• Fri frakt for bestilling av tilbehør og rengjøringsprodukter med verdi over kr 500,-. For kjøp under kr 500,- tilkommer kr 159,- i frakt.
GS CL 4001 P
NOK 129,00
1 . Veiledende pris, inkl. MVA.
[1]

Produktinformasjon

PowerDisk All in 1, 400 g Oppvaskmiddel for overlegen rengjøring i oppvaskmaskin med AutoDos
 • Miele eksklusivt pulvergranulat med aktivt oksygen
 • Strålende resultat – selv ved hardtsittende smuss
 • Med aktivt oksygen for grundig rengjøring
 • Automatisk dosering for ca. 1 måned (20 vask/disk)
 • Ganske enkelt en perfekt vask. Med Miele.
PowerDisk
PowerDisk
Advarsel. Gir alvorlig øyeirritasjon. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Inneholder SUBTILISIN. Kan gi en allergisk reaksjon.
GS CL 4001 P

PowerDisk All in 1, 400 g

Oppvaskmiddel for overlegen rengjøring i oppvaskmaskin med AutoDos
 • Med forbehold om tekniske endringer og eventuelt oppståtte feil.

Produktinformasjon

PowerDisk All in 1, 400 g Oppvaskmiddel for overlegen rengjøring i oppvaskmaskin med AutoDos
 • Miele eksklusivt pulvergranulat med aktivt oksygen
 • Strålende resultat – selv ved hardtsittende smuss
 • Med aktivt oksygen for grundig rengjøring
 • Automatisk dosering for ca. 1 måned (20 vask/disk)
 • Ganske enkelt en perfekt vask. Med Miele.
PowerDisk
PowerDisk
Advarsel. Gir alvorlig øyeirritasjon. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Inneholder SUBTILISIN. Kan gi en allergisk reaksjon.

Dine fordeler

Tilbehør avhenger av modellen – bildet (-ene) er ment som eksempler
Nedlastinger, CAD & apper
 • Produktdatablad
  PDF
 • Datablad på nett
  PDF
1. Veiledende pris, inkl. MVA.
 • Med forbehold om tekniske endringer og eventuelt oppståtte feil.