Utvidet garanti

Fem års utvidet garanti

Sorglosbox

Fem års utvidet garanti og originale Miele HyClean-støvposer

Ved kjøp av Miele Garantiboks med 5 års garanti har du truffet et riktig valg!

Du får flere fordeler:

Ved bruk av Mieles HyClean-støvposer av høy kvalitet, utnyttes støvsugerens effekt maksimalt og du oppnår alltid et høyt og hygienisk støvopptak.

Skulle det likevel oppstå et problem med støvsugeren din, kan du nyte godt av at du har registrert deg for utvidet garanti, uten at det oppstår ytterligere kostnader for deg!

Innhold:

  • 16 støvposer, 4 motorbeskyttelsesfiltre, 4 utblåsningsfiltre
  • Garantien for din Miele støvsuger er utvidet til 5 år (for alle Miele støvsugere < 2 år)

Pris:

Støvsuger Garantiboks type FJM eller GN kr. 999,-
Støvsuger Garantiboks type U kr. 999,-


Benytt sjansen og bestill Miele garantiboks.

Kjøp Støvsuger Garantiboks type GNKjøp Støvsuger Garantiboks type FJM

Aktivering av utvidet garanti

For at vi skal kunne ta hensyn til den utvidede garantien for din Miele støvsuger, må du aktivere støvsugeren din med en kode. Du kan enkelt gjøre dette online ved å legge inn serienummeret på støvsugeren og registreringskoden. Din personlige registreringskode finner du på informasjonsarket som er vedlagt garantiboksen din.

Etter at aktiveringen er ferdig, får du sertifikatet for utvidet garanti tilsendt fra Miele. Ta vare på dette sammen med kjøpskvitteringen for støvsugeren og garantiboksen. I løpet av dette tidsrommet på 5 år (fra den datoen du kjøpte din Miele støvsuger) vil Miele kundeservice eller en forhandler som er autorisert av Miele, gjennomføre alle reparasjoner som oppstår uten kostnad.

Aktivering

Ytterligere informasjon om nedlastning

Beskrivelse Format Nedlasting
Støvsuger Garantiboks PDF Last ned

Miele garanti

Garantie

Alle Miele husholdningsapparater har en kostnadsfri Miele garanti på to år. I løpet av disse to årene utbedrer Miele samtlige material- og produksjonsfeil gratis for deg som kunde. Mieles garantibetingelser gjelder. 

Informasjon om Miele garanti finner du i dokumentet "Garantibetingelser", som følger med alle Mieles apparater.

„Merket Miele har i mer enn 100 år vært synonymt med kvalitet, lang levetid og pålitelighet, som kundene kan stole på.“

 

Dr. Markus Miele       Dr. Reinhard Zinkann

Ytterligere informasjon om nedlastning

Beskrivelse Format Nedlasting
Generelle garantibetingelser PDF Last ned