© Copyright til all informasjon fra Miele-Internet-Services tilhører:

Miele AS
Nesbruveien 71
1394 NESBRU

Postboks 194
1378 NESBRU

Tlf. 67 17 31 00
e-post. info@miele.no

Miele om datavern
Miele bruker ingen personopplysninger uten din viten.

1. Behandling av personopplysninger

Miele registrerer personopplysninger som navn, adresse, e-mail adresse, telefon- og faksnummer og bruker disse opplysningene kun til formål som du har stilt dem til disposisjon for (f.eks. til å bearbeide informasjonsspørsmål, søknader eller ordrer, bestilling av brosjyrer eller forsendelse av bruksanvisninger). Vi bruker disse opplysningene til å imøtekomme dine ønsker, og stille til disposisjon og forbedre vårt informasjons- og tjenestetilbud. Personopplysningene brukes kun innenfor Miele-gruppen og av våre forretningspartnere for å imøtekomme dine ønsker. Miele beskytter dine personopplysninger. Vi bruker dine personlige data, som vi får når du besøker våre internettsider, kun i full overensstemmelse med de lover som gjelder i de landene der internettsidene administreres.

2.  Kommersiell kommunikasjon
Dersom og i den utstrekning du gir oss ditt samtykke til å ta kontakt med deg i markedsførings- og reklameøyemed, f.eks. til å motta nyhetsbrev per e-post, delta i kundetilfredshetsundersøkelser, app-informasjon, nyhetsbrev i Miele Club, etc., eller vi er berettiget til kommersiell kommunikasjon av andre årsaker, er det rettslige grunnlaget for databehandlingen i den forbindelse, art. 6 par. 1 bokstav a i GDPR, ditt samtykke eller art. 6 par. 1 bokstav f i GDPR, en såkalt berettiget interesse. Kommersiell kommunikasjon kan bli sendt via eksterne tjenesteleverandører. Disse tjenesteleverandørene fungerer da som oppdragsbehandlere som er bundet av våre instrukser. Du kan motsette deg databehandlingen eller til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke med virkning for fremtiden (f.eks. ved å benytte avmeldingslenken som er i e-posten, eller ved å sende oss en e-post eller et brev).

2.1    Grunnleggende individualisering 
Dersom og i den utstrekning du har gitt ditt samtykke, vil vi for å kunne sende deg kommersiell kommunikasjon per e-post, SMS eller via Mieles apper benytte kontaktinformasjonen (e-postadresse og navn, telefonnummeret ditt og/eller kontoen din hos Miele, dersom den finnes) du har oppgitt. 
I tillegg kommer mottaks- og lesebekreftelsene som innhentes via kommersiell kommunikasjon, samt informasjon via lenker som du har klikket på. Dersom du klikker på en lenke i den kommersielle kommunikasjonen, behandler vi også informasjonen som informasjonskapslene har samlet inn om din brukeradferd på nettstedet. Denne informasjonen lagrer vi i din brukerprofil og benytter den for bedre å kunne tilpasse innholdet i vår kommersielle kommunikasjon til dine personlige interesser. Denne personaliseringsinformasjonen lagres for dette formålet i 2 år.
I forbindelse med den kommersielle kommunikasjonen informerer vi deg om nyheter i Mieles sortiment, arrangementer som organiseres av Miele og kundeundersøkelser som du kan ta del i. 
Vi informerer deg om Miele-arrangementer i nærheten av hjemstedet ditt basert på postnummeret og -stedet du har oppgitt. 
Dessuten vil vi behandle dine interesser for spesifikke Miele-produkter og -tjenester som du kan ha sendt inn i forbindelse med ditt samtykke til kommersiell kommunikasjon.
Vi utformer den kommersielle kommunikasjonen tilpasset dine interesser/behov, med hensyn til Miele-produkter som du allerede har kjøpt eller senere vil kjøpe hhv. registrere (legge til din kundekonto). Dette omfatter blant annet også påminnelser om en utvidet garantiperiode og innløsning av vedlagte verdikuponger på forbruksvarer. Vi behandler også din ordrehistorikk til dette formålet. 
Miele behandler din ordrehistorikk i fem år (dersom relevant også med tilbakevirkende kraft). 
Kontaktinformasjonen og din samtykkeerklæring behandler vi i fem år etter hver bruk til de omtalte formålene.
Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er ditt samtykke, art. 6 paragraf 1 bokstav a i GDPR. 
Du kan når som helst tilbakekalle samtykket ditt med virkning for fremtiden. Du kan ved ethvert senere tidspunkt trekke tilbake samtykket ditt uten å måtte oppgi noen grunn. Dette kan du gjøre skriftlig (Miele AS, Postboks 194, 1378 NESBRU) eller per e-post (info@miele.no). I alle e-poster er det en avmeldingslenke, som du kan benytte til å trekke tilbake ditt samtykke. I Mieles apper befinner det seg en tilsvarende avmeldingsmulighet i innstillingene.

2.2    Utvidet individualisering 
For å imøtekomme dine individuelle behov vil vi, i tillegg til den grunnleggende individualiseringen (se over) og med samme formål, behandle eventuelle tjenesteytelser fra Miele (f.eks. leverings- og/eller installasjonstjenester, vedlikeholdsarbeider samt individuell produktveiledning og kontakt med Mieles serviceavdeling) som du hittil har benyttet eller vil benytte deg av i fremtiden, og teknikeroppdrag du har bestilt. I forbindelse med informasjon om teknisk kundestøtte behandler Miele detaljer om det respektive reparasjonsoppdraget, skadens årsak og eventuelle utbedringer (reparasjoner) som ble utført. 
Denne informasjonen (utvidet personalisering) lagres til dette formålet i 3 år. 
Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er ditt samtykke, art. 6 paragraf 1 bokstav a i GDPR.
Du kan når som helst tilbakekalle samtykket ditt med virkning for fremtiden. Du kan ved ethvert senere tidspunkt trekke tilbake samtykket ditt, uten å måtte oppgi noen grunn. Dette kan du gjøre skriftlig (Miele AS, Postboks 194, 1378 NESBRU) eller per e-post (info@miele.no). I alle e-poster er det en avmeldingslenke, som du kan benytte til å trekke tilbake ditt samtykke. I Mieles apper befinner det seg en tilsvarende avmeldingsmulighet i innstillingene.

2.3    Fullstendig personalisering 
For fullstendig personalisering behandler vi følgende data fra den utvidede personaliseringen (se over) samt følgende bruksinformasjon: 

 • Data som innhentes ved hjelp av Firebase for Google Analytics om din bruk av våre Miele-apper, som f.eks.: åpninger, klikk og lesevarighet; mer informasjon finner du i den respektive appen – dine data behandles kun dersom du har gitt oss ditt samtykke til evaluering av bruksinformasjon i den respektive appen; 
 • I forbindelse med ditt besøk på vår nettside www.miele.now vil data behandlet ved hjelp av løsningen Bloomreach Engagement, som din bruksadferd (f.eks. produkter du har sett på, produkter i handlekurven etc.) – dine data behandles kun dersom du ved besøk på vår nettside gir ditt samtykke til innhenting av data via informasjonskapsler og lignende sporingsteknologier, samt til evaluering av bruksdata. 

Denne bruksinformasjonen behandler vi kun dersom vi har innhentet ditt eget separate samtykke til reklameformål, og til å forbinde dem med din brukerprofil. 
Denne informasjonen (fullstendig personalisering) lagres av oss til dette formålet i 2 år. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er ditt samtykke, art. 6 paragraf 1 bokstav a i GDPR.
Du kan når som helst tilbakekalle samtykket ditt med virkning for fremtiden. Du kan ved ethvert senere tidspunkt trekke tilbake samtykket ditt, uten å måtte oppgi noen grunn. Dette kan du gjøre skriftlig (*Miele AS, Postboks 194, 1378 NESBRU) eller per e-post (info@miele.no). I alle e-poster er det en avmeldingslenke, som du også kan benytte til å trekke tilbake ditt samtykke. I Mieles apper befinner det seg en tilsvarende avmeldingsmulighet i innstillingene.

2.4    Tilknyttet markedsføring
Dersom vi har mottatt din e-postadresse i forbindelse med produktbestilling eller tjenesteoppdrag, behandler vi din e-postadresse for å kunne sende deg reklame for sammenlignbare produkter og/eller tjenester. Du kan til enhver tid motsette deg dette med virkning for fremtiden ved at du eksempelvis sender oss en e-post til info@miele.no eller informerer oss via den oppførte kontaktinformasjonen eller klikker på avmeldingslenken nederst i e-posten, uten at det her oppstår noen andre kostnader enn overføringskostnadene i henhold til basistakst. Det rettslige grunnlaget er vår berettigede interesse av å informere deg om sammenlignbare produkter og tjenester, art. 6 par. 1 bokstav f i GDPR.


3. Spørsmål om håndtering av personopplysninger
Har du spørsmål eller anmerkninger vedrørende datavern (evt. håndtering av personopplysninger) i Miele? Ta kontakt med oss på info@miele.no

4. Google Analytics
Denne websiden bruker Google Analytics. Google webanalyseverktøy brukes til å analysere bruken av denne websiden. Rapporter om aktivitet på denne websiden blir sammenstilt for Miele, slik at Miele kan forbedre sitt internettilbud iht. de besøkendes behov. Dette skjer bare anonymt, ved at IP-adressen blir forkortet. Tilbakesporing av internettatferden til en konkret person er dermed utelukket. Dataene blir kun brukt til statistiske formål og analysert i anonym form. Google vil ikke under noen omstendigheter knytte din forkortede IP-adresse til andre data fra Google. Du kan til enhver tid motsi deg "Tracking-Webanalyse" for fremtiden. Utvidelsen for din browser kan du laste ned og installere fra tilsvarende Google-webside. (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

5. reCAPTCHA
For å sikre tilstrekkelig datasikkerhet når du sender inn et internett-skjema (f.eks. påmelding til nyhetsbrev) bruker vi Google-tjenesten reCAPTCHA i visse tilfeller. Dette gjøres for å skille om teksten er lagt inn av et menneske eller misbrukes gjennom automatisert, maskinell bearbeiding. Tjenesten bruker din IP-adresse og, om nødvendig, andre data som kreves av Google for reCAPTCHA-tjenesten og overfører de til Google. I denne forbindelse gjelder de avvikende bestemmelsene for personvernregler fra Google Inc. Ytterligere informasjon om retningslinjene for personvernregler fra Google Inc. finner du under: 
https://www.google.com/intl/no/policies/privacy/

6. AppNexus
Vår hjemmeside bruker AppNexus, en tjeneste levert av AppNexus Inc., 28 W 23rd Street, 4th floor, New York, New York – 10010, USA. AppNexus benytter bl.a. cookies, som lagres på din computer eller andre enheter og gjør det mulig å analysere din bruk av hjemmesiden, og pixel tags. Som et ledd i anvendelsen kan personopplysninger, herunder spesielt brukernes IP-adresse og aktiviteter, sendes til en server tilhørende AppNexus Inc. og oppbevares der. AppNexus Inc. overfører muligens disse opplysningene til tredjepart, hvis dette er lovbestemt, eller hvis behandling av opplysningene finner sted hos tredjeparten. Du kan forhindre innsamlingen av disse opplysningene ved å deaktivere kjøring av Java-Script i din nettleser eller installere et verktøy som NoScript.

Ytterligere informasjon finner du i AppNexus’ personvernerklæring (https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy). Du kan sette en opt-out til AppNexus, som du finner her: https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy#choices

Rettslig grunnlag for dette er artikkel 6, stk. 1, litra f) i GDPR. Vår legitime interesse er begrunnet i forbedring av brukervennligheten og kvaliteten av vår hjemmeside.

Qualtrics

På vår nettside benyttes tjenestene til Qualtrics LLC, 333 W. River Park Drive, Provo UT 84604, USA for kunde-, produkt- og varemerkeundersøkelser, for å kunne forbedre våre produkter og tjenester jevnlig. Når du deltar ved en undersøkelse behandles kun loggdata (dato og tidsstempel / informasjon om din nettleser og nettleserinnstillinger / informasjon om din enhet / bruksdato). Du kan velge fritt om du vil delta ved en undersøkelse. Dersom du ikke ønsker å delta kan du ganske enkelte lukke sprettoppvinduet for undersøkelsen ved å benytte «X»-knappen oppe til høyre i vinduet. Det rettslige grunnlaget for databehandlingen er ditt samtykke, art. 6 (1) (a) i GDPR. Du kan trekke tilbake samtykket ditt når som helst med virkning for fremtiden.

I forbindelse med bruken av tjenestene til Qualtrics benytter vi også informasjonskapsler fra Qualtrics, hovedsaklig for å holde oversikt over undersøkelsesøkter eller til å opprettholde undersøkelsesøkter. Du finner mer informasjon om vår bruk av informasjonskapsler fra Qualtrics i vår erklæring om informasjonskapsler. For mer informasjon om Qualtrics LLC og bruken av personopplysninger hos Qualtrics, kan du se https://www.qualtrics.com/privacy-statement/

Kjøperveiledning

På nettsiden vår benytter vi salgsveiledningstjenester fra vår tjenesteleverandør Neo Commerce GmbH, Max-Bill-Str. 8, 80807 München, Tyskland («Neocom»). Salgsveiledningstjenesten hjelper deg med å finne det riktige produktet raskere og mer effektivt. Etter kun noen få spørsmål kommer de første produktforslagene. Produktplasseringen foretas på bakgrunn av hvor godt de passer til dine behov. Du kan velge fritt om du vil benytte tjenesten. I den forbindelse behandler vi kun metadata fra en HTTP-nettforespørsel som formidler, din IP-adresse, nettleserspråk og brukeragent (nettleserens og operativsystemets type og versjon), og dine data som deles med oss ved bruk av denne tjenesten. Dataene vil ikke bli lagret. Vi behandler dine data for å kunne tilby deg denne tjenesten. Rettsgrunnlaget for behandlingen er art. (6)(1)(a) i GDPR. Dersom du kjøper et produkt utgjør rettsgrunnlaget for databehandlingen art. (6)(1)(b) i GDPR. Neocom fungerer som behandlingsansvarlig på våre vegne og handler etter våre instruksjoner.

I forbindelse med bruken av tjenester lagrer vi også informasjon i din øktlagring, først og fremst for å kunne identifisere en bruker gjennom flere nettleserøkter. Du finner mer informasjon i vår erklæring om informasjonskapsler. For mer informasjon om Neocom og salgsveiledningstjenesten kan du besøke https://neocom.ai/.

Informasjon i undersøkelsesvinduet

For å kunne tilby deg undersøkelsesfunksjonen vår må vi bruke informasjonskapsler. Uten slik teknologi er ikke tjenesten tilgjengelig. Du finner mer informasjon i vår personvernerklæring og erklæring om informasjonskapsler.

Cookie Notice

Sist oppdatert: 12.7.22 Miele AS bruker såkalte informasjonskapsler på dette nettstedet. I disse retningslinjene forklarer vi i detalj hvilke typer informasjonskapsler Miele bruker, hvilke data som behandles av dem, levetid for informasjonskapsler og dine rettigheter i forhold til informasjonskapsler. Din aktuelle innstilling med hensyn til informasjonskapsler som krever samtykke:

Du har rett til å trekke tilbake samtykket ditt når som helst.

 

1. Generell forklaring

 

Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på datamaskinen eller enheten din når du bruker nettstedene våre. Når du besøker nettstedet til Miele, kan det hende en informasjonskapsel blir lagret på systemet ditt. Den inneholder en inviduell streng med tegn som kan brukes til å identifisere nettleseren din neste gang du besøker nettstedet. Det finnes to grunnleggende typer informasjonskapsler:

 

 • Midlertidige informasjonskapsler: Disse informasjonskapslene, også kalt øktinformasjonskapsler, lagres midlertidig på datamaskinen eller terminalenheten din under besøket ditt på nettstedet vårt – de blir deretter slettet.

 

 • Permanente informasjonskapsler: Disse informasjonskapslene blir værende på datamaskinen din i en lengre periode.

 

Generelt sett bruker Miele ulike typer internetteknologi (f.eks. informasjonskapsler, Java-Script) for å gjøre det enklere for deg å bruke Miele nettapplikasjoner samt for å optimalisere dem. Dette betyr at de brukes til å:

 

 • Identifisere deg når du logger deg inn på nettbutikken vår og for å sørge for at gyldige sikkerhetsstandarder, som er optimalisert for deg, blir overholdt.

 

 • Hjelpe oss til å huske produkter du har lagt til i handlekurven eller notatblokken.

 

 • Vise deg antall produkter du har lagt til i handlekurven eller notatblokken på nettstedet.

 

 • Minne oss på ditt foretrukne språk i løpet av økten, slik at det er lettere for deg å navigere på nettstedet.

 

 • Analysere data, slik som evalueringen av antall besøkende på nettstedet vårt eller det mest besøkte nettstedet. Vi bruker analyseresultatene med det formål å optimalisere nettstedet vårt.

 

Ved å endre innstillingene for informasjonskapsler på nettleseren din, kan du deaktivere eller begrense overføring av informasjonskapsler. Du kan slette allerede lagrede informasjonskapsler til enhver tid. Ytterligere nettleserspesifikk informasjon om hvordan du sletter informasjonskapsler finner du her:

 

 

Vær imidlertid oppmerksom på at hvis du deaktiverer informasjonskapsler, kan det hende du ikke lenger kan bruke alle funksjonene på nettstedet. Du finner innstillinger for bruk av informasjonskapsler i de fleste nettlesere. Vanligvis har en nettleser følgende innstillinger:

 

 • Vise informasjonskapsler,

 

 • Tillat informasjonskapsler,

 

 • Deaktiver alle eller enkelte informasjonskapsler,

 

 • Deaktiver alle informasjonskapsler når nettleseren lukkes,

 

 • Blokkere informasjonskapsler,

 

 • Varsle når en informasjonskapsel er i ferd med å bli tatt i bruk,

 

 • Motsette seg sporingswebanalyse (må velges bort).

 

Når du besøker nettstedet vårt, informerer et banner deg om bruken av informasjonskapsler og ber om ditt samtykke til informasjonskapsler som krever samtykke. Du kan trekke tilbake samtykket ditt når som helst med virkning for fremtiden, noe vi forklarer i detalj i disse retningslinjene for informasjonskapsler.

 

2. Google Tag Manager

 

På nettstedet vårt bruker vi tagadministrasjonstjenesten, som kalles Google Tag Manager, og leveres av Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin. Google Tag Manager lar nettsteder raskt og enkelt oppdatere målekoder og relaterte kodefragmenter, samlet kjent som tagger på nettstedene eller mobilappene deres. Når det lille segmentet av Tag Manager-kode har blitt lagt til et prosjekt, kan nettstedet trygt og enkelt distribuere analyse- og måletagkonfigurasjoner fra et nettbasert brukergrensesnitt.

Google Tag Manager hjelper oss med å implementere og administrere informasjonskapsler samt spore tagger. Google Tag Manager bruker ingen egne informasjonskapsler, men Google Tag Manager utløser andre informasjonskapsler og sporingskoder hvis og i den grad du uttrykkelig har godtatt bruken av slike informasjonskapsler og sporingskoder. Du finner detaljert informasjon om hver av slike typer informasjonskapsler og sporingskoder i vår informasjonskapselmelding. I sammenheng med bruken av Google Tag Manager behandler vi og Google din IP-adresse og en unik identifikator. Det kan være mulig at dataene dine blir overført og behandlet utenfor EU. For å sikre et passende nivå av databeskyttelse, har Google og vi blitt enige om standard kontraktklausuler publisert av EU-kommisjonen. Det juridiske grunnlaget for bruken av Google Tag Manager og relaterte databehandlingsaktiviteter er vår legitime interesse, art. 6 (1) lit. f GDPR.

 

3. Teknisk nødvendige informasjonskapsler (essensielle informasjonskapsler)

 

Essensielle informajsonskapsler er nødvendige for navigering av nettsteder og for bruk av deres funksjoner, slik som tilgang til registreringsdelen av nettstedet eller bruk av chatverktøyet. Uten disse informasjonskapslene fungerer ikke enkelte deler av nettstedet.

 

Det juridiske grunnlaget for behandlingen av personopplysninger ved bruk av teknisk nødvendige informasjonskapsler er vår legitime interesse art. 6(1)(f) GDPR. Den legitime interessen er at denne behandlingen er nødvendig for navigering av nettstedene og for bruk av funksjonene deres. Data som samles inn av teknisk nødvendige informasjonskapsler, brukes ikke til å opprette brukerprofiler.

 

Essensielle informasjonskapsler kan ikke deaktiveres. De essensielle informasjonskapslene vi bruker, er såkalte generelle øktinformasjonskapsler, som generelt sett slettes automatisk etter at nettleserenøkten er ferdig.

 

3.1 Gigya

Noen viktige informasjonskapsler leveres og/eller åpnes av tredjeparter. For eksempel bruker vi en rekke nødvendige informasjonskapsler, som leveres og/eller brukes av Gigya og som er nødvendige for at nettstedet skal fungere korrekt. Gigya leverer en plattform som brukes til å administrere kundeidentitetsadministrasjon, inkludert kundeprofiler, preferanser, opt-ins og samtykkeinnstillinger.

 

3.2 Digital Miele Assistant – Chatbot e-bot7

På nettstedet vårt bruker vi Miele digital assistent, en såkalt chatbot som leveres av vår tekniske tjenesteleverandør, e-bot7 GmbH, Perusastraße 7, 80333 München. For å kunne levere chatbotfunksjonen til deg, må vi bruke en teknologi som kalles for «Øktlagring» og «Lokal lagirng», spesielt for teknisk autentisering, gjenoppretting av chathistorikken og analyse-/kvalitetssikringsformål. Uten slik teknologi er ikke chatbottjenesten tilgjengelig. Denne teknologien vil kun bli brukt hvis du aktivt ber om å bruke chatbottjenesten. Du finner mer detaljert informasjon om e-bot7 og databehandlingsaktiviteter knyttet til bruken av chatbotfunksjonen i personvernerklæringen vår.

 

3.3 Neocom.ai – Kjøperveiledning

På nettsiden vår benytter vi en salgsveiledningstjeneste, en såkalt kjøperveiledning, fra vår tjenesteleverandør Neo Commerce GmbH, Max-Bill-Str. 8, 80807 München, Tyskland («Neocom»). For å kunne tilby deg vår salgsveiledningstjeneste må vi benytte en teknologi kalt «øktlagring» for å kunne gruppere gjentatt bruk av salgsveiledningstjenesten i en nettleserøkt. Uten slik teknologi er ikke salgsveiledningstjenesten tilgjengelig. Denne teknologien vil kun bli brukt hvis du aktivt ber om å bruke salgsveiledningstjenesten. Du finner mer detaljert informasjon om Neocom og databehandlingsaktiviteter knyttet til bruken av salgsveiledningstjenesten i personvernerklæringen vår.

 

3.4 Ytterligere informasjon

Ytterligere informasjon finner du i følgende tabell:

Navn

Tredjepart

Formål

Oppbevaringsperiode

Ebot7/webchat/env (Øktlagring)

e-bot7 GmbH

Informasjon om distribusjonsmiljøet til chatapplikasjonen

Økt

Ebot7/webchat/config (Øktlagring)

Informasjon om versjonen til chatapplikasjonen

Økt

Chat-jwt

(lokal lagring)

Økttoken brukes for den tekniske autentiseringsprosessen av brukeren (anonymisert ID)

Ubegrenset (men autentiseringstokenet er ugyldig etter 24 timer)

convId_

(lokal lagring)

Samtale-ID for å gjenopprette chathistorikken (anonym ID)

Ubegrenset (men autentiseringstokenet er ugyldig etter 24 timer)

Eb7UUID:

(lokal lagring)

Analyse-ID for å spore åpningen, lastingen og lukkingen av chatvinduet (anonym ID)

Ubegrenset (men autentiseringstokenet er ugyldig etter 24 timer)

gig_bootstrap_<apiKey>

​Gigya

Intern informasjonskapsel for Web SDK og brukes til innlogging

12 måneder

gig_canary

Indikerer om klienten bruker canary-versjonen av WebSDK.

 

1 år (kun aktiv ~3 dager)

gig_canary_ver

Versjonnavnet til WebSDKs canary-versjonen.

1 år (kun aktiv ~3 dager)

Gmid

Brukes til å identifisere den innloggede brukeren

12 måneder

Gig_hasGmid

Intern informasjonskapsel for Web SDK og brukes til innlogging

12 måneder

cookieUse

 

Gjelder ikke

Administrasjon av samtykke til informasjonkapsler

6 måned

 

ds-session-id

 

Gjelder ikke

Et unikt nummer som et nettsteds server tildeler en spesifikk bruker for varigheten av denne brukerens besøk

Økt

 

JSESSIONID

 

Gjelder ikke

Plattformøktinformasjonskapsel til generelt formål, brukes av nettsteder skrevet i JSP. Brukes vanligvis til å opprettholde en anonym brukerøkt av serveren.

Økt

 

Shop_domestic_dk

Gjelder ikke

Denne informasjonskapselen lagrer informasjon for å huske brukere som er innlogget og deres medlemsstatus.

 

Økt

apiDomain_<apiKey>

gigya.com

API-kallene for delt domene for alle nettsteder som er i en gruppe, skal sendes til.

12 måneder

gac_<APIKey>

Gjelder ikke

Brukes til å utløse serverinitiert innlogging.

Den angis av implementeringen og slettes når den brukes av Web SDK

_gig_APIProxy_enabled

Gjelder ikke

Brukes til å indikere om APIProxy skal brukes eller ikke.

 

_gig_comments_nickname

Gjelder ikke

Kommenterer gjestens kallenavn.

12 måneder

_gig_comments_email

Gjelder ikke

Kommenterer gjestens e-postadresse.

12 måneder

_gig_comments_cb_<provider>

Gjelder ikke

Husker om en leverandavmerkingsboks ble krysset av av brukeren.

12 måneder

_gig_comments_selected_<provider>

Gjelder ikke

Husker om en leverandavmerkingsboks ble krysset av av brukeren.

Gjelder ikke

_gig_comments_selected_providers

Gjelder ikke

Siste valgte delte leverandører.

12 måneder

_gig_comments_locked

Gjelder ikke

Husker om en gjestebruker har lagt ut minst én kommentar.

12 måneder

_gig_comments_sort

Gjelder ikke

Siste valgte brukertype.

12 måneder

_gig_comments_is_guest

Gjelder ikke

Indikerer at brukeren kommenterer som gjestebruker.

12 måneder

gig-comments

Gjelder ikke

ID-er til kommentarer som er flagget av brukeren.

-

 

(lokal lagring)

gig_debug

Gjelder ikke

Brukes til å utløse brukergrensesnitt for debugfunksjon.

2 sekunder

_gig_dbgConsole_log

Gjelder ikke

Bruker til å utløse innlogging for debugging.

3 sekunder

_gig_email

Gjelder ikke

Siste brukte e-postadresse i deling (når e-post sendes).

12 måneder

_gig_gmidt

Gigya-domene

Brukerinformasjonskapsel.

30 min

 

(lokal lagring)

_gig_llu

Gjelder ikke

Siste brukernavn fra innloggingsleverandør for innloggingsskjermbildet «Velkommen tilbake».

12 måneder

_gig_llp

Gjelder ikke

Siste navn fra innloggingsleverandør for innloggingsskjermbildet «Velkommen tilbake».

12 måneder

_gig_lt / glt_<APIKey>

Gjelder ikke

Innloggingstoken for autentisering.

Kan konfigureres på gigyas nettsted

gig_last_ver_<APIKey>

Gjelder ikke

Siste tidspunkt for bekreftelse av økten når nettstedet bruker egenskapen verifyLoginInterval egenskapen til global CONF for å utløse reverifisering.

12 måneder

gig_loginToken_<APIKey>

gigya.com

Gigyas Single Sign On (SSO) gruppeinnloggingstoken.

12 måneder

gig_loginToken_<APIKey>_exp

gigya.com

SSO-utløp.

12 måneder

gig_loginToken_<API_KEY>_revoked_tokens

gigya.com

Tilbakekalt innloggingstokener i en SSO-gruppe. I SSO-scenarier, indikerer til Web SDK at gjeldende token ble opphevet, for å logge brukeren ut.

12 måneder

gig_loginToken_<APIKey>_session

gigya.com

Indikerer om tokenøkten for gruppeinnlogging fortsatt er aktivert.

-

gig_loginToken_<APIKey>_visited

gigya.com

Brukes til å spore besøkte nettsteder innenfor samme SSO-gruppe.

12 måneder

_gig_shareUI_cb_<provider name>

Gjelder ikke

Husker om en leverandavmerkingsboks ble krysset av av brukeren.

12 måneder

_gig_shareUI_lastUID

Gjelder ikke

Siste innloggede bruker-ID.

12 måneder

_gigRefUid_<APIKey>

Gjelder ikke

Siste henvisende bruker-ID.

12 måneder

_gig_ssoToken_<apikey>

Gigya-domene

SSO-token av API.

dynamisk

 

(lokal lagring)

_gig_ssoToken

Gigya-domene

SSO-token.

dynamisk

 

(lokal lagring)

gig_toggles

API-domene

Denne verdien sendes til Gigya for å kunne identifisere veksler som back-end-atferden avhenger av for å behandle den spesifiserte vekslingen.

-

gig3pc

Gjelder ikke

Husker om tredjeparts informasjonskapsler blokkeres for å unngå å sjekke hver gang.

48 timer

gig3pctest

Gjelder ikke

En midlertidig informasjonskapsel som brukes til å sjekke om tredjeparts informasjonskapsler blokkeres.

1 sekunder

 

(when using bypassCookiePolicy in the globalConf)

gigyaSettings

Gjelder ikke

Lagrer brukers delte innstillinger lokalt.

-

 

( Local Storage)

glnk

API-domene

Ticket for andre fase av innlogging.

-1 dager (informasjonskapselen utløper)

gmSettings

Gjelder ikke

Lagres lokalt i lojalitetsinnstillinger.

-

 

(lokal lagring)

gst

 

Serverticket for andre fase av innlogging.

30 minutter

GSLM_<siteID>

API-domene

Magisk øktinformasjonskapsel.

I/A

hasGmid

gigya.com

Intern informasjonskapsel for Web SDK

13 måneder

reactionState-down_<barId>

Gjelder ikke

Per reaksjon og barID – den siste reaksjonen som ble utført av brukeren.

for alltid

 

(lokal lagring)

SAML_<SiteId>_<ExternalIdp.Name>

Gigya-domene

Denne informasjonskapselen lagres av SAML SP for å administrere SAML-øktinformasjonen og spesifikt parameterne som trengs for å logge ut.

12 måneder

gltexp_<apikey>

Gjelder ikke

Utløp av innloggingstoken.

dynamisk

_gig_<id>_cb

Gjelder ikke

Tilbakekall for lytter.

12 måneder

__gigAPIAdapterSettings_<apikey>_<build>

Gjelder ikke

WebSDK-innstillinger.

for alltid

 

(lokal lagring)

gmid

Gigya-domene

Brukerinformasjonskapsel.

for alltid

 

(lokal lagring)

ua_<apikey>

Gjelder ikke

COPPA (mindreårig).

24 timer

ucid

API-domene

Unik datamaskinidentifikator som brukes til å generere rapporter, og brukes av Web SDK for å få lagret respons.

13 måneder

ucid

Gigya-domene

Unik datamaskinidentifikator for unike brukerrapporteringsformål.

for alltid

 

mielestorefrontRememberMe

Gjelder ikke

Basert på disse informasjonskapslene, logges brukeren automatisk inn (basert på legitimasjonen konfigurert i Backoffice).

6 måneder

logglytrackingsession

Hver logg

Analytisk/ytelse

Økt

acceleratorSecureGUID

Gjelder ikke

På innloggingssiden utfordes brukeren til å oppgi innloggingsopplysninger. Når skjemaet er sendt inn, verifiserer serveren innloggingen og det hashede passordet opp mot databasen. Hvis en match blir funnet, lagrer systemet informasjonen i HTTP-økten og returnerer en informasjonskapsel acceleratorSecureGUID med den tilfeldige verdien. 

Økt

ØKT_ID Neocom

Generelt: Neocom.ai – Kjøperveiledning

Konkret: Neocom lagrer en anonym økt-ID i øktlagringen for å kunne gruppere gjentatt bruk av tjenesten i en nettleserøkt.
Økt

 

 

4. Analytiske informasjonskapsler

I tillegg bruker vi informasjonskapsler på nettstedet vårt som muliggjør en analyse av bruksatferden din (såkalte analyseinformasjonskapsler). Med disse informasjonskapslene samler vi inn og lagrer følgende data:

- Hyppighet for sidebesøk

- Nøkkelord i søk

- Bruk av funksjoner på nettstedet

Dataene om deg som samles inn ved hjelp av informasjonskapslene er pseudonymisert, slik at det ikke lenger er mulig å tildele dataene til den respektive brukeren uten tilleggsdata.

Denne behandlingen gjør at vi kan forbedre kvaliteten på nettstedet og innholdet på den. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen av data er samtykke i henhold til artikkel 6(1) (a) GDPR. Du kan tilbakekalle samtykket ditt når som helst med virkning for fremtiden, ved å administrere innstillingene dine helt øverst i disse retningslinjene.

Noen analytiske informasjonskapsler leveres og/eller åpnes av tredjeparter. Detaljer om tredjepartene og deres verktøy som vi bruker analyseinformasjonskapsler for, er forklart nedenfor.

Analytiske informasjonskapsler vi bruker, omfatter:

4.1 Google

På nettstedet vårt bruker vi forskjellige informasjonskapsler for analyse- og/eller markedsføringsformål som er levert og/eller brukt av Google Ireland Limited («Google»), et selskap som er innlemmet og regulert under irsk lov (registreringsnummer: 368047) med sitt registrerte kontor på Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland («Google»). Ytterligere informasjon om disse tjenestene fra Google kan bli funnet under og på https://www.google.com/privacy/ads/.

4.2 Google Analytics

Nettstedet vårt bruker Google Analytics for å utforme og forbedre nettstedet i tråd med etterspørselen. Google Analytics bruker såkalte informasjonskapsler, som lagres på sluttenheten din og som muliggjør en analyse av din bruk av nettstedet. Informasjonen som genereres av informasjonskapsleen, overføres vanligvis til en Google-server i USA, og lagres på den. På dette nettstedet bruker vi utvidelsen av IP-maskering (såkalt IP-maskering), dvs. at IP-adressen din kortes ned av Google innenfor EU eller i andre EØS-land før den overføres til og lagres i USA. Bare i unntakstilfeller blir hele IP-adressen overført til en Google-server i USA og forkortet der.

På vegne av operatøren av dette nettstedet vil Google bruke denne informasjonen til å evaluere din bruk av nettstedet, for å sammenstille rapporter om nettstedets aktiviteter og for å levere ytterligere tjenester til nettstedsoperatøren i forbindelse med bruken av nettstedet og Internett.

Hvis du har en Google-konto og har samtykket til personlig tilpasning av annonsering («Personlig tilpasning av annonser»), inkluderer Googles tjenester også rapporter om effektiviteten til våre annonseringstiltak (inkludert rapporter på tvers av enheter), demografi og brukernes interesser samt funksjoner for levering på tvers av enheter av nettbasert annonsering. I dette tilfellet er det juridiske grunnlaget for databehandling ditt samtykke til Google (Art. 6(1)(a) GDPR).

Du kan protestere mot innsamling eller evaluering av dataene dine av Google Analytics ved å laste ned og installere nettleser-pluginen som er tilgjengelig på følgende lenke: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Dataene som sendes av oss og kobles til informasjonskapsler, bruker-ID-er eller reklame-ID-er, slettes automatisk etter 14 måneder.

4.3 Google Optimize

Google Optimize er et A/B-testverktøy som leveres av Google. Med Optimize kan vi eksperimentere med ulike måter å levere innhold på. Til dette formålet bruker Optimize informasjonskapsler til å målrette innholdsvarianter til en bruker og en informasjonskapsel for innholdseksperimentering for å bestemme en brukers deltakelse i et eksperiment. Videre kan Optimize kartlegge brukeraktiviteter til spesifikke Google-annonser for å evaluere markedsføringskampanjer.

For mer informasjon om Google Optimize kan du se https://support.google.com/optimize/answer/6292487?hl=en

4.4 Ytterligere informasjon

Du kan deaktivere analytiske informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om alle de individuelle analytiske informasjonskapslene vi bruker, finner du i følgende tabell:

Navn

Tredjepart

Formål

Oppbevaringsperiode

 

_ga

 

 

 

 

 

 

 

Google

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google Analytics, Google Marketing Platform og/eller Google Ads
 

 

2 år

_gid

 

24 timer

 

_gat

1 minutt

 

 

AMP_Token

 

30 sekunder til 1 år

 

 

_gac_<UA-XXXXXXXX-X>

90 dager

_gcl_au

90 dager

_gat_UA-XXXXXXXX-X

1 minutt

_gcl_aw

Permanent

_sm_au_c

Permanent

_dc_gtm_UA-XXXXXXXX-X

Permanent

_gaexp

Brukes til å bestemme en brukers inkludering i et eksperiment og utløpet av et eksmperment som en bruker har vært med i

90 dager

_opt_awcid

Brukes til kampanjer kartlagt til Google Ads kunde-ID-er

24 timer

_opt_awmid

Brukes til kampanjer kartlagt til Google Ads kunde-ID-er

24 timer

_opt_awgid

Brukes til kampanjer kartlagt til Google Ads kunde-ID-er

24 timer

_opt_awkid

Brukes til kampanjer kartlagt til Google Ads kunde-ID-er

24 timer

_opt_utmc

Brukes til kampanjer kartlagt til Google Ads kunde-ID-er

24 timer

 

 

 

 

uid

 

Adform

Denne informasjonskapslenn oppretter en unikt tildelt, maskingenerert bruker-ID og samler inn data om aktivitet på nettstedet. Disse dataene kan sendes til en tredjepart for analyse og rapportering.

 

2 måneder

 

TPC

 

Identifiserer om en brukers nettleser godtar tredjeparts informasjonskapsler

 

1 uke

 

 

5. markedsføringsinformasjonskapsler

For formålet med retargeting/remarketing og for plassering av nettannonser bruker vi såkalte markedsføringsinformasjonskapsler fra tredjeparter.

Retargeting eller remarketing viser til teknologier som lar brukere som tidligere har besøkt et bestemt nettsted, se passende annonser selv etter at de har forlatt nettstedet. For dette formålet er det nødvendig å gjenkjenne Internett-brukere utover deres eget nettsted, og informasjonskapsler fra de tilsvarende tjenesteleverandørene brukes til dette. I tillegg blir tidligere bruksatferd tatt hensyn til. For eksempel, hvis en bruker ser på bestemte produkter, kan disse eller lignende produkter senere vises som annonser på andre nettsteder. Dette er personaliserte annonser som er tilpasset behovene til den enkelte bruker. For denne personlig tilpassede annonseringen er det ikke nødvendig at brukeren identifiseres ugjenkjennelig. Dataene som brukes til retargeting eller remarketing blir derfor ikke slått sammen med andre data.

Markedsrelaterte føringskapsler kan også spore brukerengasjement med annonsene som til slutt vises. Dette er for å unngå uønsket duplikatannonsering og for å spore hvor mange ganger annonser resulterer i en form for annonsekonvertering (f.eks. en annonse som klikkes på eller et faktisk salg).

Det juridiske grunnlaget for behandling av personopplysninger gjennom markedsføringsinformasjonskapsler er samtykke (artikkel 6(1)(a) GDPR). Du kan tilbakekalle samtykket ditt når som helst med virkning for fremtiden, ved å administrere innstillingene dine helt øverst i disse retningslinjene.

Vi bruker slike teknologier for plassering av nettannonser. Vi bruker tredjepartsleverandører for plassering av annonsene. Detaljer om tredjepartene (og deres verktøy) som leverer og/eller får tilgang til markedsføring og målrettede informasjonskapsler, er forklart nedenfor.

5.1 Facebook

På nettstedet vårt bruker vi markedsføringsinformasjonskapsler som leveres og/eller brukes av Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA («Facebook»). Facebook-informasjonskapsler brukes hvis du har en Facebook-konto, bruker Facebook-produkter, inkludert Facebook-nettstedet og appene, eller besøker andre nettsteder og apper som bruker Facebook-produktene (inkludert Liker-knappen eller andre Facebook-teknologier). Facebook-informasjonskapslene lar oss spore aktivitetene dine på nettstedet vårt for å analysere effektiviteten til konverteringstrakten vår og for å jevnlig forbedre nettstedet vårt. Videre lar Facebook-informasjonskapslene oss bruke remarketingfunksjonen «Custom Audiences» til Facebook. Dette gjør at brukere av nettstedet kan bli vist interessebaserte annonser («Facebook-annonser») som en del av sitt besøk på det sosiale nettverket Facebook eller andre nettsteder som også bruker prosessen. Du finner mer informasjon om Facebook-konverteringssporing, Facebook Custom Audiences og relaterte databehandlingsaktiviteter i personvernerklæringen vår.

I tillegg gjør Facebook-informasjonskapslene det mulig for Facebook å tilby Facebook-produktene til deg og å forstå informasjonen de mottar om deg, inkludert informasjon om din bruk av andre nettsteder og apper, uansett om du er registrert eller pålogget eller ikke.

Facebook-informasjonskapslene mottar følgende typer data: Http-overskrifter, pikselspesifikke data, knappeklikkdata, valgfrie verdier og skjemafeltnavn. Mer informasjon om Facebooks informasjonskapsler finner du her.

5.2 Google Ads

Google Ads er en nettbasert annonseringsplattform utviklet av Google, der annonsører betaler for å vise korte annonser, tjenestetilbud, produktoppføringer, videoinnhold og generere mobilapplikasjonsinstallasjoner i Googles annonsenettverk til nettbrukere. Den kan plassere annonser både i resultatene av søkemotorer som Google Søk og på ikke-søkenettsteder, mobilapper og videoer.

Mer informasjon om Google Ads finner du her.

5.3 Googles remarketingfunksjon

Googles remarketingfunksjon lar oss vise annonser til brukerne våre på andre nettsteder i Google Ads-nettverket (kalt «Google-annonser» eller annonser på andre nettsteder) basert på deres interesser. For dette formålet analyserer vi brukerinteraksjon på nettstedet vårt for å kunne vise målrettet annonsering til brukere på andre nettsteder selv etter at de har besøkt nettstedet vårt. For dette formål analyserer vi brukerinteraksjon på nettstedet vårt for å kunne vise målrettet annonsering til brukere på andre nettsteder selv etter at de har besøkt nettstedet vårt. Dette nummeret, kjent som en «informasjonskapsel», brukes til å spore besøkene til disse brukerne. Dette nummeret brukes til å identifisere en nettleser på en bestemt datamaskin, ikke for å identifisere en person, og ingen personopplysninger lagres.

Du kan deaktivere bruken av informasjonskapsler fra Google ved å installere pluginmodulen under følgende lenke:www.google.com/settings/ads/plugin.

5.4 Googles konverteringssporing

Vi bruker også Googles konverteringssporing i denne sammenhengen. Når du klikker på en annonse plassert av Google, plasseres en 30-dagers informasjonskapsel for konverteringssporing på enheten din. Denne informasjonskapselen brukes ikke til personlig identifisering. Informasjonen som samles inn ved hjelp av konverteringsinformasjonskapselen, brukes til å kompilere konverteringsstatistikk for Google Ads-kunder.

Du kan deaktivere interessebaserte Google-annonser på Google i nettleseren din ved å klikke på «Av»-knappen på https://adssettings.google.no/authenticated eller ved å velge det bort på http://www.aboutads.info/choices/.

5.5 Andre Google Marketing Platform-tjenester (Google Campaign Manager 360)

Nettstedet vårt bruker også andre tjenester fra Google Marketing Platform (tidligere «Google Doubleclick»). Disse tjenestene bruker informasjonskapsler for å levere annonser som er relevante for brukere, for å forbedre kampanjeytelsesrapporter eller for å hindre en bruker i å motta annonser mer enn én gang.

Google bruker en informasjonskapsel-ID for å bestemme hvilke annonser som vises i hvilken nettleser og kan dermed forhindre at de vises mer enn én gang. Google kan også bruke informasjonskapsel-ID-er for å spore konverteringer, som er om en bruker ser en annonse og senere besøker annonsørens nettsted for å foreta et kjøp. Disse informasjonskapslene inneholder ingen personlig informasjon.

Nettleseren din oppretter automatisk en direkte forbindelse med Google-serveren. Ifølge Google gir integreringen av disse tjenestene Google informasjonen om at du har sett den tilsvarende delen av nettstedet vårt eller klikket på en annonse fra oss. Hvis du er registrert hos en Google-tjeneste, kan Google tilordne besøket til brukerkontoen din. Selv om du ikke er registrert hos Google eller ikke har logget på, er det mulig at leverandøren finner ut IP-adressen din og lagrer den.

I tillegg gjør informasjonskapsler oss i stand til å forstå om du utfører bestemte handlinger på nettstedet vårt etter at du har sett eller klikket på en av våre annonser på Google eller på en annen plattform (konverteringssporing) («flomlys»). Google bruker denne informasjonskapselen for å forstå innholdet du har samhandlet med på nettstedene våre, slik at vi senere kan sende deg målrettet annonsering.

Du kan forhindre sporing ved å endre programvareinnstillingene for nettleseren (f.eks. deaktivere tredjeparts informasjonskapsler), deaktivere informasjonskapsler for konverteringssporing ved å blokkere informasjonskapsler fra domenet http://www.google.com/settings/ads/ i nettleserinnstillingene, med hensyn til interessebaserte annonser fra leverandører som er en del av About Ads-selvreguleringskampanjen, ved å klikke på lenken http://www.aboutads.info/choices eller ved å klikke på lenken www.googleadservices.com. Vi vil påpeke at du i dette tilfellet kanskje ikke kan bruke alle funksjonene på nettstedet i sin fulle grad.

Mer informasjon om Google Marketing Platform finner du på https://marketingplatform.google.com/. Du finner også ytterligere informasjon på Network Advertising Initiative (NAI) under http://www.networkadvertising.org/.

5.6 Microsoft remarketing av annonser og konverteringssporing

På nettstedet vårt bruker vi ulike markedsføringsinformasjonskapsler som leveres og/eller brukes av Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, US («Microsoft»). Microsoft setter informasjonskapsler på enheten din hvis du har nådd nettstedet vårt via en Microsoft Bing-annonse. Dette gjør det mulig for Microsoft og oss å gjenkjenne at noen har klikket på en annonse og har blitt omdirigert til nettstedet vårt samt spore handlingene dine for å analysere effektiviteten til konverteringen vår. Vi får kun informasjon om totalt antall brukere. Microsoft samler inn, behandler og bruker informasjon via informasjonskapslene, og fra dette opprettes det bruksprofiler ved bruk av pseudonymer. Disse bruksprofilene brukes til å analysere besøksatferd og for å vise annonser.

For mer informasjon, se https://privacy.microsoft.com/en-US/privacystatement og choice.microsoft.com/en/opt-out.

5.7 Adform

For å forbedre bekvemmeligheten og kvaliteten på tjenestene våre bruker vi konverteringssporings- og retargetingteknologi fra Adform ApS, Wildersgade 10B, 1, 1408 København, Danmark.

Adforms konverteringssporing setter en midlertidig informasjonskapsel når en bruker kontakter en annonse som ble plassert av Adform. Brukere som ikke ønsker å delta i sporing, kan når som helst i fremtiden deaktivere Adforms informasjonskapsel via nettleseren eller motsette seg innsamling og lagring av data her (https://site.adform.com/datenschutz-opt-out/). Informasjonskapsler som allerede er lagret på datamaskinen din, kan slettes i nettleseren du bruker, eller fjernes ved å slette midlertidige Internettsider.

Retargeting-teknologien gjør det mulig å henvende seg til de internettbrukerne som allerede har vist interesse for nettstedet vårt og produktene våre, med annonsering på Internettsidene til partnerne våre. Visningen av annonsematerialet er basert på en informasjonskapselbasert analyse av tidligere brukeratferd. Dette er en midlertidig informasjonskapsel som mister gyldigheten etter 60 dager. Hvis du ikke ønsker at Adform skal vise interesserelatert annonsering til deg, kan du når som helst protestere mot datainnsamling og lagring for fremtiden her (https://site.adform.com/datenschutz-opt-out/). Du finner mer informasjon om Adforms forskrifter for personvern på: https://site.adform.com/datenschutz-opt-out.

5.8 Ytterligere informasjon

Du kan deaktivere markedsføringsinformasjonskapsler ved å endre innstillingene dine øverst i disse retningslinjene. Ytterligere informasjon om alle de individuelle markedsføringsinformasjonskapslene vi bruker, finner du i følgende tabell:

Navn

Tredjeparts (ytterligere informasjon over)

Formål (ytterligere forklaring over)

Oppbevaringsperiode

_fbp

 

 

Facebook

 

 

 

informasjonskapsel brukes til å identifisere nettlesere med det formål å tilby annonsering og nettstedsanalyse

90 dager

_fbc

informasjonskapsel brukes til å lagre Facebook-klikk-ID-en for å matche nettstedstilgang og klikk på Facebook-annonser

90 dager

fr

informasjonskapsel brukes til å levere, måle og forbedre relevansen til Facebook-annonser

90 dager

wd

informasjonskapsel brukes til å levere en optimal opplevelse for enhetens skjerm

7 dager

datr

informasjonskapsel brukes til å identifisere nettleseren som brukes til å koble til Facebook, uavhengig av den innloggede brukeren

2 år

 

_ga

 

 

 

 

 

 

 

Google

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google Analytics, Google Marketing Platform og/eller Google Ads
 

 

2 år

_gid

 

24 timer

 

_gat

1 minutt

 

 

AMP_Token

 

30 sekunder til 1 år

 

 

_gac_<UA-XXXXXXXX-X>

90 dager

_gcl_au

90 dager

_gat_UA-XXXXXXXX-X

1 minutt

_gcl_aw

Permanent

_sm_au_c

Permanent

_dc_gtm_UA-XXXXXXXX-X

Permanent

_gaexp

Brukes til å bestemme en brukers inkludering i et eksperiment og utløpet av et eksmperment som en bruker har vært med i

90 dager

_opt_awcid

Brukes til kampanjer kartlagt til Google Ads kunde-ID-er

24 timer

_opt_awmid

Brukes til kampanjer kartlagt til Google Ads kunde-ID-er

24 timer

_opt_awgid

Brukes til kampanjer kartlagt til Google Ads kunde-ID-er

24 timer

_opt_awkid

Brukes til kampanjer kartlagt til Google Ads kunde-ID-er

24 timer

_opt_utmc

Brukes til kampanjer kartlagt til Google Ads kunde-ID-er

24 timer

Doubleclick_spotlight

Tagger for å analysere annonsering og lære hvilke annonser, kampanjer eller produkter som genererer best salg.

540 dager

Doubleclick

540 dager

MUID

Microsoft

 

 

 

informasjonskapsel brukes til å identifisere nettlesere med det formål å tilby annonsering og nettstedsanalyse

365 dager

MUIDB

informasjonskapsel brukes til å identifisere nettlesere med det formål å tilby annonsering og nettstedsanalyse

390 dager

_uestsid

informasjonskapsel brukes til å samle informasjon om hvordan besøkende bruker nettstedet vårt

30 minutter

adtrc

Adform

Identifiserer om nettleserinformasjon ble samlet inn for Adform.

1 uke

C

Identifiserer om en brukers nettleser godtar informasjonskapsler

1 måned

cid

Denne informasjonskapselen brukes til å forbedre annonseringen for besøkende på nettstedet. Det kan omdirigere mer relevante annonser til den besøkende, og bidrar til å forbedre rapporter om kampanjeytelse

2 måneder

 

Navn

Tredje-part

Bruks-formål

Oppbevaringstid

__exponea_etc__

Bloomreach

Bloomreach Engagement – MyMiele personalisering

7 dager – 3 år (avhengig av nettleseren)

xnpe_[project-token]

3 år

__exponea_time2__

60 minutter

__exponea_ab_[ABTestName]__

7 dager – 3 år (avhengig av nettleseren)

__exponea_experiment_event[EXPERIMENT_ID]_last_show__ - Local storage

Persistent

__exponea_experiment_event[EXPERIMENT_ID]_last_interaction_- Local storage

Persistent

__exponea_safari_push_subscribed__ - Local storage

Persistent

__exponea_last_session_ping_timestamp__ - Local storage

Persistent

__exponea_last_session_start_timestamp__ - Local storage

Persistent

__exponea_banner_event__[BANNER_ID]_last_show - Local storage

Persistent

__exponea_banner_event__[BANNER_ID]_last_interaction - Local storage

Persistent

__exponea__sync_modifications__- Local storage

Persistent

__exponea_tracking_definition__ - Session storage

Persistent

 

5.9 Bloomreach Engagement – MyMiele personalisering

På vårt nettsted benyttes løsningen Bloomreach Engagement fra tilbyderen BloomReach, Inc., 82 Pioneer Way Mountain View, CA 94041, USA til såkalt «MyMiele personalisering». Gjennom bruken av informasjonskapsler og andre sporingsteknologier innhenter vi informasjon om din brukeradferd på nettstedet https://www.miele.no/. Informasjonskapsler inneholder en konkret ID og kan dermed tilordnes din brukerprofil. Informasjonen som innhentes via informasjonskapsler blir lagret av oss – dersom vi er berettiget til dette på bakgrunn av et særskilt samtykke – for din (personlige) brukerprofil, for å kunne tilpasse innholdet som vi viser deg på ulike måter (nettsted, app, etc.) bedre til dine personlige interesser. I forbindelse med dette innhenter vi følgende informasjon om bruken:

·         Produkter som ble besøkt (inkl. produktkategori);

·         Produkter i handlekurven;

·         Registrering;

·         Innlogging;

·         Påmelding til nyhetsbrev;

·         Bestilling;

·         Produktinformasjon som ble sett på (f.eks. energietikett);

·         Datablad som ble sett på; og

·         Oppdatering av ønskelisten.

Denne bruksinformasjonen forbinder vi kun med din (personlige) brukerprofil dersom du har gitt uttrykkelig samtykke til dette. Ellers forbindes slike data ikke med din (personlige) brukerprofil, men behandles kun uten en tilsvarende forbindelse for å kunne vise interessebasert onlinereklame.

Det kan forekomme at dine data behandles utenfor EU. I et slikt tilfelle vil vi iverksette alle påkrevde tiltak i henhold til art. 46 paragraf 2 i GDPR for å beskytte dine data, eksempelvis ved å implementere EUs standardavtaler for dataoverføring mellom EU og land utenfor EU. Du finner EUs standardavtaler her.

Denne informasjonen (utvidet personalisering) lagres til dette formålet i 2 år. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er ditt samtykke.

Qualtrics

Vi benytter tjenestene til Qualtrics LLC, 333 W. River Park Drive, Provo UT 84604, USA til utførelse av kunde-, produkt- og varemerkeundersøkelser på vår nettside. Når du deltar i en undersøkelse benytter vi informasjonskapsler fra Qualtrics med ID-verdier, hovedsaklig for å holde oversikt over undersøkelsesøkter eller til å opprettholde undersøkelsesøkter. Uten slik teknologi er ikke tjenesten til Qualtrics tilgjengelig. Denne teknologien vil kun bli brukt hvis du velger fritt å bruke tjenesten til Qualtrics. For mer informasjon om Qualtrics LLC kan du se www.qualtrics.com

Navn

Tredjepart

Formål

Oppbevaringsperiode

Undersøkelses-ID

Qualtrics LLC

Informasjonskapsler benyttes til å identifisere deltakeren ved undersøkelsen, samt til å lagre brukerens undersøkelseshistorikk for å holde oversikt over undersøkelsesøkten eller til å opprettholde undersøkelsesøkten.

6 måneder

Hash for økt-ID og undersøkelsesparametre som kartlegges for en økt-ID

Informasjonskapselen benyttes til å registrere en hash for økt-ID, samt URL for brukerens svar, slik at brukeren kan komme tilbake til sitt svar for å fortsette, dersom lagre og fortsett er aktivert.

Inntil 1 år eller når økten er fullført

QST

Informasjonskapselen benyttes til å registrere undersøkelsen som ble utført, og til å hindre at brukeren ved undersøkelsen deltar ved den igjen.

6 måneder

<surveyid><statedata>-reloadSession

Denne informasjonskapselen er for undersøkelser som bruker en SSO-godkjenning, og benyttes til å informere Qualtrics om hvilken økt som skal lastes på ny etter at respondenten forlater undersøkelsen og vender tilbake.

15 minutter

En hash av en URL som kan være tilføyd med ‘-singleReload’

Informasjonskapselen benyttes til å registrere undersøkelsen som ble utført, og til å hindre at brukeren ved undersøkelsen deltar ved den igjen.

6 måneder

 

6. Endringer i disse retningslinjene for informasjonskapsler

Vi kan endre disse retningslinjene for informasjonskapsler fra tid til annen for å gjenspeile endringer i informasjonskapslene vi bruker eller av andre operasjonelle, juridiske eller regulatoriske årsaker. Gå derfor regelmessig gjennom disse retningslinjene for informasjonskapsler for å holde deg informert om vår bruk av informasjonskapsler og relaterte teknologier. Du kan se når disse retningslinjene for informasjonskapsler sist ble oppdatert ved å sjekke datoen for «sist oppdatert» som vises øverst i disse retningslinjene for informasjonskapsler.

 

7. Slik får du ytterligere informasjon

Hvis du har spørsmål eller kommentarer om disse retningslinjene for informasjonskapsler, kan du kontakte oss på info@miele.no

To top of page