• Fri frakt for bestilling av tilbehør og rengjøringsprodukter med verdi over kr 500,-. For kjøp under kr 500,- tilkommer kr 159,- i frakt.
WA CBO 0602 L
NOK 105,00
1 . Veiledende pris, inkl. MVA.
[1]

Produktinformasjon

Caps Booster 6-pk. flekkfjerner med svært høy flekkløsende kraft. EasyOpen.
Caps Booster
Caps Booster
Advarsel. Inneholder METHYLISOTHIAZOLINONE. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. Innhold, Beholder leveres til innsamlingssted for farlig avfall og spesialavfall.

WA CBO 0602 L

Caps Booster 6-pk. flekkfjerner med svært høy flekkløsende kraft. EasyOpen.
  • Med forbehold om tekniske endringer og eventuelt oppståtte feil.

Produktinformasjon

Caps Booster 6-pk. flekkfjerner med svært høy flekkløsende kraft. EasyOpen.
Caps Booster
Caps Booster
Advarsel. Inneholder METHYLISOTHIAZOLINONE. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. Innhold, Beholder leveres til innsamlingssted for farlig avfall og spesialavfall.

Dine fordeler

Tilbehør avhenger av modellen – bildet (-ene) er ment som eksempler
Nedlastinger, CAD & apper
  • Produktdatablad
    PDF
  • Datablad på nett
    PDF
1. Veiledende pris, inkl. MVA.
  • 2.Patent: EP 2 365 120
  • Med forbehold om tekniske endringer og eventuelt oppståtte feil.
To top of page