vi også for at våre partnere overholder gjeldende bestemmelser for personvern.

8.2 Avhengig av hva slags betalingsmetode som er valgt, vil betalingstransaksjonen for ordren utføres ved hjelp av en kompetent tjenesteyter, om nødvendig. 

8.3 For mer detaljert informasjon om personvern, vennligst se vår personvern-erklæring. 

 

9. Forbehold om endringer

Vi kan, etter eget skjønn, endre og/eller supplere omfanget av våre Digitale Produkter og Tjenester når som helst og med fremtidig virkning med det formål å videreutvikle våre Digitale Produkter og Tjenester og av sikkerhetsmessige årsaker, med mindre dette er urimelig for Deg.  Vi vil informere Deg i god tid om endringer av våre Digitale Produkter og Tjenester via e-post eller i Nettbutikken hvis, og i den grad, en endring har betydelig innvirkning på omfanget av vårt Digitale Produkt og/eller Tjeneste.  
 

10. Ansvarsbegrensning

MIELE ER ANSVARLIG FOR SKADER SOM SKYLDES FORSETT, GROV UAKTSOMHET ELLER OVERLAGT/FORSETTLIG MISLIGHOLD OG, I SAMSVAR MED BESTEMMELSENE SOM ER NEDFELT I PRODUKTANSVARSLOVEN, UTEN BEGRENSNING. I TILFELLE AV LITEN ELLER MINDRE FORSØMMELSE SKAL MIELE KUN VÆRE ANSVARLIG UTEN BEGRENSNINGER FOR SKADER PÅ LIV, HELSE ELLER PERSONER. I ALLE ANDRE SAKER MED LITEN ELLER MINDRE FORSØMMELSE SKAL MIELE VÆRE ANSVARLIG, I DEN GRAD MIELE BRYTER ELLER MISLIGHOLDER EN FORPLIKTELSE SOM ER VESENTLIG FOR RIKTIG GJENNOMFØRING AV DISSE VILKÅRENE OG EVENTUELL ANNEN AVTALE SOM ER INNGÅTT UNDER DISSE VILKÅRENE, OG SOM DU STOLER PÅ ELLER REGELMESSIG KAN STOLE PÅ – I ET SLIKT TILFELLE, SKAL MIELES ANSVAR OVERFOR DEG BEGRENSES TIL DEN TYPISKE SKADE SOM KAN FORUTSES UNDER DISSE VILKÅRENE. VIDERE KRAV FOR SKADER FORÅRSAKET AV LITEN ELLER MINDRE FORSØMMELSE EKSKLUDERES.
 

11. Ugyldighet 

Hver av paragrafene i disse vilkårene er gyldige i seg selv. Hvis retten eller relevant myndighet bestemmer at noen av dem er ulovlige/ugyldige, skal gjenværende paragrafer fortsatt gjelde til fulle.
 

12. Gjeldende lov

Alle tvister som oppstår på grunn av, eller i forbindelse med disse vilkårene skal avgjøres etter norsk rett (Lov om kjøp (kjøpsloven), men ikke FNs konvensjon om kontrakter for internasjonalt salg av varer (CISG)) og norske domstoler skal ha eksklusivt verneting. 

EULA for Professional Repairers

TESTET FOR 2O ÅRS LEVETID                  

Under utviklingen av følgende produktserier har Miele gjennomført harde holdbarhetstester, som simulerer en gjennomsnittlig bruk over 20 år i en gjennomsnittlig husholdning. Dette utgjør ingen forsikring eller garanti for at de ferdige produktene har en holdbarhet på 20 år. De utelukker heller ikke funksjonsstans i enkeltstående tilfeller eller eventuelle påkrevde reparasjoner eller serviceytelser for anskaffede produkter. I slike tilfeller gjelder lovbestemte garanti- og reklamasjonsbestemmelser – og der det er aktuelt - eventuelle tilleggsbestemmelser i Mieles salgsbetingelser for hvert enkelt produkt.

VASKEMASKINER

Under utviklingen av frontmatede vaskemaskiner i serien W 1/WD 1 har MIELE testet modeller og kjernekomponenter i harde holdbarhetstester. Målet med testene som MIELE utfører, er å simulere gjennomsnittlig bruk over 20 år.

Grunnlaget for fastsettelse av testbetingelser for levetidstesten er kjente, gjennomsnittlige forbrukervaner som fremgår av studier og undersøkelser. Her legger MIELE til grunn tilsammen 5.000 vask med ulike programmer. Dette tilsvarer 5 vask per uke ved bruk i 50 uker i året over et tidsrom på 20 år. Kravene som utledes herfra integreres i testbetingelsene. I tillegg til de nøyaktige testbetingelsene angir disse også antall testobjekter, for å sikre statistisk troverdige testresultater.

Testene som MIELE gjennomfører under produktutviklingsfasen utføres og overvåkes av våre medarbeidere. De respektive resultatene dokumenteres og evalueres av oss. En vaskemaskinserie frigis først når testresultatene er i samsvar med de fastlagte pålitelighetskriteriene for kjernekomponentene til vaskemaskinserien.

Testene som MIELE utfører «For 20 års levetid» er basert på et omfattende konsept, som er omsatt i praksis gjennom bruksanvisninger, instruksjoner for laboratorietester og utfyllende fabrikkstandarder. Dette konseptet ble godkjent i forbindelse med en undersøkelse av driftsstabiliteten, med den konklusjonen at dette konseptet fullt ut er i samsvar med det aktuelle tekniske nivået, og at det med denne fremgangsmåten er mulig å teste vaskemaskiner for en brukstid på 20 år med gjennomsnittlig bruk for en gjennomsnittlig stor husholdning (Fraunhofer Institut, ekspertise LBF-rapport nr. 307049 -ExW).

Dette utgjør ingen forsikring eller garanti for at våre vaskemaskiner har 20 års holdbarhet. Testene under utviklingsfasen utelukker ikke funksjonsstans i enkelttilfeller eller eventuelle påkrevde reparasjoner eller serviceytelser for anskaffede produkter. De rettslige garantibestemmelsene er her gjeldende, samt eventuelle ytterligere bestemmelser som måtte fremgå av de generelle kjøpsvilkårene til Miele for det respektive produktet.

 

VASK / TØRK-KOMBINASJON

Under utviklingen av vask/tørk-kombinasjonsserien WT1 har MIELE testet modeller og kjernekomponenter i harde holdbarhetstester. Målet med testene som MIELE utfører, er å simulere gjennomsnittlig bruk over 20 år.

Grunnlaget for fastsettelse av testbetingelser for levetidstesten er kjente, gjennomsnittlige forbrukervaner som fremgår av studier og undersøkelser. Her legger MIELE til grunn til sammen 5.000 vaskeomganger og 4.000 tørkeomganger med ulike programmer. Dette tilsvarer 5 vask og 4 tørkeomganger per uke ved bruk i 50 uker i året over et tidsrom på 20 år. Kravene som utledes herfra integreres i testbetingelsene. I tillegg til de nøyaktige testbetingelsene angir disse også antall testobjekter, for å sikre statistisk troverdige testresultater.

Testene som MIELE gjennomfører under produktutviklingsfasen utføres og overvåkes av våre medarbeidere. De respektive resultatene dokumenteres og evalueres av oss. En vask/tørk-kombinasjonsserien frigis først når testresultatene er i samsvar med de fastlagte pålitelighetskriteriene for kjernekomponentene til vask/tørk-kombinasjonsserien.

Testene som MIELE utfører «For 20 års levetid» er basert på et omfattende konsept, som er omsatt i praksis gjennom bruksanvisninger, instruksjoner for laboratorietester og utfyllende fabrikkstandarder. Dette konseptet ble godkjent i forbindelse med en undersøkelse av driftsstabiliteten, med den konklusjonen at dette konseptet fullt ut er i samsvar med det aktuelle tekniske nivået, og at det med denne fremgangsmåten er mulig å teste vask/tørk-kombinasjoner for en brukstid på 20 år med gjennomsnittlig bruk for en gjennomsnittlig stor husholdning (Fraunhofer Institut, ekspertise LBF-rapport nr. 308005).

Dette utgjør ingen forsikring eller garanti for at våre vask/tørk-kombinasjoner har 20 års holdbarhet. Testene under utviklingsfasen utelukker ikke funksjonsstans i enkelttilfeller eller eventuelle påkrevde reparasjoner eller serviceytelser for anskaffede produkter. De rettslige garantibestemmelsene er her gjeldende, samt eventuelle ytterligere bestemmelser som måtte fremgå av de generelle kjøpsvilkårene til Miele for det respektive produktet.

 

OPPVASKMASKINER

I utviklingsfasen av oppvaskmaskinseriene G 5000 og G 7000 har Miele testet modeller og kjernekomponenter i tøffe utholdenhetstester. Målet med disse testene er å simulere gjennomsnittlig bruk over en periode på 20 år.

Grunnlaget for fastsettelse av testbetingelser for levetidstesten er kjente, gjennomsnittlige forbrukervaner som fremgår av studier og undersøkelser. Her legger MIELE til grunn tilsammen 5.600 oppvaskomganger med ulike programmer. Dette tilsvarer 280 oppvaskomganger i året over et tidsrom på 20 år. Kravene som utledes herfra integreres i testbetingelsene. I tillegg til de nøyaktige testbetingelsene angir disse også antall testobjekter, for å sikre statistisk troverdige testresultater.

Testene som MIELE gjennomfører under produktutviklingsfasen utføres og overvåkes av våre medarbeidere. De respektive resultatene dokumenteres og evalueres av oss. En frigivelse av oppvaskemaskinserien finner først sted når testresultatene er i samsvar med de fastlagte pålitelighetskriteriene for oppvaskmaskinserien.

Testene som MIELE utfører «For 20 års levetid» er basert på et omfattende konsept, som er omsatt i praksis gjennom bruksanvisninger, instruksjoner for laboratorietester og utfyllende fabrikkstandarder. Dette konseptet ble godkjent i forbindelse med en undersøkelse av driftsstabiliteten, med den konklusjonen at dette konseptet fullt ut er i samsvar med det aktuelle tekniske nivået, og at det med denne fremgangsmåten er mulig å teste oppvaskmaskiner for en brukstid på 20 år med gjennomsnittlig bruk for en gjennomsnittlig stor husholdning (Fraunhofer Institut, ekspertise LBF-rapport nr. 308595 – ExG).

Dette utgjør ingen forsikring eller garanti for at våre vaskemaskiner har 20 års holdbarhet. Testene under utviklingsfasen utelukker ikke funksjonsstans i enkelttilfeller eller eventuelle påkrevde reparasjoner eller serviceytelser for anskaffede produkter. De rettslige garantibestemmelsene er her gjeldende, samt eventuelle ytterligere bestemmelser som måtte fremgå av de generelle kjøpsvilkårene til Miele for det respektive produktet.

 

STEKEOVNER

Under utviklingsfasen av stekeovnserien H-7000 har MIELE testet kjernekomponentene til stekeovner og kompaktstekeovner med mikrobølge i harde holdbarhetstester. Målet med testene som MIELE utfører, er å simulere gjennomsnittlig bruk av hovedfunksjonene over et tidsrom på 20 år.

Grunnlaget for fastsettelse av testbetingelsene for levetidstesten er kjente, gjennomsnittlige forbrukervaner som fremgår av studier og undersøkelser. Her legger MIELE til grunn en bruk av stekeovnen på tilsammen 2.160 timer samt kompaktstekeovn med mikrobølge på tilsammen 3.160 timer i ulike driftsfunksjoner. Dette tilsvarer en bruk av stekeovnen på 108 timer i året, og av kompaktstekeovnen med mikrobølgefunksjon på 158 timer i året over et tidsrom på 20 år. Dessuten beregnes gjennomsnittlig 3-gangers rengjøring av produktet (pyrolyse). Kravene som utledes herfra integreres i testbetingelsene. I tillegg til de nøyaktige testbetingelsene angir disse også antall testobjekter, for å sikre statistisk troverdige testresultater.

Testene som MIELE gjennomfører under produktutviklingsfasen utføres og overvåkes av våre medarbeidere. De respektive resultatene dokumenteres og evalueres av MIELE. En frigivelse av stekeovnserien finner først sted når testresultatene er i samsvar med de fastlagte pålitelighetskriteriene for kjernekomponentene. Kjernekomponentene er her hovedkomponentene til stekeovnserien, som er uunnværlige for de grunnleggende funksjonene ved steking og mikrobølgebruk.

Testene som MIELE utfører «For 20 års levetid» er basert på et omfattende konsept, som er omsatt i praksis gjennom bruksanvisninger, instruksjoner for laboratorietester og utfyllende fabrikkstandarder. Dette konseptet ble godkjent i forbindelse med en undersøkelse av driftsstabiliteten, med den konklusjonen at dette konseptet fullt ut er i samsvar med det aktuelle tekniske nivået, og at det med denne fremgangsmåten er mulig å teste de grunnleggende funksjonene til stekeovner for en brukstid på 20 år, med gjennomsnittlig bruk for en gjennomsnittlig stor husholdning (Fraunhofer Institut, ekspertise LBF-rapport nr. 308005- ExÖ).

Dette utgjør ingen forsikring eller garanti for at våre stekeovner eller kompaktstekeovner med mikrobølge har 20 års holdbarhet, og utelukker ikke eventuelle påkrevde reparasjoner eller serviceytelser. De rettslige garantibestemmelsene er her gjeldende, samt eventuelle ytterligere bestemmelser som måtte fremgå av de generelle kjøpsvilkårene til Miele for det respektive produktet.

 

DAMPOVNER

Under utviklingsfasen av DG 7000-serien (dampovn), inkludert produktene DGC 7000 («kombidampovn» – dampovn med stekeovnsfunksjon) og DGM 7000 (dampovn med mikrobølge) har MIELE testet kjernekomponentene i harde holdbarhetstester. Målet med testene som MIELE utfører, er å simulere gjennomsnittlig bruk av hovedfunksjonene over et tidsrom på 20 år.

Grunnlaget for fastsettelse av testbetingelsene for levetidstesten er kjente, gjennomsnittlige forbrukervaner som fremgår av studier og undersøkelser. Her legger MIELE til grunn en bruk av dampovn (DG) på tilsammen 2 500 timer, dampovn med stekeovnsfunksjon (DGC) på tilsammen 4 700 timer og dampovn med mikrobølge (DGM) på tilsammen 3 500 timer, respektivt i ulike driftsfunksjoner. Dette simulerer en bruk av dampovn (DG) på 125 timer i året, av dampovn med stekeovnsfunksjon (DGC) på 235 timer i året og dampovn med mikrobølge(DGM) på 175 timer i året over et tidsrom på 20 år. Kravene som utledes herfra integreres i testbetingelsene. I tillegg til de nøyaktige testbetingelsene angir disse også antall testobjekter, for å sikre statistisk troverdige testresultater.

Testene som MIELE gjennomfører under produktutviklingsfasen utføres og overvåkes av våre medarbeidere. De respektive resultatene dokumenteres og evalueres av MIELE. En frigivelse av serien finner først sted når testresultatene er i samsvar med de fastlagte pålitelighetskriteriene for kjernekomponentene. Kjernekomponentene er her hovedkomponentene til dampovnserien, som er uunnværlige for de grunnleggende funksjonene ved dampkoking, steking og mikrobølgebruk.

Testene som MIELE utfører «For 20 års levetid» er basert på et omfattende konsept, som er omsatt i praksis gjennom bruksanvisninger, instruksjoner for laboratorietester og utfyllende fabrikkstandarder. Dette konseptet ble godkjent i forbindelse med en undersøkelse av driftsstabiliteten, med den konklusjonen at dette konseptet fullt ut er i samsvar med det aktuelle tekniske nivået, og at det med denne fremgangsmåten er mulig å teste de grunnleggende funksjonene til dampovner i den nevnte serien for en brukstid på 20 år, med gjennomsnittlig bruk for en gjennomsnittlig stor husholdning (Fraunhofer Institut, ekspertise LBF-rapport nr 308234).

Dette utgjør ingen forsikring eller garanti for at våre dampovner har 20 års holdbarhet, og utelukker ikke eventuelle påkrevde reparasjoner eller serviceytelser. De rettslige garantibestemmelsene er her gjeldende, samt eventuelle ytterligere bestemmelser som måtte fremgå av de generelle kjøpsvilkårene til Miele for det respektive produktet.

 

MIKROBØLGEOVNER

Under utviklingen av mikrobølgeovnserien M 7000 har MIELE testet modeller og kjernekomponenter i harde holdbarhetstester. Målet med testene som MIELE utfører, er å simulere gjennomsnittlig bruk over 20 år.

Grunnlaget for fastsettelse av testbetingelser for levetidstesten er kjente, gjennomsnittlige forbrukervaner som fremgår av studier og undersøkelser. Her legger MIELE til grunn til sammen 1.000 timer med ulike programmer. Dette tilsvarer bruk av mikrobølgeovnen i 50 timer per år over et tidsrom på 20 år. Kravene som utledes herfra integreres i testbetingelsene. I tillegg til de nøyaktige testbetingelsene angir disse også antall testobjekter, for å sikre statistisk troverdige testresultater.

Testene som MIELE gjennomfører under produktutviklingsfasen utføres og overvåkes av våre medarbeidere. De respektive resultatene dokumenteres og evalueres av oss. En mikrobølgeovnserie frigis først når testresultatene er i samsvar med de fastlagte pålitelighetskriteriene for kjernekomponentene til mikrobølgeovnserien. Kjernekomponentene er her hovedkomponentene i mikrobølgeovnserien, som er avgjørende for bruk av grunnfunksjonene til mikrobølgeovnen.

Testene som MIELE utfører «For 20 års levetid» er basert på et omfattende konsept, som er omsatt i praksis gjennom bruksanvisninger, instruksjoner for laboratorietester og utfyllende fabrikkstandarder. Dette konseptet ble godkjent i forbindelse med en undersøkelse av driftsstabiliteten, med den konklusjonen at dette konseptet fullt ut er i samsvar med det aktuelle tekniske nivået, og at det med denne fremgangsmåten er mulig å teste mikrobølgeovner for en brukstid på 20 år med gjennomsnittlig bruk for en gjennomsnittlig stor husholdning (Fraunhofer Institut, ekspertise LBF-rapport nr. 308005).

Dette utgjør ingen forsikring eller garanti for at våre mikrobølgeovner har 20 års holdbarhet. Testene under utviklingsfasen utelukker ikke funksjonsstans i enkelttilfeller eller eventuelle påkrevde reparasjoner eller serviceytelser for anskaffede produkter. De rettslige garantibestemmelsene er her gjeldende, samt eventuelle ytterligere bestemmelser som måtte fremgå av de generelle kjøpsvilkårene til Miele for det respektive produktet.

 

VAKUUMERINGSSKUFFER

Under utviklingen av serien EVS7000 (vakuumeringsskuffer) har MIELE testet kjernekomponentene i harde holdbarhetstester. Målet med testene som MIELE utfører, er å simulere gjennomsnittlig bruk over 20 år.

Grunnlaget for fastsettelse av testbetingelser for levetidstesten er kjente, gjennomsnittlige forbrukervaner som fremgår av studier og undersøkelser. Her legger MIELE til grunn til sammen 120 timer (= 7.000 vakuumeringssykluser inkl. sveising) i ulike funksjoner. Dette tilsvarer bruk av vakuumeringsskuffen i 350 vakuumeringssykluser á 1 minutt i året over et tidsrom på 20 år. Kravene som utledes herfra integreres i testbetingelsene. I tillegg til de nøyaktige testbetingelsene angir disse også antall testobjekter, for å sikre statistisk troverdige testresultater.

Testene som MIELE gjennomfører under produktutviklingsfasen utføres og overvåkes av våre medarbeidere. De respektive resultatene dokumenteres og evalueres av oss. En serie frigis først når testresultatene er i samsvar med de fastlagte pålitelighetskriteriene for kjernekomponentene til vakuumeringsskuffserien. Kjernekomponentene er her hovedkomponentene i vakuumeringsskuffen, som er avgjørende for bruk av grunnfunksjonene til produktet.

Testene som MIELE utfører «For 20 års levetid» er basert på et omfattende konsept, som er omsatt i praksis gjennom bruksanvisninger, instruksjoner for laboratorietester og utfyllende fabrikkstandarder. Dette konseptet ble godkjent i forbindelse med en undersøkelse av driftsstabiliteten, med den konklusjonen at dette konseptet fullt ut er i samsvar med det aktuelle tekniske nivået, og at det med denne fremgangsmåten er mulig å teste vakuumeringsskuffer for en brukstid på 20 år med gjennomsnittlig bruk for en gjennomsnittlig stor husholdning (Fraunhofer Institut, ekspertise LBF-rapport nr. 308234).

Dette utgjør ingen forsikring eller garanti for at våre vakuumeringsskuffer har 20 års holdbarhet. Testene under utviklingsfasen utelukker ikke funksjonsstans i enkelttilfeller eller eventuelle påkrevde reparasjoner eller serviceytelser for anskaffede produkter. De rettslige garantibestemmelsene er her gjeldende, samt eventuelle ytterligere bestemmelser som måtte fremgå av de generelle kjøpsvilkårene til Miele for det respektive produktet.

 

VENTILATORER

Under utviklingsfasen av ventilatorserien har MIELE testet kjernekomponenter ved harde holdbarhetstester. Målet med testene som MIELE utfører, er å simulere gjennomsnittlig bruk over 20 år.

Grunnlaget for fastsettelse av testbetingelsene for levetidstesten er kjente, gjennomsnittlige forbrukervaner som fremgår av studier og undersøkelser. Her legger MIELE til grunn tilsammen 7 000 timers bruk med ulike programmer. Dette tilsvarer 7 timer per uke ved bruk 50 uker i året over et tidsrom på 20 år. Kravene som utledes herfra integreres i testbetingelsene. I tillegg til de nøyaktige testbetingelsene angir disse også antall testobjekter, for å sikre statistisk troverdige testresultater.

Testene som MIELE gjennomfører under produktutviklingsfasen utføres og overvåkes av våre medarbeidere. De respektive resultatene dokumenteres og evalueres av MIELE. En frigivelse av ventilatorserien finner først sted når testresultatene er i samsvar med de fastlagte pålitelighetskriteriene for kjernekomponentene.

Testene som MIELE utfører «For 20 års levetid» er basert på et omfattende konsept, som er omsatt i praksis gjennom bruksanvisninger, instruksjoner for laboratorietester og utfyllende fabrikkstandarder. Dette konseptet ble godkjent i forbindelse med en undersøkelse av driftsstabiliteten, med den konklusjonen at dette konseptet fullt ut er i samsvar med det aktuelle tekniske nivået, og at det med denne fremgangsmåten er mulig å teste hovedfunksjonene til ventilatorer for en brukstid på 20 år, med gjennomsnittlig bruk for en gjennomsnittlig stor husholdning (Fraunhofer Institut, ekspertise LBF-rapportnr. 308005- ExD).

Dette utgjør ingen forsikring eller garanti for at våre ventilatorer har 20 års holdbarhet, og utelukker ikke eventuelle påkrevde reparasjoner eller serviceytelser. De rettslige garantibestemmelsene er her gjeldende, samt eventuelle ytterligere bestemmelser som måtte fremgå av de generelle kjøpsvilkårene til Miele for det respektive produktet.

VARMESKUFFER

Under utviklingen av varmeskuffsserien ESW7000 har MIELE testet kjernekomponentene i harde holdbarhetstester. Målet med testene som MIELE utfører, er å simulere gjennomsnittlig bruk over 20 år.

Grunnlaget for fastsettelse av testbetingelser for levetidstesten er kjente, gjennomsnittlige forbrukervaner som fremgår av studier og undersøkelser. Her legger MIELE til grunn til sammen 7.500 timer i ulike programmer. Dette tilsvarer bruk av varmeskuffen i 450 minutter per uke ved bruk i 50 uker i året (= 375 timer) over et tidsrom på 20 år. Kravene som utledes herfra integreres i testbetingelsene. I tillegg til de nøyaktige testbetingelsene angir disse også antall testobjekter, for å sikre statistisk troverdige testresultater.

Testene som MIELE gjennomfører under produktutviklingsfasen utføres og overvåkes av våre medarbeidere. De respektive resultatene dokumenteres og evalueres av oss. En varmeskuffserie frigis først når testresultatene er i samsvar med de fastlagte pålitelighetskriteriene for kjernekomponentene til varmeskuffserien. 

Testene som MIELE utfører «For 20 års levetid» er basert på et omfattende konsept, som er omsatt i praksis gjennom bruksanvisninger, instruksjoner for laboratorietester og utfyllende fabrikkstandarder. Dette konseptet ble godkjent i forbindelse med en undersøkelse av driftsstabiliteten, med den konklusjonen at dette konseptet fullt ut er i samsvar med det aktuelle tekniske nivået, og at det med denne fremgangsmåten er mulig å teste varmeskuffer for en brukstid på 20 år med gjennomsnittlig bruk for en gjennomsnittlig stor husholdning (Fraunhofer Institut, ekspertise LBF-rapport nr. 308234).

Dette utgjør ingen forsikring eller garanti for at våre varmeskuffer har 20 års holdbarhet. Testene under utviklingsfasen utelukker ikke funksjonsstans i enkelttilfeller eller eventuelle påkrevde reparasjoner eller serviceytelser for anskaffede produkter. De rettslige garantibestemmelsene er her gjeldende, samt eventuelle ytterligere bestemmelser som måtte fremgå av de generelle kjøpsvilkårene til Miele for det respektive produktet.

 

STØVSUGERE

Classic C 1, Compact C 1, Compact C 2, Complete C 2, Complete C 3, Blizzard CX 1, Swing H 1, Dynamic U 1

Under utviklingsfasen av følgende strømdrevne støvsugerserier med og uten pose, Classic C 1, Compact C 1, Compact C 2, Complete C 2, Complete C 3 og Blizzard CX 1, har MIELE testet modeller og kjernekomponenter i harde holdbarhetstester. Målet med testene som MIELE utfører, er å simulere gjennomsnittlig bruk over 20 år.

Grunnlaget for fastsettelse av testbetingelser for levetidstesten er kjente, gjennomsnittlige forbrukervaner som fremgår av studier og undersøkelser. Her legger MIELE til grunn tilsammen 750 timers brukstid av produktene. Dette tilsvarer 45 minutter brukstid per uke ved bruk 50 uker i året over et tidsrom på 20 år. Kravene som utledes herfra integreres i testbetingelsene. I tillegg til de nøyaktige testbetingelsene angir disse også antall testobjekter, for å sikre statistisk troverdige testresultater.

Testene som MIELE gjennomfører under produktutviklingsfasen utføres og overvåkes av våre medarbeidere. De respektive resultatene dokumenteres og evalueres av oss. En frigivelse av den ovennevnte støvsugerserien finner først sted når testresultatene er i samsvar med de fastlagte pålitelighetskriteriene for den omtalte støvsugerserien.

Testene som MIELE utfører «For 20 års levetid» er basert på et omfattende konsept, som er omsatt i praksis gjennom bruksanvisninger, instruksjoner for laboratorietester og utfyllende fabrikkstandarder. Dette konseptet ble godkjent i forbindelse med en undersøkelse av driftsstabiliteten, med den konklusjonen at dette konseptet fullt ut er i samsvar med det aktuelle tekniske nivået, og at det med denne fremgangsmåten er mulig å teste strømdrevne støvsugere for en brukstid på 20 år med gjennomsnittlig bruk for en gjennomsnittlig stor husholdning (Fraunhofer Institut, ekspertise LBF-rapport nr. 307530, ekspertise gulvpleie).

Dette utgjør ingen forsikring eller garanti for at de ovenfor nevnte støvsugerne har 20 års holdbarhet, og utelukker ikke eventuelle påkrevde reparasjoner eller serviceytelser. De rettslige garantibestemmelsene er her gjeldende, samt eventuelle ytterligere bestemmelser som måtte fremgå av de generelle kjøpsvilkårene til Miele for det respektive produktet.

 

Testet i 10.000 timer: 
Under utviklingsfasen av vaskemaskinserien W1 og tørketrommelserien T1 har Miele testet kjernekomponenter i over 10.000 timer.

Spar opptil  3.300 fylte badekar med vann:
I løpet av den forventede levetiden sparer våre maskiner 596.484* liter vann, noe som tilsvarer 3.977 badekar. Sammenlignet med å vaske opp for hånd, 5 ganger i uken med 14 kuverter per uke over 20 år (et badekar rommer gjennomsnittlig 150 liter).

Våre vaskemaskinsmoterer er testet opp til 3 ganger lengre enn enkelte bilmotorer:
Under utviklingsfasen av vaskemaskinserien W1 og tørketrommelserien T1 har MIELE teste modeller og kjernekomponenter over 10.000 timer.

Vilkår for bruk av produktvurderinger og anmeldelser

Miele (heretter: «vi» eller «oss») tillater våre kunder å dele sin mening om Mieles produkter som de har kjøpt eller registrert, ved å legge ut anmeldelser, forslag, vurderinger, informasjon og anbefalinger. Disse bruksvilkårene gjelder for din bruk av produktvurderinger og -anmeldelser på hjemmesiden vår (www.miele.no). På hjemmesiden vår bruker vi tjenestene til Yotpo UK Ltd, Tagwright House, 35-41 Westland Place, London N1 7LP, til å samle inn og vise vurderinger og anmeldelser fra kunder for produkter de har kjøpt eller registrert (heretter kalt «tjenesten»).

1 Tjenesten, «Produktvurderinger og anmeldelser»

1.1 Tjenesten, som er tilgjengelig via hjemmesiden vår, er en plattform der du kan legge igjen meninger, råd, tips, forslag, informasjon og anbefalinger (heretter kalt «anmeldelse») om produktene du har kjøpt eller registrert, og gi dem en vurdering og anmeldelse. Anmeldelsen må inneholde en beskrivelse og en vurdering i form av antall stjerner, fra 1 til 5. Det er valgfritt å angi andre alternativer, for eksempel en tittel på anmeldelsen. Ved å bruke tjenesten godtar du disse bruksvilkårene.

1.2 Anmeldelser, lagt ut av brukere av denne tjenesten, er uttalelser om enkeltpersoners erfaringer og gir uttrykk for personlige meninger. Vi tilbyr brukerne et sted der de kan lagre sine anmeldelser for publisering på nettet. Brukerne av denne tjenesten er selv ansvarlige for informasjonen, teksten og innholdet i anmeldelsene. Vi kan derfor ikke holdes ansvarlig for slikt innhold.

1.3 Når anmeldelsen din er sendt inn, er det ikke mulig å redigere den. Hvis du ønsker å slette anmeldelsen din fra nettsiden vår, kan du kontakte vår kundeservice.

2 Krav til anmeldelsen

2.1 Ved å sende inn anmeldelsen din, erklærer og garanterer du at:

 • • Anmeldelsen din ikke krenker tredjeparts rettigheter (f.eks. opphavsrett, personlige rettigheter osv.).
 • • Du er den eneste forfatteren og eieren av de immaterielle rettighetene som er knyttet til disse.
 • • Du har frivillig gitt avkall på alle «moralske rettigheter» som du måtte ha med hensyn til slikt innhold.
 • • Alt innhold som du publiserer i din anmeldelse, er korrekt.
 • • Du er over 18 år gammel.
 • • Bruk av innhold du skriver ,ikke bryter med vilkårene for bruk og ikke vil påføre skade på personer eller enheter.

 

2.2 Tjenesten kan ikke brukes til å spre innhold som strider mot offentlig skikk og bruk, offentlig orden, andre personers rettigheter eller gjeldende lover og regler, for eksempel:

 • • Ethvert misbruk av ytringsfriheten, for eksempel kommentarer som består av systematisk eller usaklig kritikk, samt kommentarer av nedsettende eller ondsinnet karakter.
 • • Innhold av voldelig eller pornografisk art, eller som er i strid med respekten for mennesket eller dets verdighet, likestilling mellom kvinner og menn eller beskyttelse av barn og unge.
 • • Personopplysninger, for eksempel for- og etternavn, telefonnummer, adresse eller e-postadresse.
 • • Hel eller delvis gjengivelse av innhold som er beskyttet av opphavsrett og som du ikke har rettigheter til, samt meldinger som utgjør en krenkelse av et registrert varemerke.

 

2.3 Det er forbudt å bruke denne tjenesten til propaganda, verving, misjonering, profesjonelle, kommersielle eller politiske formål (f.eks. reklame, «spam»-innhold eller henvisninger til produkter fra andre merker, kommersielle tilbud eller nettsider osv.)

2.4 Anmeldelser må ikke inneholde:

 • • personopplysninger, for eksempel telefonnummer, e-postadresse, postadresse eller annen informasjon knyttet til en identifisert eller identifiserbar fysisk person;
 • • kritiske kommentarer om andre anmeldelser som er publisert på hjemmesiden vår eller om forfatterne av dem;
 • • kommentarer knyttet til et annet produkt som ikke er relatert til det angitte produktet, og
 • • tilfeldige tegn eller meningsløse ordrekker.

 

2.5 Anmeldelser må ikke være i strid med vilkårene for bruk, de generelle vilkårene og betingelsene for nettstedet vårt og må ikke skade Mieles merkevare eller forretningspolitikk.

 

3 Endring og publisering av anmeldelser

3.1 Anmeldelser og tilhørende pseudonymer leses av en moderator. Selv om vi er opptatt av at alle relevante anmeldelser, både positive og negative, skal publiseres så snart som mulig, og at Anmeldelser ikke publiseres eller avvises utelukkende basert på forbrukernes følelser, men snarere basert på autentisitet, relevans og aksept, forbeholder vi oss retten til ikke å publisere anmeldelser, spesielt hvis anmeldelsen bryter med bestemmelsene i disse bruksvilkårene.

3.2 Vi forbeholder oss retten til ikke å publisere eller til å slette (publiserte) anmeldelser hvis innhold anses som upassende (og/eller som vi har mottatt en klage på), spesielt anmeldelser som er uforståelige, opprørende, ærekrenkende, ondsinnede, rasistiske eller som ikke er relatert til de aktuelle produktene. Vi vil heller ikke publisere anmeldelser som inneholder personopplysninger, for eksempel kredittkortopplysninger, ID-nummer, fullt navn, e-postadresse, fysisk adresse eller telefonnummer.

3.3 Vi forbeholder oss retten til å endre lengden, stavemåten eller visse formuleringer i anmeldelsene av hensyn til å forbedre den redaksjonelle kvaliteten på nettsiden vår.

3.4 En anmeldelse bør omhandle produktet: Hvis en anmeldelse kun inneholder informasjon om frakt eller service, har Miele rett til å avvise den.

3.5 En anmeldelse bør ikke markedsføre konkurrenter: Vi forbeholder oss retten til å avvise anmeldelser som inneholder konkurrenters navn og produktdetaljer.

3.6 Ved overtredelse av vilkårene for bruk av tjenesten forbeholder vi oss retten til å begrense, stanse eller avbryte tilgangen til hele eller deler av tjenesten, etter eget skjønn og uten varsel. Vi forbeholder oss retten til å kontakte deg angående dette.

3.7 For at brukerne skal kunne dra nytte av en relevant tjeneste, samtykker du i at publiserte anmeldelser kan slettes i følgende tilfeller: Produktet som er gjenstand for anmeldelsen, selges ikke lenger av oss, eller produktet som er gjenstand for anmeldelsen, har blitt endret på en slik måte at anmeldelsen ikke lenger er relevant for det opprinnelige produktet.

4 Immaterielle rettigheter til innhold

4.1 Ved å sende inn en anmeldelse gir du oss og våre tilknyttede selskaper en ikke-eksklusiv, royaltyfri, evig, ugjenkallelig, overførbar og fullt underlisensierbar rett til å bruke, reprodusere, modifisere, tilpasse, oversette, distribuere, publisere, lage avledede verk fra og offentlig vise en slik anmeldelse over hele verden i alle medier uten kompensasjon til deg.

4.2 Alt innhold som publiseres på denne tjenesten kan brukes av oss og, hvis aktuelt, av våre tjenesteleverandører som handler etter våre instrukser, til å distribuere anmeldelsene via våre nåværende og fremtidige offentlige kommunikasjonskanaler, inkludert, men ikke begrenset til, elektroniske kommunikasjonstjenester (spesielt hjemmesiden eller andre mulige varianter på en hvilken som helst mobil enhet), samt nettsidene til forhandlere og tilknyttede selskaper og/eller markedsførings- og/eller reklamekommunikasjonsmedier (e-post, post, reklamebannere på internett, reklamemateriell på salgsstedet osv.) publisert av oss, våre tilknyttede selskaper og forhandlere av Miele-produkter.

5 Personvern og personopplysninger

5.1 Innenfor rammen av tjenesten samler vi inn, behandler og overfører personopplysninger til leverandøren vår, for eksempel kundens e-postadresse, kunde-ID og personlig kode for avmelding, hvis du sender inn en anmeldelse på nettstedet vårt. I tillegg samler vi også inn og overfører til leverandøren ID-en for bestillingen eller produktregistreringen din, bestillingsdatoen og produktene du har kjøpt eller registrert. Vennligst sørg for at du kun oppgir informasjon knyttet til din mening om og erfaring med våre produkter i skrivefeltet og ikke oppgir noen personlige eller sensitive opplysninger om deg selv

5.2 Anmeldelser som er godkjent via e-post, vises deretter på den enkelte produktsiden, underskrevet med det valgte navnet til kunden som har sendt inn anmeldelsen.

5.3 Vi kan overføre personopplysningene som er beskrevet i artikkel 5.1 i disse bruksvilkårene til Yotpo, slik at Yotpo kan levere alle funksjonene i tjenesten. Hvis du vil ha mer informasjon om Yotpos bruk av personopplysninger, kan du klikke på https://www.yotpo.com/privacy-policy/.

5.4 Dine personopplysninger skal behandles i tråd med bestemmelsene i gjeldende lovgivning om vern av personopplysninger og vår personvernerklæring. Du har rett til å få tilgang til, korrigere, motsette deg, begrense, overføre og slette personopplysninger om deg. Du finner mer informasjon om behandlingen av personopplysningene dine i Personvern på nettsiden vår.

6 Kontakt oss og kundeservice

6.1 For kundeservice eller annet som ikke er produktrelatert, kan du kontakte vår kundeservice på Kontakt Miele service

6.2 Vi har som mål å gi deg god service. I den forbindelse kan det hende at vår kundeservice kommenterer eller svarer på din anmeldelse.