Tørkebeskyttelse

Enkel fjerning av flekker
Med ett enkelt tastetrykk kan du sperre betjening av platetoppen i 20 sekunder. Alle innstillingene beholdes. Tiden er godt synlig på timeren. Du kan enkelt flytte på kokekar og rengjøre platetoppen uten at innstillingene endrer seg.
Utstyr modellavhengig – bildene er eksempler