Retur av kasserte produkter

Retur av kasserte produkter

Miele ivaretar sitt ansvar for miljøvennlig retur i Norge gjennom medlemskap i returselskapet Norsirk AS.  

Norsirk er et landsdekkende, bransjeeid, nonprofit returselskap for innsamling, gjenvinning og miljøriktig håndtering av elektrisk og elektronisk avfall.  

Norsirk henter EE-avfall fra ca 2500 hentesteder i hele Norge, primært fra forhandlere av elektriske og elektroniske produkter og fra kommunale og interkommunale avfallsmottak. Alle privatpersoner kan levere EE-avfall gratis til kommunale avfallsmottak eller til forhandlere/butikker som selger samme type produkter.  

Næringsdrivende kan også levere til de samme stedene, men de vil kunne belastes for et vederlag ved innlevering. Alternativt vil forhandler kunne kreve nykjøp av tilsvarende mengde EE-produkter.

For mer informasjon om Norsirk AS, se norsirk.no Kildesortering på nett Miljø og bærekraft i Miele