Vilkår og betingelser

Miele feirer 125 år – Vilkår & betingelser

Kampanjeperiode

Den generelle 125-års jubileumskampanjen med tilbudene 125 Edition og 125 Gala Edition-modellene er tilgjengelig fra 9. januar 2024 til 30. september 2025. Den 125 måneders utvidede garantiperioden er tilgjengelig fra 9. januar til 31. desember 2024. Kampanjestart kan variere fra produktkategori til produktkategori. 

 

Innløsing av verdikupong gratis tilbehør

For 125-års jubileumskampanjemodeller som ​inkluderer gratis tilbehør (vennligst se de respektive produktdetaljene) er verdikupongen vedlagt produktet ved levering. Verdikupongen kan kun innløses på miele.no eller i Miele In-App Shop. Levering i Norge. Ingen kontakt betaling. Kun én verdikupong per ordre. Kan ikke benyttes i forbindelse med andre kampanjer. Det er ikke tillat å selge verdikupongen. Du finner dato for seneste innløsning av verdikupongen på selve kupongen.

Betingelser for Avtale om Utvidet Garantiperiode

Den utvidede garantiperioden på 125 måneder (10 år og 5 måneder) er et valgfritt tilbud som du kan kjøpe på nettet. De 125 månedene inkluderer 10 år pluss ytterligere 5 måneder, inkludert 2 års Miele-garanti. Tilbudet gjelder for hele kampanjeperioden fra begynnelsen av januar 2024 til 31. desember 2024 og er kun tilgjengelig for store hvitevarer; følgende produkter er ikke omfattet av tilbudet: Støvsugere, kaffemaskiner (CVA og CM) og MasterCool.

Utover reklamasjonsbestemmelsene i Forbrukerkjøpsloven og uten å begrense disse, gjelder følgende avtalevilkår for en Utvidet Garantiperiode. Det er gratis å gjøre disse juridiske rettighetene gjeldende.

1. Den Utvidede Garantiperiodens varighet og start

1.1    Miele A/S (Nesbruveien 71, 1394 Nesbru, Norge) innvilger ved kjøp av produkter til bruk i husholdning to (2) års garanti og reklamasjonsrett iht. Forbrukerkjøpsloven fra produktets kjøpsdato. Med en Avtale om Utvidet Garantiperiode dekker Miele A/S i direkte forlengelse av garantiperioden, eventuelle mangler i ytterligere åtte (8) år og fem (5) måneder. Med de samme betingelser som Mieles to (2) års garanti. Med den Utvidede garantiperioden dekker Miele A/S reparasjonskostnadene i åtte (8) år i direkte forlengelse av garantiperioden. Den 125 måneders Utvidede Garantiperioden forlenger to (2) års garantien med ytterligere åtte (8) år og fem (5) måneder. Gyldighetsperioden vises på forsiden av avtaledokumentet

1.2    Avtaledokument om Utvidet Garantiperiode sendes pr. e-post.

1.3    Reparasjon av produktet eller levering av reservedeler forlenger ikke avtalen.

2. Betingelser

2.1    Produktet som omfattes av Avtale om Utvidet Garantiperiode er kjøpt hos en autorisert Miele-forhandler eller direkte fra Miele i et EU-land, Storbritannia, Sveits eller Norge.

2.2    Avtale om Utvidet Garantiperiode dekker kun produkter, som på tidspunktet for kjøp av Avtale om Utvidet Garantiperiode, er oppstilt innenfor Norges grenser.

2.3    Avtale om Utvidet Garantiperiode gjelder kun for ett og samme Miele-produkt og kan ikke overføres til et annet produkt.

2.4    Hvis eierskapet av produktet endres, eller hvis eieren flytter til en annen adresse, skal Miele informeres, slik at avtaledokumentet fortsatt er gyldig.

2.5    Avtale om Utvidet Garantiperiode skal være registrert og signert, innen utløpet av maskinens 2 års garantiperiode. Avtale om Utvidet Garantiperiode på ett (1) år kan også kjøpes direkte etter et besøk av en Miele-tekniker i forbindelse med service på et produkt som ikke er eldre enn ti (10) år.

2.6    Ytelsene iht. Avtale om Utvidet Garantiperiode vil kun utføres innenfor EU, Storbritannia, Sveits og Norge.

2.7    Ytelser omfattet av Avtale om Utvidet Garantiperiode må kun utføres av Miele A/S eller en av våre Miele servicepartnere. Mieles serviceavdeling kan kontaktes via miele.no/service.

2.8    Kjøpskvitteringen for produktet og Avtale om Utvidet Garantiperiode, som skal vise navn og adresse på kunden, skal fremvises på oppfordring fra Miele eller Mieles servicepartner. Kjøpsdatoen for produktet som er angitt i avtalen, skal svare til produktets kjøpskvittering.

2.9    Hvis den leverte serviceytelsen ikke er dekket av Avtale om Utvidet Garantiperiode, vil alle leverte serviceytelser (f.eks. inspeksjon av produktet) bli fakturert i henhold til gjeldende takster.

2.10    Dekning av ytelser på produkt under Avtale om Utvidet Garantiperiode forutsetter, at produktet kun anvendes til dets rette formål i privat regi av én og samme husstand og i et bruksomfang, som maksimalt tilsvarer bruken til en alminnelig kjernefamilie.

2.11    Den Utvidede Garantiperioden gjelder ikke produktgruppene kaffemaskiner, ProfiLine-oppvaskmaskiner, Smågiganter og Miele Professional-produkter. Spesielle serviceavtaler gjelder for disse enhetene.

 

3. Dekning og omfang

3.1    Produktfeil vil bli utbedret kostnadsfritt innenfor en rimelig tidsfrist enten gjennom reparasjon eller utskiftning av de berørte delene. Alle omkostninger i forbindelse med transport, oppstartsgebyr, arbeidstid og reservedeler dekkes av Miele A/S, Norge. For produkter som er plassert på øyer uten fastlandsforbindelse betales særskilt for ekstra transporttid og kostnader ved servicebesøk jf. de til enhver tid gjeldende takster. Det forutsettes at produktet er fritt tilgjengelig for reparasjon. Utskiftede deler eller produkter går over til å bli Miele A/S sin eiendom.

3.2    Hvis det ikke lønner seg økonomisk å reparere produktet eller det er umulig, forbeholder Miele seg retten til å yte kunden godtgjørelse tilsvarende produktets aktuelle markedsverdi i stedet for reparasjon, eller stille et identisk eller lignende produkt til rådighet med samme designlinje, farge, funksjonalitet etc. Når et erstatningsprodukt leveres, garanterer ikke Miele for at kommunikasjon (tilkobling) med andre maskiner og det eksisterende hjemmenettverket fungerer. Så lenge Miele utbetaler godtgjørelse, oppheves samtidig Avtale om Utvidet Garantiperiode. Så lenge Miele stiller et annet produkt til rådighet, overføres den resterende dekningstiden fra Avtale om Utvidet Garantiperiode til det andre produktet.

3.3    Avtale om Utvidet Garantiperiode dekker ikke ytterligere krav på godtgjørelse av skader mot Miele A/S, Norge, bortsett fra tilfeller av grov eller forsettlig uaktsomhet fra serviceteknikeren, som er sendt av Miele A/S, Norge, eller ansvar som følge av dødsfall, personskade eller helseskade. Det gis ikke erstatning for eventuelle følgeskader, herunder skader på andre gjenstander, driftstap etc. med mindre det er lovbestemt.

3.4    Tilbehør til produktet og levering av forbruksmateriell er ikke omfattet av nåværende avtale.

 

4. Begrensninger

Avtale om Utvidet Garantiperiode dekker ikke omkostninger ved reparasjoner, hvor feilen skyldes følgende:

4.1    Feil installasjon, f.eks. manglende overholdelse av relevante sikkerhetsregler eller produktets bruks- og installasjonsveiledninger.

4.2    Feil bruk og drift, herunder også bruk av uegnede vaskemidler, kjemikalier eller eksponering for fukt eller fint støv, som produktet ikke er beregnet for.

4.3    Et produkt kjøpt i et annet EU-land, Storbritannia, Sveits eller Norge er ikke nødvendigvis egnet for bruk eller er underlagt restriksjoner pga. andre tekniske spesifikasjoner.

4.4    Skader forårsaket av ytre påvirkninger som transport, vibrasjoner, trykk og støt, uegnede omgivelsesforhold eller naturfenomener (lynnedslag).

4.5    Reparasjoner eller endringer som er utført av personer som ikke er skolert og/eller autorisert av Miele.

4.6    Hvis det ikke brukes originale Miele reservedeler eller tilbehør som er godkjent av Miele A/S.

4.7    Sprukket glass, defekte lyskilder, batterier eller sikringer samt kosmetiske forhold uten betydning for produktets funksjonalitet.

4.8    Forhold rundt el-tilkoblinger, luft, ventilasjon, vann, avløp og øvrige tilkoblinger og omgivelser, som avviker fra det produsenten har bestemt.

4.9    Manglende rengjøring og vedlikehold i henhold til bruksanvisningen herunder manglende avkalking.

4.10    Bruksrelatert og naturlig slitasje samt redusert ytelse/kapasitet (f.eks. batterier) samt andre deler som, jf. bruksanvisningen, skal skiftes ut regelmessig gjennom hele produktets levetid.

 

5. Personvern

Miele samler inn og behandler personopplysninger for å yte best mulig kundeservice. For ytterligere informasjon om hvordan Miele behandler personopplysninger, henvises til Mieles personvernerklæring, som du finner på vår nettside www.miele.no/c/personvern-14.htm

 

6. Angrerett
Du har rett til å angre på den inngåtte Avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn. Angrefristen er 14 dager, regnet fra den dag Avtalen ble inngått.

Du må gi beskjed om at du ønsker å benytte deg av angreretten til Miele A/S, Nesbruveien 71, 1394 Nesbru, Norge tlf. +47 67 17 31 00, info@miele.no.

Du kan bruke malen nedenfor, men det er ikke obligatorisk. For å overholde fristen for tilbaketrekning, skal du sende meldingen innen angrefristen.

Følgene av å benytte deg av angreretten

Hvis du benytter deg av angreretten, refunderer vi alle betalinger mottatt fra deg, inkludert leveringsomkostninger (med unntak av ekstraomkostninger som følge av ditt valg av en annen leveringstype enn den billigste form for standardlevering som vi tilbyr) uten unødig forsinkelse og senest 14 dager fra den dagen, vi ble informert om din beslutning om å angre på Avtalen.

Tilbakebetaling vil skje med det samme betalingsmiddelet som ble brukt ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har angitt noe annet. Under alle omstendigheter vil du ikke bli pålagt gebyr som følge av tilbakebetalingen.

Hvis du har bedt om å få utført tjenester i løpet av angrefristen, må du betale oss et beløp som står i forhold til det som ble levert inntil du varslet oss om at du angrer på denne Avtalen, i forhold til full dekning.

Mal for angrerettskjema
(Skjemaet må kun fylles ut og registreres dersom du ønsker å trekke deg fra denne Avtalen.)  
—    Til (Miele A/S, Nesbruveien 71, 1394 Nesbru, Norge tlf. +47 67 17 31 00, info@miele.no):
—    Jeg/vi (*) meddeler herved at jeg / vi (*) angrer på min / vår (*) avtale om kjøp av følgende varer (*) / levering av følgende tjenester (*),
—    Bestilt den (*) / mottatt den (*),
—    Navn på forbruker(e),
—    Forbrukerens/forbrukernes adresse(r),
—    Forbrukerens/forbrukernes underskrift(er) (kun hvis skjemaet sendes på papir),
—    Dato 
(*) Slett det som ikke passer.