• Fri frakt for bestilling av tilbehør og rengjøringsprodukter med verdi over kr 500,-. For kjøp under kr 500,- tilkommer kr 159,- i frakt.
Set 6 UltraPhase
NOK 1 129,00
1 . Veiledende pris, inkl. MVA.
[1]

Produktinformasjon

Miele UltraPhase 1 og 2 Halv års forbruk av Miele-vaskemidler
 • Består av 3 x UltraPhasen 1 og 3 x UltraPhasen 2 
 • For lysende farger og strålende hvitt tøy
 • Førsteklasses flekkfjerning – også ved lave temperaturer
 • Meget drøy for miljøets skyld – for opptil 150 vask
 • For Miele vaskemaskiner og vask/tørk-kombinasjoner med TwinDos
UltraPhase 1
UltraPhase 1
Advarsel. Gir alvorlig øyeirritasjon. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Innhold og beholder leveres til innsamlingssted for farlig avfall og spesialavfall.
Vis merVis mindre
Set 6 UltraPhase

Miele UltraPhase 1 og 2

Halv års forbruk av Miele-vaskemidler
 • Med forbehold om tekniske endringer og eventuelt oppståtte feil.

Produktinformasjon

Miele UltraPhase 1 og 2 Halv års forbruk av Miele-vaskemidler
 • Består av 3 x UltraPhasen 1 og 3 x UltraPhasen 2 
 • For lysende farger og strålende hvitt tøy
 • Førsteklasses flekkfjerning – også ved lave temperaturer
 • Meget drøy for miljøets skyld – for opptil 150 vask
 • For Miele vaskemaskiner og vask/tørk-kombinasjoner med TwinDos
UltraPhase 1
UltraPhase 1
Advarsel. Gir alvorlig øyeirritasjon. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Innhold og beholder leveres til innsamlingssted for farlig avfall og spesialavfall.
Vis merVis mindre

Dine fordeler

Tilbehør avhenger av modellen – bildet (-ene) er ment som eksempler
Nedlastinger, CAD & apper
 • Produktdatablad
  PDF
 • Datablad på nett
  PDF
 • Datablad på nett
  PDF
1. Veiledende pris, inkl. MVA.
 • 2.Patent EP 2784205
 • Med forbehold om tekniske endringer og eventuelt oppståtte feil.