SøkFinn en forhandler
Fri frakt for bestilling av tilbehør og rengjøringsprodukter med verdi over kr 500,-. For kjøp under kr 500,- tilkommer kr 159,- i frakt.
WA CDC 0603 L

Caps DownCare

6-pk. spesialvaskemiddel for tekstiler som inneholder dun. EasyOpen.

sale priceNOK 119,00
1 stk. = NOK 19,83
Veiledende pris, inkl. mva. Fri frakt for bestillinger over kr 500,-. For kjøp under kr 500,- tilkommer kr 159,- i frakt. 
 
 

Produktdetaljer

  • Bevarer elastisiteten og pusteevnen til dun
  • Effektiv rengjøring og skånsom pleie med lanolin
  • Dun klumper ikke, og holder seg luftig
  • Kapsel av100 % resirkulert plast– av hensyn til miljøet
  • For 6 vask – kan brukes ialle typer vaskemaskiner

Advarsel

Caps DownCare

Fare. Inneholder MEA-C10-13 ALKYL BENZENESULFONATE; ALCOHOLS, C12-C18, ETHOXYLATED Irriterer huden. Gir alvorlig øyeskade. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Benytt vernehansker, vernebriller. VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER, en lege. Inneholder METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE (AND) METHYLISOTHIAZOLINONE, OCTYLISOTHIAZOLINONE. Kan gi en allergisk reaksjon.

Nedlastinger

Datablad på nett
PDF
Nedlastinger
Produktdatablad
PDF
Nedlastinger
Zertifikat Cyclos Caps
PDF
Nedlastinger
  • 1.Veiledende pris, inkl. mva. Fri frakt for bestillinger over kr 500,-. For kjøp under kr 500,- tilkommer kr 159,- i frakt. 
  • 2.Patent EP 2365120

Med forbehold om tekniske endringer; Vi påtar oss intet ansvar for at den oppgitte informasjonen er korrekt.