KM 7999 FR

Induksjonstopp, uavhengig av stekeovn

Produktfordeler

Sikkerhetsfunksjoner

Forbedret sikkerhet
Den beste beskyttelsen i alle situasjoner: Den elektroniske barnesikringen beskytter mot uønsket innkobling av ovnen. Hvis en kokesone har stått på uvanlig lenge med samme effekttrinn, eller hvis det ikke står noe kokekar på platetoppen som er slått på, kobles den automatisk ut. En annen praktisk støtte er restvarmeindikatoren: Den minner deg på at du ikke må ta på den varme kokesonen.
Utstyr modellavhengig – bildene er eksempler