• Fri frakt for bestilling av tilbehør og rengjøringsprodukter med verdi over kr 500,-. For kjøp under kr 500,- tilkommer kr 159,- i frakt.
GP DC WG 0252 P
NOK 159,00
1 . Veiledende pris, inkl. MVA.
[1]

Produktinformasjon

Avkalkningsmiddel 250 g Fjerner farlige kalkavleiringer fra oppvask- og vaskemaskiner
 • Mild og skånsom takket være naturlig sitronsyre
 • Skåner varmeelementer, trommel og andre bestanddeler
 • Sikrer optimal maskinytelse – Spesiell Miele-blanding
 • Brukes alt etter behov 1–3 ganger i året
 • Den beste pleie for mange års driftssikkerhet
Avkalkingsmiddel
Avkalkingsmiddel
Advarsel. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Innhold/beholder leveres til innsamlingssted for farlig avfall og spesialavfall

GP DC WG 0252 P

Avkalkningsmiddel 250 g Fjerner farlige kalkavleiringer fra oppvask- og vaskemaskiner
 • Med forbehold om tekniske endringer og eventuelt oppståtte feil.

Produktinformasjon

Avkalkningsmiddel 250 g Fjerner farlige kalkavleiringer fra oppvask- og vaskemaskiner
 • Mild og skånsom takket være naturlig sitronsyre
 • Skåner varmeelementer, trommel og andre bestanddeler
 • Sikrer optimal maskinytelse – Spesiell Miele-blanding
 • Brukes alt etter behov 1–3 ganger i året
 • Den beste pleie for mange års driftssikkerhet
Avkalkingsmiddel
Avkalkingsmiddel
Advarsel. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Innhold/beholder leveres til innsamlingssted for farlig avfall og spesialavfall

Dine fordeler

Nedlastinger, CAD & apper
 • Produktdatablad
  PDF
 • Datablad på nett
  PDF
1. Veiledende pris, inkl. MVA.
 • Med forbehold om tekniske endringer og eventuelt oppståtte feil.
To top of page