Bli leverandør

Vil du bli vår partner? Her kan du søke om å bli leverandør til Miele-fabrikkene internasjonalt. Les først om forutsetningene.

Hva forventer vi:

 • Et ønske om et langvarig partnerskapssamarbeid
 • Transparens og åpenhet

 • Stor utviklings- og innovasjonskompetanse som bringes aktivt inn i utviklingen av produktene våre.

 • Oppfyllelse av sosiale og miljømessige normer

 • Sertifisert kvalitetsledelse

 • Aktivt samarbeid om felles kostnadsreduseringstiltak

 • Garantert stabil og høy produktkvalitet

 • Kontinuerlig optimalisering av prosesser

 • Høy logistikkompetanse og pålitelige leveranser

 • IT-støttet informasjonsutveksling

 

Hva tilbyr vi:

 • Fair pålitelig og langvarig samarbeid 

 • Behovstilpassede vekstperspektiver

 • Partnerskapsorientert leverandørforvaltning

 • Involvering av leverandøren i produktfremstillingsprosessen

 

Behovsspekter

Tilvirknings- og produksjonsmaterialer:

 • Trykksaker
 • Elektroniske komponenter
 • Elektroniske bygningselementer
 • Elektromekanikk/elektronikk
 • Hjelpestoffer
 • Isolasjonsmaterialer
 • Plast/gummi/glass/keramikk
 • Sub-kontrahering
 • Metallstøp/alu-profiler
 • Metalldeler
 • Metallegeringsdeler
 • NE-metaller
 • Stål
 • Emballasje

Ikke-produksjonsmaterialer/felleskostnadsmaterialer

 • Produksjons- og automasjonsutstyr
 • Verneutstyr
 • Kontorutstyr
 • Drifts- og farlige stoffer
 • Bygnings- og vedlikeholdstjenester
 • Driftstekniske investeringer
 • Tjenesteytelser
 • Elektromateriell
 • Energi
 • Produksjons-/kontrollteknikkinvesteringer
 • Andre industri- og felleskostnadsbehov
 • IT-telekommunikasjon
 • Mobilitet
 • Mekanikk/verktøyer
 • Stål/ikke-jernmaterialer
 • Reklame og markedsføringsmateriell

 

Til portalen