• Fri frakt for bestilling av tilbehør og rengjøringsprodukter med verdi over kr 500,-. For kjøp under kr 500,- tilkommer kr 159,- i frakt.
FA C 452 L
NOK 409,00
1 . Veiledende pris, inkl. MVA.
[1]

Produktinformasjon

Sett 3x Miele Cocoon  til 150 tørkeomganger – en duft av velvære som fra nyvasket tøy. 
 • For en frisk duftopplevelse som varer inntil 4 uker
 • Velduftende tøy – helt uten tøymykner
 • Duftintensitet som kan tilpasses individuelt 
 • Spesielt utviklet for Miele av parfymedesignere fra Provence
 • For Miele-tørketromler og tørkeskap med FragranceDos
Cocoon
Cocoon
Advarsel. Inneholder 2H-2,4a-metanonaftalen-1(5H)-on, heksahydro-5,5-dimetyl-2-propyl-; DELTA-DAMASCONE; 2,4-DIMETHYL-3-CYCLOHEXENE CARBOXALDEHYDE; HELIOTROPINE; LINALYL ACETATE; PENTADECALACTONE; TETRAHYDROLINALOOL; 2-Sykloheksen-1-ol, 2,6-dimetyl-4-(2,2,3-trimetyl-3-syklopenten-1-yl)-; ETHYL 2,2-DIMETHYLHYDROCINNAMAL. Irriterer huden. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Gir alvorlig øyeirritasjon. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Innhold og beholder leveres til innsamlingssted for farlig avfall og spesialavfall.
FA C 452 L

Sett 3x Miele Cocoon 

til 150 tørkeomganger – en duft av velvære som fra nyvasket tøy. 
 • Med forbehold om tekniske endringer og eventuelt oppståtte feil.

Produktinformasjon

Sett 3x Miele Cocoon  til 150 tørkeomganger – en duft av velvære som fra nyvasket tøy. 
 • For en frisk duftopplevelse som varer inntil 4 uker
 • Velduftende tøy – helt uten tøymykner
 • Duftintensitet som kan tilpasses individuelt 
 • Spesielt utviklet for Miele av parfymedesignere fra Provence
 • For Miele-tørketromler og tørkeskap med FragranceDos
Cocoon
Cocoon
Advarsel. Inneholder 2H-2,4a-metanonaftalen-1(5H)-on, heksahydro-5,5-dimetyl-2-propyl-; DELTA-DAMASCONE; 2,4-DIMETHYL-3-CYCLOHEXENE CARBOXALDEHYDE; HELIOTROPINE; LINALYL ACETATE; PENTADECALACTONE; TETRAHYDROLINALOOL; 2-Sykloheksen-1-ol, 2,6-dimetyl-4-(2,2,3-trimetyl-3-syklopenten-1-yl)-; ETHYL 2,2-DIMETHYLHYDROCINNAMAL. Irriterer huden. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Gir alvorlig øyeirritasjon. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Innhold og beholder leveres til innsamlingssted for farlig avfall og spesialavfall.

Dine fordeler

Tilbehør avhenger av modellen – bildet (-ene) er ment som eksempler
Nedlastinger, CAD & apper
 • Produktdatablad
  PDF
1. Veiledende pris, inkl. MVA.
 • Med forbehold om tekniske endringer og eventuelt oppståtte feil.