Ekstern dampproduksjon

En stor fordel: Ekstern damp 
Innovativt dampsystem: I motsetning til andre systemer er dampgeneratoren plassert utenfor ovnsrommet i alle våre dampovner. Denne fylles helt med damp under dampkoking, og fordriver alt oksygenet. . Fordelene: Rask oppvarming, optimal temperaturmåling og bevaring av matens naturlige farge. Rengjøringen er også svært enkel, fordi det ikke kan dannes kalkavleiringer i ovnsrommet. 
Utstyr modellavhengig – bildene er eksempler