Automatisk vaskemiddeldosering TwinDos®*

Kun hos Miele
Beste system for flytende vaskemiddel med ett trykk
Automatisk dosering med TwinDos® er ikke bare praktisk, men garanterer også at tøyet blir helt rent: UltraPhase 1 og 2 gjør maskinen til det beste systemet for flytende vaskemiddel. TwinDos® doserer UltraPhase 1 og 2 på det optimale tidspunktet i vaskeprosessen slik at du oppnår best mulig resultat. I tillegg doserer TwinDos® vaskemiddelet så nøyaktig at du sparer opptil 30 % vaskemiddel, sammenlignet med manuell dosering.
Patent: EP 2 784 205Utstyr modellavhengig – bildene er eksempler