• Fri frakt for bestilling av tilbehør og rengjøringsprodukter med verdi over kr 500,-. For kjøp under kr 500,- tilkommer kr 159,- i frakt.
GS CL 4001 P E
NOK 129,00
1 . Veiledende pris, inkl. MVA.
[1]

Produktinformasjon

PowerDisk All in 1 ECO, 400 g  Miljøvennlig oppvaskmiddel for oppvaskmaskin med AutoDos. 
 • Uten skadelig sølvbeskyttelse 
 • Uten parfyme- og fargestoffer
 • Med aktivt oksygen for grundig rengjøring
 • Automatisk dosering for ca. 1 måned (20 vask/disk)
 • Ganske enkelt en perfekt vask. Med Miele.
PowerDisk All in 1 ECO
PowerDisk All in 1 ECO
Advarsel. Gir alvorlig øyeirritasjon. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Inneholder SUBTILISIN. Kan gi en allergisk reaksjon.

GS CL 4001 P E

PowerDisk All in 1 ECO, 400 g  Miljøvennlig oppvaskmiddel for oppvaskmaskin med AutoDos. 
 • Med forbehold om tekniske endringer og eventuelt oppståtte feil.

Produktinformasjon

PowerDisk All in 1 ECO, 400 g  Miljøvennlig oppvaskmiddel for oppvaskmaskin med AutoDos. 
 • Uten skadelig sølvbeskyttelse 
 • Uten parfyme- og fargestoffer
 • Med aktivt oksygen for grundig rengjøring
 • Automatisk dosering for ca. 1 måned (20 vask/disk)
 • Ganske enkelt en perfekt vask. Med Miele.
PowerDisk All in 1 ECO
PowerDisk All in 1 ECO
Advarsel. Gir alvorlig øyeirritasjon. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Inneholder SUBTILISIN. Kan gi en allergisk reaksjon.

Dine fordeler

Tilbehør avhenger av modellen – bildet (-ene) er ment som eksempler
Nedlastinger, CAD & apper
 • Datablad på nett
  PDF
 • Produktdatablad
  PDF
1. Veiledende pris, inkl. MVA.
 • 2.Mer informasjon om kontrollkriteriene til Svanemerket finner du her: https://www.nordic-ecolabel.org/product-groups/group/?productGroupCode=017
 • Med forbehold om tekniske endringer og eventuelt oppståtte feil.
To top of page