SøkFinn en forhandler
Fri frakt for bestilling av tilbehør og rengjøringsprodukter med verdi over kr 500,-. For kjøp under kr 500,- tilkommer kr 159,- i frakt.
Set 6 UltraPhase Refresh Elixir

Miele UltraPhase 1 og 2 Refresh Elixir

Pakke med Limited Edition mot dårlig lukt 

NOK 1 209,00
1 l = NOK 139,93
Veiledende pris, inkl. mva. Fri frakt for bestillinger over kr 500,-. For kjøp under kr 500,- tilkommer kr 159,- i frakt. 
 
 

Produktdetaljer

  • Består av 3 x UltraPhase 1 og 3 x UltraPhase 2
  • Med Freshplex™ for nøytralisering av ubehagelig lukt
  • ColorProtectfor holdbar fargeintensitet
  • For klare farger og strålende hvitt tøy
  • Meget drøy for miljøets skyld – for opptil 150 vask
  • For Miele vaskemaskiner og vask/tørk-kombinasjoner medTwinDos

Advarsel

UltraPhase 1 Refresh Elixir

Advarsel. Gir alvorlig øyeirritasjon. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Innhold og beholder leveres til innsamlingssted for farlig avfall og spesialavfall.

Nedlastinger

Datablad på nett
PDF
Nedlastinger
Datablad på nett
PDF
Nedlastinger
04_96106EC61D0B1EEDB6BE9FCDD875996D
PDF
Nedlastinger
  • 1.Veiledende pris, inkl. mva. Fri frakt for bestillinger over kr 500,-. For kjøp under kr 500,- tilkommer kr 159,- i frakt. 
  • 2.Patent EP 2784205

Med forbehold om tekniske endringer; Vi påtar oss intet ansvar for at den oppgitte informasjonen er korrekt.