SøkFinn en forhandler
Fri frakt for bestilling av tilbehør og rengjøringsprodukter med verdi over kr 500,-. For kjøp under kr 500,- tilkommer kr 159,- i frakt.
WA UCS 1502 L

UltraColor Sensitive 1,5 l

bærekraftig og effektiv, i tillegg til å være ekstra hudvennlig. 

NOK 239,00
1 vask = NOK 6,46
Veiledende pris, inkl. mva. Fri frakt for bestillinger over kr 500,-. For kjøp under kr 500,- tilkommer kr 159,- i frakt. 
 
 

Produktdetaljer

  • Uten duft- og fargestoffer er den ekstra hudvennlig
  • Svanemerket og dermed meget miljøvennlig
  • Flaske av 100 %resirkulert plast– av hensyn til miljøet
  • Fritt for mikroplast og i stor grad biologisk nedbrytbart
  • Med fargebeskyttelse for permanent sterke farger
  • Flasken kan gjenvinnes. Eksternt kontrollert og bekreftet

Advarsel

UltraColor Sensitive

Advarsel. Gir alvorlig øyeirritasjon. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

Nedlastinger

Datablad på nett
PDF
Nedlastinger
Produktdatablad
PDF
Nedlastinger
NordicSwan_UltraColor sensitive
PDF
Nedlastinger
Zertifikat Cyclos 1,5L
PDF
Nedlastinger
  • 1.Veiledende pris, inkl. mva. Fri frakt for bestillinger over kr 500,-. For kjøp under kr 500,- tilkommer kr 159,- i frakt. 

Med forbehold om tekniske endringer; Vi påtar oss intet ansvar for at den oppgitte informasjonen er korrekt.