• Fri frakt for bestilling av tilbehør og rengjøringsprodukter med verdi over kr 500,-. For kjøp under kr 500,- tilkommer kr 159,- i frakt.
GP CL H 0502 L
NOK 189,00
1 . Veiledende pris, inkl. MVA.
[1]

Produktinformasjon

Stekeovnsrens «OvenClean», 500 ml for det beste rengjøringsresultatet og sikker bruk.
OvenClean
OvenClean
Advarsel. Gir alvorlig øyeirritasjon. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

GP CL H 0502 L

Stekeovnsrens «OvenClean», 500 ml for det beste rengjøringsresultatet og sikker bruk.
  • Med forbehold om tekniske endringer og eventuelt oppståtte feil.

Produktinformasjon

Stekeovnsrens «OvenClean», 500 ml for det beste rengjøringsresultatet og sikker bruk.
OvenClean
OvenClean
Advarsel. Gir alvorlig øyeirritasjon. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

Dine fordeler

Nedlastinger, CAD & apper
  • Produktdatablad
    PDF
  • Datablad på nett
    PDF
1. Veiledende pris, inkl. MVA.
  • Med forbehold om tekniske endringer og eventuelt oppståtte feil.
To top of page