• Fri frakt for bestilling av tilbehør og rengjøringsprodukter med verdi over kr 500,-. For kjøp under kr 500,- tilkommer kr 159,- i frakt.
WA UD 1502 L
NOK 219,00
1 . Veiledende pris, inkl. MVA.
[1]

Produktinformasjon

UltraDark 1,5 l for mørkt og sort tøy.
 • Kombinerer høy rengjøringseffekt med høy fiberbeskyttelse
 • ColorProtect for holdbar fargeintensitet 
 • Anti-Pilling-effekt: Beskytter klærne mot å miste fargen
 • Inneholder 7 enzymer for optimal renhet 
 • Flaske av 100 % resirkulert plast – av hensyn til miljøet
 • Meget drøy – til 60 vaskeomganger
UltraDark
UltraDark
Advarsel. Gir alvorlig øyeirritasjon. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Inneholder 4-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE. Kan gi en allergisk reaksjon.

WA UD 1502 L

UltraDark 1,5 l for mørkt og sort tøy.
 • Med forbehold om tekniske endringer og eventuelt oppståtte feil.

Produktinformasjon

UltraDark 1,5 l for mørkt og sort tøy.
 • Kombinerer høy rengjøringseffekt med høy fiberbeskyttelse
 • ColorProtect for holdbar fargeintensitet 
 • Anti-Pilling-effekt: Beskytter klærne mot å miste fargen
 • Inneholder 7 enzymer for optimal renhet 
 • Flaske av 100 % resirkulert plast – av hensyn til miljøet
 • Meget drøy – til 60 vaskeomganger
UltraDark
UltraDark
Advarsel. Gir alvorlig øyeirritasjon. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Inneholder 4-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE. Kan gi en allergisk reaksjon.

Dine fordeler

Tilbehør avhenger av modellen – bildet (-ene) er ment som eksempler
Nedlastinger, CAD & apper
 • Datablad på nett
  PDF
 • Produktdatablad
  PDF
1. Veiledende pris, inkl. MVA.
 • Med forbehold om tekniske endringer og eventuelt oppståtte feil.
To top of page