Varselsignal

Signal ved programslutt
Du hører et signal når programmet er slutt. Da blir ikke tøyet liggende unødvendig lenge i trommelen.
Utstyr modellavhengig – bildene er eksempler