SøkFinn en forhandler
Fri frakt for bestilling av tilbehør og rengjøringsprodukter med verdi over kr 500,-. For kjøp under kr 500,- tilkommer kr 159,- i frakt.
WA UCFB 1501 L

UltraColor FloralBoost 1,5 l Limited Edition

Med en duft av sommerblomster for tøyet. 

sale priceNOK 179,00
1 vask = NOK 6,63
Veiledende pris, inkl. mva. Fri frakt for bestillinger over kr 500,-. For kjøp under kr 500,- tilkommer kr 159,- i frakt. 
 
 

Produktdetaljer

  • En duft inspirert av duften fra en blomstereng
  • OdorFresh for grundig rengjøring av svette og kroppslukter
  • Utmerket flekkfjerning for vask også ved lave temperaturer
  • ColorProtectfor holdbar fargeintensitet
  • Flaske av 100 %resirkulert plast– av hensyn til miljøet
  • Fritt for mikroplast og i stor grad biologisk nedbrytbart

Advarsel

UltraColor FloralBoost

Advarsel. Gir alvorlig øyeirritasjon. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Innhold, Beholder leveres til innsamlingssted for farlig avfall og spesialavfall.

Nedlastinger

Datablad på nett
PDF
Nedlastinger
Produktdatablad
PDF
Nedlastinger
Zertifikat Cyclos 1,5L
PDF
Nedlastinger
  • 1.Veiledende pris, inkl. mva. Fri frakt for bestillinger over kr 500,-. For kjøp under kr 500,- tilkommer kr 159,- i frakt. 

Med forbehold om tekniske endringer; Vi påtar oss intet ansvar for at den oppgitte informasjonen er korrekt.