• Fri frakt for bestilling av tilbehør og rengjøringsprodukter med verdi over kr 500,-. For kjøp under kr 500,- tilkommer kr 159,- i frakt.
GP CL MCX 0101 P
NOK 489,00
1 . Veiledende pris, inkl. MVA.
[1]

Produktinformasjon

Rengjøringmiddel for melkedyse 100 stk. for hygienisk ren melkegjennomstrømming i kaffemaskinene.
 • Svært effektiv rengjøring som samtidig skåner materialene
 • Enkel dosering takket være forhåndsproporsjonerte tabletter
 • Fjerner melkeproteiner og -fett uten at det blir rester
 • Avstemt blanding – Spesiell Miele-anbefaling
 • Den beste pleie for mange års driftssikkerhet
Rengjøringsmiddel for melkerør
Rengjøringsmiddel for melkerør
Advarsel. Gir alvorlig øyeirritasjon. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

GP CL MCX 0101 P

Rengjøringmiddel for melkedyse 100 stk. for hygienisk ren melkegjennomstrømming i kaffemaskinene.
 • Med forbehold om tekniske endringer og eventuelt oppståtte feil.

Produktinformasjon

Rengjøringmiddel for melkedyse 100 stk. for hygienisk ren melkegjennomstrømming i kaffemaskinene.
 • Svært effektiv rengjøring som samtidig skåner materialene
 • Enkel dosering takket være forhåndsproporsjonerte tabletter
 • Fjerner melkeproteiner og -fett uten at det blir rester
 • Avstemt blanding – Spesiell Miele-anbefaling
 • Den beste pleie for mange års driftssikkerhet
Rengjøringsmiddel for melkerør
Rengjøringsmiddel for melkerør
Advarsel. Gir alvorlig øyeirritasjon. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

Dine fordeler

Nedlastinger, CAD & apper
 • Datablad på nett
  PDF
 • Produktdatablad
  PDF
1. Veiledende pris, inkl. MVA.
 • Med forbehold om tekniske endringer og eventuelt oppståtte feil.
To top of page