SøkFinn en forhandler
Fri frakt for bestilling av tilbehør og rengjøringsprodukter med verdi over kr 500,-. For kjøp under kr 500,- tilkommer kr 159,- i frakt.
GP HC 0125 L

HydroCleaner, sett med 4 flasker.

Rengjøringsmiddel for selvrengjøringsfunksjonen HydroClean til kombidampovner. 

sale priceNOK 729,00
Veiledende pris, inkl. mva. Fri frakt for bestillinger over kr 500,-. For kjøp under kr 500,- tilkommer kr 159,- i frakt. 
 
 

Produktdetaljer

  • Automatisk og effektiv rengjøring av ovnsrommet
  • Grundig fjerning av fastbrente matrester
  • Settets levetid: ca. 1 år
  • Trygg mtp. matsikkerhet og skånsom mot materiale
  • Biologisk nedbrytbar og uten mikroplast
  • Den beste pleie for mange års driftssikkerhet

Advarsel

HydroCleaner

Advarsel. Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Vask hender grundig etter bruk. VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

Nedlastinger

Datablad på nett
PDF
Nedlastinger
Produktdatablad
PDF
Nedlastinger
  • 1.Veiledende pris, inkl. mva. Fri frakt for bestillinger over kr 500,-. For kjøp under kr 500,- tilkommer kr 159,- i frakt. 

Med forbehold om tekniske endringer; Vi påtar oss intet ansvar for at den oppgitte informasjonen er korrekt.