Termosentrifugering

Sparer både tid og strøm ved tørking.
Før tørkeprosessen starter, beveges tekstilene i en varm luftstrøm og gjennomgår en trinnvis sentrifugering. Dermed reduseres vanninnholdet i tøyet allerede før den faktiske tørkingen – det sparer både tid og strøm.
Utstyr modellavhengig – bildene er eksempler