• Fri frakt for bestilling av tilbehør og rengjøringsprodukter med verdi over kr 500,-. For kjøp under kr 500,- tilkommer kr 159,- i frakt.
WA UCRE 1501 L
NOK 169,00
1 . Veiledende pris, inkl. MVA.
[1]

Produktinformasjon

UltraColor Refresh Elixir 1,5 l  Limited Edition mot dårlig lukt og for optimal rengjøring. 
 • Med Freshplex™ for nøytralisering av ubehagelig lukt
 • Inneholder 7 enzymer for optimal renhet 
 • Utmerket flekkfjerning for vask også ved lave temperaturer
 • Utmerket flekkfjerning for vask også ved lave temperaturer
 • ColorProtect for holdbar fargeintensitet 
 • Flaske av 100 % resirkulert plast – av hensyn til miljøet
 • Ganske enkelt en perfekt vask. Med Miele.
 • Ganske enkelt en perfekt vask. Med Miele.
UltraColor Refresh Elixir
UltraColor Refresh Elixir
Advarsel. Gir alvorlig øyeirritasjon. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Innhold og beholder leveres til innsamlingssted for farlig avfall og spesialavfall.

WA UCRE 1501 L

UltraColor Refresh Elixir 1,5 l  Limited Edition mot dårlig lukt og for optimal rengjøring. 
 • Med forbehold om tekniske endringer og eventuelt oppståtte feil.

Produktinformasjon

UltraColor Refresh Elixir 1,5 l  Limited Edition mot dårlig lukt og for optimal rengjøring. 
 • Med Freshplex™ for nøytralisering av ubehagelig lukt
 • Inneholder 7 enzymer for optimal renhet 
 • Utmerket flekkfjerning for vask også ved lave temperaturer
 • Utmerket flekkfjerning for vask også ved lave temperaturer
 • ColorProtect for holdbar fargeintensitet 
 • Flaske av 100 % resirkulert plast – av hensyn til miljøet
 • Ganske enkelt en perfekt vask. Med Miele.
 • Ganske enkelt en perfekt vask. Med Miele.
UltraColor Refresh Elixir
UltraColor Refresh Elixir
Advarsel. Gir alvorlig øyeirritasjon. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Innhold og beholder leveres til innsamlingssted for farlig avfall og spesialavfall.

Dine fordeler

Tilbehør avhenger av modellen – bildet (-ene) er ment som eksempler
Nedlastinger, CAD & apper
 • Datablad på nett
  PDF
 • Produktdatablad
  PDF
1. Veiledende pris, inkl. MVA.
 • Med forbehold om tekniske endringer og eventuelt oppståtte feil.
To top of page