Optimal bredde i forhold til komfyrtoppen

Apparatenes bredde
Hvor bred skal en ventilator være? Det avhenger for det første av bredden på komfyrtoppen, men også av plassen på kjøkkenet. Du bør beregne at ventilatoren skal være litt bredere enn komfyrtoppen. Det er viktig for at ventilatoren skal kunne fange opp all damp og matos og gi best mulig effekt. Hvis du ikke har nok plass, må ventilatoren minst være like bred som komfyrtoppen under. Spesielle størrelser på opptil 240 cm bredde er mulig for en rekke modeller.
Utstyr modellavhengig – bildene er eksempler