• Fri frakt for bestilling av tilbehør og rengjøringsprodukter med verdi over kr 500,-. For kjøp under kr 500,- tilkommer kr 159,- i frakt.
WA SP 1501 L
NOK 209,00
1 . Veiledende pris, inkl. MVA.
[1]

Produktinformasjon

Sport 1,5 l perfekt for sports- og funksjonsklær.
 • Hygienisk rent og friskhet som varer lenge
 • Bevarer tekstilenes pusteevne
 • Nøytraliserer ubehagelige lukt
 • Pleier fibrene slik at plaggene bevarer fasongen og holder lenge
 • Flaske av 100 % resirkulert plast – av hensyn til miljøet
 • Flasken kan gjenvinnes. Eksternt kontrollert og bekreftet
Sport
Sport
Fare. Inneholder alkoholer, C12-14, etoksylert, sulfater, natriumsalter, Alkoholer, C12-18, etoksylert, Benzensulfonsyre, C10-13-alkylderivater, natriumsalter. Irriterer huden. Gir alvorlig øyeskade. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Benytt vernehansker, vernebriller. VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER, en lege. Innhold, Beholder leveres til innsamlingssted for farlig avfall og spesialavfall. Inneholder METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE (AND) METHYLISOTHIAZOLINONE, OCTYLISOTHIAZOLINONE. Kan gi en allergisk reaksjon.

WA SP 1501 L

Sport 1,5 l perfekt for sports- og funksjonsklær.
 • Med forbehold om tekniske endringer og eventuelt oppståtte feil.

Produktinformasjon

Sport 1,5 l perfekt for sports- og funksjonsklær.
 • Hygienisk rent og friskhet som varer lenge
 • Bevarer tekstilenes pusteevne
 • Nøytraliserer ubehagelige lukt
 • Pleier fibrene slik at plaggene bevarer fasongen og holder lenge
 • Flaske av 100 % resirkulert plast – av hensyn til miljøet
 • Flasken kan gjenvinnes. Eksternt kontrollert og bekreftet
Sport
Sport
Fare. Inneholder alkoholer, C12-14, etoksylert, sulfater, natriumsalter, Alkoholer, C12-18, etoksylert, Benzensulfonsyre, C10-13-alkylderivater, natriumsalter. Irriterer huden. Gir alvorlig øyeskade. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Benytt vernehansker, vernebriller. VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER, en lege. Innhold, Beholder leveres til innsamlingssted for farlig avfall og spesialavfall. Inneholder METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE (AND) METHYLISOTHIAZOLINONE, OCTYLISOTHIAZOLINONE. Kan gi en allergisk reaksjon.

Dine fordeler

Tilbehør avhenger av modellen – bildet (-ene) er ment som eksempler
Nedlastinger, CAD & apper
 • Datablad på nett
  PDF
 • Produktdatablad
  PDF
1. Veiledende pris, inkl. MVA.
 • Med forbehold om tekniske endringer og eventuelt oppståtte feil.
To top of page