Individuelle innstillinger

Alt etter behov
Grunninnstillingene til komfyrtoppen kan tilpasses individuelt. Dermed kan du f.eks. justere reaksjonshastigheten til sensortastene.
Utstyr modellavhengig – bildene er eksempler