SøkFinn en forhandler
Fri frakt for bestilling av tilbehør og rengjøringsprodukter med verdi over kr 500,-. For kjøp under kr 500,- tilkommer kr 159,- i frakt.
GP CL CX 0102 T

Rengjøringstabletter, 10 stk.

4.8 av 5
(4 anmeldelser)
for kaffemaskiner, garantert kaffenytelse på høyeste nivå.

NOK 299,00
1 stk. = NOK 29,90
Veiledende pris, inkl. mva. Fri frakt for bestillinger over kr 500,-. For kjøp under kr 500,- tilkommer kr 159,- i frakt. 
 
 

Produktdetaljer

  • For grundig fjerning av kaffeoljer og kafferester
  • Svært effektiv rengjøring som samtidig skåner materialene
  • Avstemt blanding – Spesiell Miele-oppskrift
  • Den beste pleie for mange års driftssikkerhet

Advarsel

Rengjoringstablette

Advarsel. Inneholder dinatrium malate. Irriterer huden. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Benytt vernehansker, vernebriller, ansiktsskjerm. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER, en lege ved ubehag. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Innhold, Beholder leveres til innsamlingssted for farlig avfall og spesialavfall.

Vedlikeholdskomfort

Alltid perfekte resultater
Mieles rengjøringsprodukter

Anbefalingene som kun er tilpasset Mieles apparater sørger for pålitelige, perfekte resultater.

Dette sier kundene våre

4.8 av 5
(4 anmeldelser)

De siste anmeldelsene

Se alle anmeldelsene (4)

Nedlastinger

Datablad på nett
PDF
Nedlastinger
Produktdatablad
PDF
Nedlastinger
  • 1.Veiledende pris, inkl. mva. Fri frakt for bestillinger over kr 500,-. For kjøp under kr 500,- tilkommer kr 159,- i frakt. 

Med forbehold om tekniske endringer; Vi påtar oss intet ansvar for at den oppgitte informasjonen er korrekt.