• Fri frakt for bestilling av tilbehør og rengjøringsprodukter med verdi over kr 500,-. For kjøp under kr 500,- tilkommer kr 159,- i frakt.
WA UW 2702 P
NOK 299,00
1 . Veiledende pris, inkl. MVA.
[1]

Produktinformasjon

UltraWhite pulvervaskemiddel 2,7 kg for beste resultat for hvite tekstiler og fargeekte kulørtvask.
 • Beste resultat ved 20/30/40/60/95 °C
 • Skinnende hvitt takket være en kraftig blanding med aktivt oksygen.
 • Utmerket flekkfjerning for vask også ved lave temperaturer
 • Ganske enkelt en perfekt vask. Med Miele.
UltraWhite
UltraWhite
Advarsel. Gir alvorlig øyeirritasjon. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

WA UW 2702 P

UltraWhite pulvervaskemiddel 2,7 kg for beste resultat for hvite tekstiler og fargeekte kulørtvask.
 • Med forbehold om tekniske endringer og eventuelt oppståtte feil.

Produktinformasjon

UltraWhite pulvervaskemiddel 2,7 kg for beste resultat for hvite tekstiler og fargeekte kulørtvask.
 • Beste resultat ved 20/30/40/60/95 °C
 • Skinnende hvitt takket være en kraftig blanding med aktivt oksygen.
 • Utmerket flekkfjerning for vask også ved lave temperaturer
 • Ganske enkelt en perfekt vask. Med Miele.
UltraWhite
UltraWhite
Advarsel. Gir alvorlig øyeirritasjon. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

Dine fordeler

Nedlastinger, CAD & apper
 • Datablad på nett
  PDF
 • Produktdatablad
  PDF
1. Veiledende pris, inkl. MVA.
 • Med forbehold om tekniske endringer og eventuelt oppståtte feil.
To top of page