• Fri frakt for bestilling av tilbehør og rengjøringsprodukter med verdi over kr 500,-. For kjøp under kr 500,- tilkommer kr 159,- i frakt.
WA UCFB 1501 L
NOK 169,00
1 . Veiledende pris, inkl. MVA.
[1]

Produktinformasjon

UltraColor FloralBoost 1,5 l Limited Edition Med en duft av sommerblomster for tøyet. 
 • En duft inspirert av duften fra en blomstereng
 • OdorFresh for grundig rengjøring av svette og kroppslukter
 • Utmerket flekkfjerning for vask også ved lave temperaturer
 • ColorProtect for holdbar fargeintensitet 
 • Flaske av 100 % resirkulert plast – av hensyn til miljøet
 • Fritt for mikroplast og i stor grad biologisk nedbrytbart
UltraColor FloralBoost
UltraColor FloralBoost
Advarsel. Gir alvorlig øyeirritasjon. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Innhold, Beholder leveres til innsamlingssted for farlig avfall og spesialavfall.

WA UCFB 1501 L

UltraColor FloralBoost 1,5 l Limited Edition Med en duft av sommerblomster for tøyet. 
 • Med forbehold om tekniske endringer og eventuelt oppståtte feil.

Produktinformasjon

UltraColor FloralBoost 1,5 l Limited Edition Med en duft av sommerblomster for tøyet. 
 • En duft inspirert av duften fra en blomstereng
 • OdorFresh for grundig rengjøring av svette og kroppslukter
 • Utmerket flekkfjerning for vask også ved lave temperaturer
 • ColorProtect for holdbar fargeintensitet 
 • Flaske av 100 % resirkulert plast – av hensyn til miljøet
 • Fritt for mikroplast og i stor grad biologisk nedbrytbart
UltraColor FloralBoost
UltraColor FloralBoost
Advarsel. Gir alvorlig øyeirritasjon. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Innhold, Beholder leveres til innsamlingssted for farlig avfall og spesialavfall.

Dine fordeler

Nedlastinger, CAD & apper
 • Produktdatablad
  PDF
 • Datablad på nett
  PDF
1. Veiledende pris, inkl. MVA.
 • Med forbehold om tekniske endringer og eventuelt oppståtte feil.