• Fri frakt for bestilling av tilbehør og rengjøringsprodukter med verdi over kr 500,-. For kjøp under kr 500,- tilkommer kr 159,- i frakt.
GP HC 0125 L
NOK 679,00
1 . Veiledende pris, inkl. MVA.
[1]

Produktinformasjon

HydroCleaner, sett med 4 flasker. Rengjøringsmiddel for selvrengjøringsfunksjonen HydroClean til kombidampovner. 
 • Automatisk og effektiv rengjøring av ovnsrommet
 • Grundig fjerning av fastbrente matrester
 • Settets levetid: ca. 1 år
 • Trygg mtp. matsikkerhet og skånsom mot materiale
 • Biologisk nedbrytbar og uten mikroplast
 • Den beste pleie for mange års driftssikkerhet
HydroCleaner
HydroCleaner
Advarsel. Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Vask hender grundig etter bruk. VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

GP HC 0125 L

HydroCleaner, sett med 4 flasker. Rengjøringsmiddel for selvrengjøringsfunksjonen HydroClean til kombidampovner. 
 • Med forbehold om tekniske endringer og eventuelt oppståtte feil.

Produktinformasjon

HydroCleaner, sett med 4 flasker. Rengjøringsmiddel for selvrengjøringsfunksjonen HydroClean til kombidampovner. 
 • Automatisk og effektiv rengjøring av ovnsrommet
 • Grundig fjerning av fastbrente matrester
 • Settets levetid: ca. 1 år
 • Trygg mtp. matsikkerhet og skånsom mot materiale
 • Biologisk nedbrytbar og uten mikroplast
 • Den beste pleie for mange års driftssikkerhet
HydroCleaner
HydroCleaner
Advarsel. Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Vask hender grundig etter bruk. VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

Dine fordeler

Nedlastinger, CAD & apper
 • Produktdatablad
  PDF
 • Datablad på nett
  PDF
1. Veiledende pris, inkl. MVA.
 • Med forbehold om tekniske endringer og eventuelt oppståtte feil.
To top of page