• Fri frakt for bestilling av tilbehør og rengjøringsprodukter med verdi over kr 500,-. For kjøp under kr 500,- tilkommer kr 159,- i frakt.
GP DC CX 0061 T
NOK 269,00
1 . Veiledende pris, inkl. MVA.
[1]

Produktinformasjon

Avkalkingstabletter, 6 stk. for kaffemaskin, dampovn, FashionMaster, stekeovn med KlimaPluss.
 • Grundig fjerning av avleiringer og forkalkninger
 • Svært effektiv avkalking som samtidig skåner materialene
 • Avstemt blanding – Spesiell Miele-anbefaling
 • Ingen kjemikalierester etter avkalkingen
 • Den beste pleie for mange års driftssikkerhet
Avkalkingstabletter
Avkalkingstabletter
Advarsel. Inneholder MALEIC ACID; CITRIC ACID Irriterer huden. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Benytt vernehansker, vernebriller, ansiktsskjerm. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. Innhold, Beholder leveres til innsamlingssted for farlig avfall og spesialavfall.

GP DC CX 0061 T

Avkalkingstabletter, 6 stk. for kaffemaskin, dampovn, FashionMaster, stekeovn med KlimaPluss.
 • Med forbehold om tekniske endringer og eventuelt oppståtte feil.

Produktinformasjon

Avkalkingstabletter, 6 stk. for kaffemaskin, dampovn, FashionMaster, stekeovn med KlimaPluss.
 • Grundig fjerning av avleiringer og forkalkninger
 • Svært effektiv avkalking som samtidig skåner materialene
 • Avstemt blanding – Spesiell Miele-anbefaling
 • Ingen kjemikalierester etter avkalkingen
 • Den beste pleie for mange års driftssikkerhet
Avkalkingstabletter
Avkalkingstabletter
Advarsel. Inneholder MALEIC ACID; CITRIC ACID Irriterer huden. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Benytt vernehansker, vernebriller, ansiktsskjerm. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. Innhold, Beholder leveres til innsamlingssted for farlig avfall og spesialavfall.

Dine fordeler

Nedlastinger, CAD & apper
 • Produktdatablad
  PDF
 • Datablad på nett
  PDF
1. Veiledende pris, inkl. MVA.
 • Med forbehold om tekniske endringer og eventuelt oppståtte feil.
To top of page