SøkFinn en forhandler
Fri frakt for bestilling av tilbehør og rengjøringsprodukter med verdi over kr 500,-. For kjøp under kr 500,- tilkommer kr 159,- i frakt.
WA UP1 1402 L

Miele UltraPhase 1

Vaskemiddel med 2‑komponenter for kulørt, hvit og finvask.

NOK 229,00
1 vask = NOK 6,19
Veiledende pris, inkl. mva. Fri frakt for bestillinger over kr 500,-. For kjøp under kr 500,- tilkommer kr 159,- i frakt. 
 
 

Produktdetaljer

  • Miele Aqua: En forfriskende naturlig duftopplevelse
  • For klare farger og strålende hvitt tøy
  • ColorProtectfor holdbar fargeintensitet
  • Automatisk dosering gir inntil 30 % lavere forbruk
  • Meget drøy – 1,4 liter til 37 vaskeomganger
  • For Miele vaskemaskiner og vask/tørk-kombinasjoner medTwinDos

Advarsel

UltraPhase 1

Advarsel. Gir alvorlig øyeirritasjon. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Innhold og beholder leveres til innsamlingssted for farlig avfall og spesialavfall.

Nedlastinger

Datablad på nett
PDF
Nedlastinger
Produktdatablad
PDF
Nedlastinger
04_96106EC61D0B1EEDB6BE9FCDD875996D
PDF
Nedlastinger
  • 1.Veiledende pris, inkl. mva. Fri frakt for bestillinger over kr 500,-. For kjøp under kr 500,- tilkommer kr 159,- i frakt. 
  • 2.Patent EP 2784205

Med forbehold om tekniske endringer; Vi påtar oss intet ansvar for at den oppgitte informasjonen er korrekt.