• Fri frakt for bestilling av tilbehør og rengjøringsprodukter med verdi over kr 500,-. For kjøp under kr 500,- tilkommer kr 159,- i frakt.
WA CSP 0603 L
NOK 105,00
1 . Veiledende pris, inkl. MVA.
[1]

Produktinformasjon

Caps Sport 6-pk. spesialvaskemiddel for syntetiske tekstiler. EasyOpen.
 • Hygienisk rent og friskhet som varer lenge
 • Pleier fibrene slik at plaggene bevarer fasongen og holder lenge
 • Bevarer tekstilenes pusteevne
 • Forhindrer elektrostatisk ladning av klær
 • Kapsel av 100 % resirkulert plast – av hensyn til miljøet
 • For 6 vask – kan brukes i alle typer vaskemaskiner 
Caps Sport
Caps Sport
Fare. Inneholder ALCOHOLS, C12-C18, ETHOXYLATED;SODIUM C10-13 ALKYL BENZENESULFONATE, SODIUM LAURETH SULFATE Irriterer huden. Gir alvorlig øyeskade. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Benytt vernehansker, vernebriller. VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER, en lege. Innhold, Beholder leveres til innsamlingssted for farlig avfall og spesialavfall. Inneholder METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE (AND) METHYLISOTHIAZOLINONE, OCTYLISOTHIAZOLINONE. Kan gi en allergisk reaksjon.

WA CSP 0603 L

Caps Sport 6-pk. spesialvaskemiddel for syntetiske tekstiler. EasyOpen.
 • Med forbehold om tekniske endringer og eventuelt oppståtte feil.

Produktinformasjon

Caps Sport 6-pk. spesialvaskemiddel for syntetiske tekstiler. EasyOpen.
 • Hygienisk rent og friskhet som varer lenge
 • Pleier fibrene slik at plaggene bevarer fasongen og holder lenge
 • Bevarer tekstilenes pusteevne
 • Forhindrer elektrostatisk ladning av klær
 • Kapsel av 100 % resirkulert plast – av hensyn til miljøet
 • For 6 vask – kan brukes i alle typer vaskemaskiner 
Caps Sport
Caps Sport
Fare. Inneholder ALCOHOLS, C12-C18, ETHOXYLATED;SODIUM C10-13 ALKYL BENZENESULFONATE, SODIUM LAURETH SULFATE Irriterer huden. Gir alvorlig øyeskade. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Benytt vernehansker, vernebriller. VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER, en lege. Innhold, Beholder leveres til innsamlingssted for farlig avfall og spesialavfall. Inneholder METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE (AND) METHYLISOTHIAZOLINONE, OCTYLISOTHIAZOLINONE. Kan gi en allergisk reaksjon.

Dine fordeler

Tilbehør avhenger av modellen – bildet (-ene) er ment som eksempler
Nedlastinger, CAD & apper
 • Datablad på nett
  PDF
 • Produktdatablad
  PDF
1. Veiledende pris, inkl. MVA.
 • 2.Patent: EP 2 365 120
 • Med forbehold om tekniske endringer og eventuelt oppståtte feil.
To top of page