Innkjøpspolitikk

Beschaffungspolitik Mieles markedssuksess er tett knyttet til kvaliteten på våre produkter, og henger direkte sammen med vårt mål om å oppfylle kundenes stadig økende kvalitetskrav. På grunn av økt konkurranse på de nasjonale og internasjonale markedene, blir kvalitet en stadig viktigere faktor.

Innen rammene for vår innkjøpsstrategi, og i samsvar med vårt firmamotto "Immer besser", søker vi samarbeid med leverandører som har en tilsvarende kvalitetsfilosofi som oss, og som er interessert i en forretningsforbindelse med et globalt foretak innen hvitevarebransjen.

I Miele opptrer vi ansvarlig og korrekt overfor hverandre, våre kunder, leverandører og offentligheten generelt. Forholdet til leverandørene våre skal være resultatorientert, ansvarlig og langvarig.
Forutsetninger for et slikt samarbeid er et etablert kvalitetssystem i henhold til ISO 9000 ff., miljøbevisst virksomhet i henhold til ISO 14001, rettidige og fleksible leveranser, samt innovasjonsglede og samarbeid om utvikling av våre tekniske løsninger.

Miele er et sosialt ansvarsbevisst, etisk korrekt og bærekraftig handlende foretak. Vi har et helhetlig utgangspunkt for vår virksomhet. Vi passer på å etterleve de internasjonale standardene for Social Accountability, SA 8000 (http://www.sa-intl.org), og forventer det samme av våre leverandører. Standarden baserer seg på en rekke etablerte internasjonale menneskerettighetsstandarder, herunder alle kjerneoverenskomstene til den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO), FNs menneskerettserklæring og FNs konvensjon om barns rettigheter.