Informasjon om kritiske stoffer

Informasjonsplikt i henhold til art. 33 i den europeiske forskriften 1907/2006 om stoffer i den såkalte „REACH-kandidatliste“. 

 

Dato for siste oppdatering 08.07.2021 

 

Se PDF-filen for å finne ut om et produkt i produktene våre inneholder et stoff fra den såkalte «REACH-kandidatlisten» > 0,1 % w/w (vektprosent).

 

Miele sin overholdelse av alle europeiske forskriftskrav som begrenser bruk av enkelte stoffer, sikrer at når produktene våre brukes etter hensikten og på riktig måte, er det ingen fare for miljøet eller menneskers helse når de brukes eller kasseres.