• Fri frakt for bestilling av tilbehør og rengjøringsprodukter med verdi over kr 500,-. For kjøp under kr 500,- tilkommer kr 159,- i frakt.
WA CDC 0603 L
NOK 105,00
1 . Veiledende pris, inkl. MVA.
[1]

Produktinformasjon

Caps DownCare 6-pk. spesialvaskemiddel for tekstiler som inneholder dun. EasyOpen.
 • Bevarer elastisiteten og pusteevnen til dun
 • Effektiv rengjøring og skånsom pleie med lanolin
 • Dun klumper ikke, og holder seg luftig
 • Kapsel av 100 % resirkulert plast – av hensyn til miljøet
 • For 6 vask – kan brukes i alle typer vaskemaskiner 
Caps DownCare
Caps DownCare
Fare. Inneholder MEA-C10-13 ALKYL BENZENESULFONATE; ALCOHOLS, C12-C18, ETHOXYLATED Irriterer huden. Gir alvorlig øyeskade. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Benytt vernehansker, vernebriller. VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER, en lege. Inneholder METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE (AND) METHYLISOTHIAZOLINONE, OCTYLISOTHIAZOLINONE. Kan gi en allergisk reaksjon.

WA CDC 0603 L

Caps DownCare 6-pk. spesialvaskemiddel for tekstiler som inneholder dun. EasyOpen.
 • Med forbehold om tekniske endringer og eventuelt oppståtte feil.

Produktinformasjon

Caps DownCare 6-pk. spesialvaskemiddel for tekstiler som inneholder dun. EasyOpen.
 • Bevarer elastisiteten og pusteevnen til dun
 • Effektiv rengjøring og skånsom pleie med lanolin
 • Dun klumper ikke, og holder seg luftig
 • Kapsel av 100 % resirkulert plast – av hensyn til miljøet
 • For 6 vask – kan brukes i alle typer vaskemaskiner 
Caps DownCare
Caps DownCare
Fare. Inneholder MEA-C10-13 ALKYL BENZENESULFONATE; ALCOHOLS, C12-C18, ETHOXYLATED Irriterer huden. Gir alvorlig øyeskade. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Benytt vernehansker, vernebriller. VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER, en lege. Inneholder METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE (AND) METHYLISOTHIAZOLINONE, OCTYLISOTHIAZOLINONE. Kan gi en allergisk reaksjon.

Dine fordeler

Tilbehør avhenger av modellen – bildet (-ene) er ment som eksempler
Nedlastinger, CAD & apper
 • Produktdatablad
  PDF
 • Datablad på nett
  PDF
1. Veiledende pris, inkl. MVA.
 • 2.Patent: EP 2 365 120
 • Med forbehold om tekniske endringer og eventuelt oppståtte feil.
To top of page