• Fri frakt for bestilling av tilbehør og rengjøringsprodukter med verdi over kr 500,-. For kjøp under kr 500,- tilkommer kr 159,- i frakt.
WA CUD 0903 L
NOK 105,00
1 . Veiledende pris, inkl. MVA.
[1]

Produktinformasjon

Caps UltraDark 9-pakning spesialvaskemiddel for mørkt og sort tøy. EasyOpen. 
 • Fargebeskyttelsesformel for mild rengjøring
 • Anti-Pilling-effekt: Beskytter klærne mot å miste fargen
 • Opprettholder fargeintensiteten og lysstyrken
 • Kapsel av 100 % resirkulert plast – av hensyn til miljøet
 • For 9 vask – kan brukes i alle typer vaskemaskiner 
Caps UltraDark
Caps UltraDark
Advarsel. Gir alvorlig øyeirritasjon. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Inneholder 4-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE. Kan gi en allergisk reaksjon.

WA CUD 0903 L

Caps UltraDark 9-pakning spesialvaskemiddel for mørkt og sort tøy. EasyOpen. 
 • Med forbehold om tekniske endringer og eventuelt oppståtte feil.

Produktinformasjon

Caps UltraDark 9-pakning spesialvaskemiddel for mørkt og sort tøy. EasyOpen. 
 • Fargebeskyttelsesformel for mild rengjøring
 • Anti-Pilling-effekt: Beskytter klærne mot å miste fargen
 • Opprettholder fargeintensiteten og lysstyrken
 • Kapsel av 100 % resirkulert plast – av hensyn til miljøet
 • For 9 vask – kan brukes i alle typer vaskemaskiner 
Caps UltraDark
Caps UltraDark
Advarsel. Gir alvorlig øyeirritasjon. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Inneholder 4-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE. Kan gi en allergisk reaksjon.

Dine fordeler

Tilbehør avhenger av modellen – bildet (-ene) er ment som eksempler
Nedlastinger, CAD & apper
 • Produktdatablad
  PDF
 • Datablad på nett
  PDF
1. Veiledende pris, inkl. MVA.
 • 2.Patent: EP 2 365 120
 • Med forbehold om tekniske endringer og eventuelt oppståtte feil.
To top of page