Vilkår og betingelser

Nettbutikk

Vilkår for forbrukerkjøp på miele.no

1. Innledning

Disse vilkårene gjelder for salg fra Miele AS (heretter kalt «vi», «oss» eller «Miele») til forbruker (heretter kalt «du» eller «deg») gjennom nettbutikken på www.miele.no.

For å handle i nettbutikken må du være over 18 år og myndig.  Det leveres kun til Norge, eksklusive Svalbard, kontinentalsokkelen og fjerntliggende norske områder. Dine ufravikelige rettigheter ifølge lovverket begrenses ikke av disse vilkårene.

2. Kjøpsprosess og avtaleinngåelse

Når du handler i nettbutikken, ledes du gjennom ulike trinn. I hvert trinn kan du å gå tilbake og foreta endringer, eller avbryte handelen.  Når du til slutt klikker «Bestill» (evt. «Bestill og betal»), sendes det en bestilling til Miele.  Denne bestillingen anses som bindende når den er mottatt av oss. Ved aksept av bestillingen sender vi en ordrebekreftelse.  Avtale om levering anses som inngått når ordrebekreftelsen er sendt.  (Du har likevel rett til å angre kjøpet, se punkt 7.)  Avtalegrunnlaget utgjøres av disse vilkårene, vareopplysningene i nettbutikken, din bestilling og vår ordrebekreftelse. Har vi i tillegg hatt direkte korrespondanse med deg (for eksempel e-post), går denne korrespondansen foran de generelle vilkårene. Vi anbefaler at du kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen. 

Hvis det har vært skrive- eller tastefeil i nettbutikken eller i din bestilling, og du/vi innså eller burde ha innsett dette, anses ikke avtalen som bindende.  Prisfeil som medfører avvik på mer enn 20 % av veiledende utsalgspris vil alltid dekkes av denne bestemmelsen.

3. Pris

Prisene i nettbutikken inkluderer merverdiavgift. Du får opplysning om totalsummen du skal betale, inklusive alle gebyrer og leveringskostnader, før du blir bedt om å bekrefte bestillingen din.

4. Betaling

For tiden tilbys kun betaling med kort. Kjøpesummen reserveres på kortet ditt ved bestilling.  Kortet blir belastet samme dag som varene sendes fra oss.

5. Levering og forsinkelse

Levering av varene skjer på den måten, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i ordrebekreftelsen. Alle oppgitte leveringstider må anses som veiledende. Dersom leveringen blir vesentlig forsinket, vil vi informere deg så snart som mulig om når levering kan skje. Avhengig av forsinkelsens omfang og varenes art, kan du, i henhold til bestemmelsen i forbrukerkjøpsloven, enten be om levering til ny tid, heve avtalen eller kreve erstatning. Forbruker skal ved varemottak kontrollere for transportskader og korrekt antall. Avvik påføres fraktbrevet sammen med signatur fra sjåfør. Forholdet skal omgående meldes til Mieles kundesenter. Unnlatelse kan medføre tap av reklamasjonsrett overfor transportør.

Når varen er levert og kvittert mottatt har ansvaret for varen og evt risiko gått over til forbruker/sluttbruker.

Hvitevarer og støvsugere blir levert som hjemlevering.  Du blir kontaktet for avtale om leveringstid. Det kreves at du er tilstede til avtalt tid. Omfatter avtalen innbæring, må du i tillegg på forhånd ha sørget for fri adgang til anvist plass, samt nødvendig beskyttelse av eget gulv. Unnlatelse kan medføre tilleggsgebyr, ingen innbæring eller tap av erstatningsrett.

Deler og tilbehør leveres som pakkepost med utlevering på nærmeste postkontor/post i butikk – evt. som brev i postkasse ved små kolli.  For pakker vil du motta SMS fra Posten angående levering. Uavhentede pakker vil bli belastet med frakt tur/retur pluss et gebyr på kr. 250,- til dekning av ekstra omkostninger - i slike tilfeller refunderes alltid varenes verdi.  Hvitevarer/støvsugere og deler/tilbehør sendes som regel fra to ulike lagre, og samlet levering kan derfor ikke påregnes

6. Garanti og reklamasjon

Hvis du oppdager en feil eller mangel ved produktene, har du rett til å reklamere i henhold til våre garantibestemmelser og reglene i forbrukerkjøpsloven. Du kan kontakte oss på telefon 67 17 31 00 eller info@miele.no.

7. Angrerett

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp av varer fra oss.

Angreretten forutsetter at du gir oss melding senest innen 14 dager etter varemottak. Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten med ordrebekreftelsen eller ved levering av varene, utvides denne fristen til tre måneder.

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må varen leveres tilbake til oss innen rimelig tid, i tilnærmet samme stand som du mottok den og i original emballasje. Du må selv betale returfrakten til oss, og du har selv risikoen for denne transporten. Etter at vi har mottatt varen i retur, vil vi i løpet av 14 dager betale tilbake hele kjøpesummen, inklusive (evt. andel av) gebyrer og fraktkostnader til deg. Beløpet vil overføres til det samme betalingsmiddelet som ble brukt ved kjøpet.  Er verdien av varen vesentlig forringet av grunner du selv er ansvarlig for, vil vi helt eller delvis avkorte beløpet.

Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten fremgår av angrerettskjemaet.  Se også egen fane under Vilkår og betingelser på www.miele.no

Nettbutikk- angrerett

Angrerett ved kjøp på miele.no

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp av varer fra vår nettbutikk.

Angreretten forutsetter at du gir oss melding senest innen 14 dager etter varemottak.

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må varen leveres tilbake til oss innen rimelig tid, i tilnærmet samme stand som du mottok den og fortrinnsvis i original emballasje. Du må selv betale returfrakten til oss, og du har selv risikoen for denne transporten. Etter at vi har mottatt varen i retur, vil vi i løpet av 14 dager betale tilbake hele kjøpesummen, inklusive (evt. andel av) gebyrer og fraktkostnader til deg. Beløpet vil overføres til det samme betalingsmiddelet som ble brukt ved kjøpet.  Er verdien av varen vesentlig forringet av grunner du selv er ansvarlig for, vil vi helt eller delvis avkorte beløpet.

Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Angreretten kan derfor ikke benyttes av firmaer eller andre som har handlet som ledd i næringsvirksomhet.

Du kan benytte angrerettskjemaet du mottok med ordrebekreftelsen, eller du kan laste det ned her

 

Slik angrer du:

Før du har mottatt varen:

Send inn angrerettskjema til info@miele.no.  Du vil motta en e-post som bekrefter at du har angret innenfor fristen. Vi anbefaler at du beholder denne til du har mottatt sluttoppgjør fra oss. Hvis varen har forlatt oss, kontakter vi transportøren og besørger retur for din regning. Når varen kommer tilbake til oss, blir ditt tilgodehavende tilbakeført til deg.

Etter at du har mottatt varen:

Deler og tilbehør (pakkepost):

Send inn angrerettskjema til info@miele.no.  Du vil motta en e-post som bekrefter at du har angret innenfor fristen. Skriv ut bekreftelsen, legg den sammen med varen(e) og returner snarest mulig via et Postkontor til Miele AS, Nesbruveien 71, 1394 Nesbru. Varen merkes med ditt navn, adresse og ordrenummer. Husk at varen skal være forsvarlig pakket. Du har ansvaret for den frem til den ankommer vårt lager. Når varen er mottatt hos oss, blir ditt tilgodehavende tilbakeført til deg.

Hvitevarer og støvsugere:

Send inn angrerettskjema til info@miele.no eller på telefon 67 17 31 00.  Du vil motta en e-post som bekrefter at du har angret innenfor fristen. Deretter vil vår transportør kontakte deg for avtale om henting. Merk at transportøren ikke tar varer i retur, dersom disse ikke er forsvarlig pakket. Fraktkostnaden for returen vil bli belastet deg. Normalt vil dette koste 395 kroner per enhet for store hvitevarer og kr. 150,- for støvsugere. Dersom varen ikke er tilgjengelig til avtalt tid, vil det påløpe ny frakt. Når varen(e) er mottatt hos oss, blir ditt tilgodehavende tilbakeført til deg.

 

Uavhentede pakker:

Dersom du ikke henter ordren og ikke gir noen melding til oss, har vi ingen indikasjoner om årsaken til at pakken ikke er hentet. Du har da ikke oppfylt kravene som stilles til deg i Angrerettloven, og mister dermed retten til å gå fra avtalen. Når den uavhentede pakken kommer tilbake til oss, vil ordren bli kreditert i sin helhet og varene lagt tilbake på lager. Vi vil sende egen faktura pålydende porto to veier, pluss et gebyr pålydende kr. 250, for å dekke våre kostnader.

Arrangement

Generelle betingelser for deltakelse på Miele arrangementer

1. Generelt

Disse betingelsene regulerer kontraktsforholdet mellom Miele AS (heretter kalt «vi», «oss» eller «Miele») og den som bestiller deltakelse på et Miele arrangement (heretter kalt «du» eller «deg»).  I tillegg til disse generelle betingelsene utgjøres kontraktsforholdet av beskrivelsen av arrangementet på vår hjemmeside, samt eventuelle opplysninger som fremgår av påmeldingsprosedyren. Eventuelle avvik eller forbehold fra din side gjelder kun dersom disse er skriftlig bekreftet av Miele. De generelle vilkårene for kjøp i nettbutikken gjelder ikke for Miele arrangementer.

 

2. Kontraktsinngåelse

Påmelding til et Miele arrangement gjøres normalt på vår hjemmeside. Påmeldingen foregår i flere trinn, og kan avbrytes underveis. Når du til slutt klikker «Bestill» (evt. «Bestill og betal»), sendes det en bestilling til Miele.  Ved aksept av bestillingen sender vi en ordrebekreftelse.  Bindende avtale anses som inngått når ordrebekreftelsen er sendt.  Vi anbefaler at du kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen. 

 

3. Deltakeravgift og betaling

Deltakeravgiften fremgår av hjemmesiden, og er alltid inklusive mva. Betaling skjer med kort på nettsiden.  

 

4. Avbestilling og kanselleringer

Du kan avbestille uten kostnad inntil 10 kalenderdager før datoen for arrangementet. Avbestilling sendes per epost til info@miele.no. Hele deltakeravgiften vil da bli refundert til det samme betalingsmiddelet som ble brukt ved påmeldingen. Ved senere avbestilling påløper hele deltakeravgiften, også i tilfelle sykdom. Du kan naturligvis sende en annen til å delta istedenfor deg.

Skulle Miele bli nødt til å kansellere arrangementet grunnet liten deltakelse eller andre forhold, vil deltakeren få valget mellom et alternativt arrangement eller uavkortet tilbakebetaling av deltakeravgiften. Andre utgifter refunderes ikke.

 

5. Ansvar

Deltakelse på arrangementet skjer på eget ansvar, og for øvrig innenfor gjeldende lover og forskrifter. Deltakeren er selv ansvarlig for eventuelle skader han eller hun måtte forårsake på materiell eller annen person.

 

6. Hygiene osv.

Miele forbeholder seg retten til å bortvise deltakere hvis helsetilstand er i konflikt med almene hygienekrav. Dette gjelder spesielt i forbindelse med matarrangementer, og da blant annet for deltakere med snue, hoste, feber, åpne sår osv. Det samme vil for øvrig gjelde for berusede personer. 

Garanti og reklamasjon- forbruker

Garanti- og reklamasjonsvilkår - forbruker

Utover reklamasjonsbestemmelsene i forbrukerkjøpsloven, og uten å begrense disse, innvilges følgende garanti på nye produkter fra Miele kjøpt i Norge, når disse anvendes i privat husholdning: 

I. Garantiens varighet og begynnelse

1. Garantitiden er:

a) 24 måneder for Miele husholdningsapparater ved forskriftsmessig bruk

b) 24 måneder for Miele Professional apparater ved forskriftsmessig bruk

2. Garantifristen begynner den datoen apparatets faktura utstedes.

II. Forutsetning for garantien

1. Apparatet er kjøpt hos en autorisert forhandler eller direkte av Miele, i et EU-land, Sveits eller Norge, og er også oppstilt der.

2. På forespørsel fra serviceteknikeren må kjøpskvittering kunne fremvises.

3. Oppstillingsstedet må være tilgjengelig via offentlig vei eller ferge.

III. Garantiens innhold og omfang

1. Mangler på apparatet skal utbedres innenfor en rimelig frist uten omkostninger, enten ved reparasjon eller erstatning av de aktuelle delene. De nødvendige utgiftene i forbindelse med dette, som transportkostnader, kjørekostnader for servicetekniker, arbeids- og reservedelskostnader dekkes av Miele AS. Deler eller produkter som er skiftet ut, går over til å bli Mieles eiendom.

2. Garantien omfatter ingen krav om skadeserstatning mot Miele AS ut over dette, med mindre den autoriserte serviceteknikeren som har fått oppdraget fra Miele, har handlet overlagt eller grovt uaktsomt.

3. Forbruksvarer og tilbehør inngår ikke i garantien.

IV. Garantiens begrensninger

Garantien dekker ikke feil eller mangler som skyldes:

1. Oppstilling eller installasjon som ikke er utført i overensstemmelse med gjeldende forskrifter, sikkerhetsregler eller produktets bruks-, installasjons- og monteringsanvisning.

2. Feil betjening eller bruk, herunder også bruk av uegnede vaske-/skyllemidler eller andre kjemikalier.

3. At apparatet, fordi det er kjøpt i et annet land, har spesielle tekniske spesifikasjoner som gjør at det ikke kan brukes eller bare brukes med begrensninger i Norge.

4. Ytre påvirkninger, som f.eks. transportskader, skader som skyldes støt eller slag, skader som skyldes vær eller andre naturfenomener.

5. Reparasjoner og endringer som ikke er foretatt av servicetekniker autorisert av Miele.

6. Bruk av uoriginale reservedeler samt tilbehør som ikke er godkjent av Miele.

7. Defekte lyspærer, batterier og sikringer, samt kosmetiske forhold uten betydning for produktets funksjon.

8. Strøm- og spenningsvariasjoner, som over- eller underskrider de toleransegrensene som er angitt av Miele.

9. Manglende vedlikehold og rengjøring iht. bruksanvisningen.

Ovenstående begrenser ikke kjøperens rett til å reklamere i henhold til forbrukerkjøpsloven. 

 

V. Datavern

Personopplysninger vil kun bli brukt til formål som har med behandling av ordren og den eventuelle garantisaken å gjøre

Servicepakker

ComfortBox

Kontraktbetingelser for garantisertifikatet til Miele Care Box

I. Garantiperiodens varighet og start

 1. Miele Norge gir 2 års garanti fra den datoen produktet ble kjøpt. Med garantisertifikatet til Miele Care Box vil Miele Norge dekke reparasjonskostnader i ytterligere tre (3) år umiddelbart etter at garantiperioden er utløpt.
 2. Reparasjon av støvsugeren eller anskaffelse av reservedeler vil ikke forlenge kontraktsperioden.

II. Betingelser

 1. Støvsugeren er kjøpt hos en autorisert forhandler eller direkte hos Miele.
 2. På tidspunktet for kjøp av Miele Care Box, må kjøperen være bosatt i Norge og støvsugeren skal kun brukes i Norge.
 3. Garantisertifikatet er kun gyldig for én enkelt Miele støvsuger i hvert tilfelle og kan ikke gis videre.
 4. Garantikortet for Miele Care Box må registreres og hentes ut innenfor støvsugerens 2 års garantiperiode. Denne garantien tilbys som en ekstra fordel og påvirker ikke reklamasjonsrettighetene som er relatert til kjøpet.
 5. Denne avtalen gjelder kun i Norge.
 6. Bruk av støvposer fra andre produsenter, som ikke er merket med «Original Miele» gjør reparasjonsgarantien ugyldig.
 7. Kjøpskvitteringen og garantisertifikatet, som skal ha samme kundenavn og -adresse, skal kunne fremlegges på forespørsel fra Miele.
 8. Produktet er kun for bruk i husholdninger.

III. Innhold og omfang

 1. Mangler på produktet skal utbedres innenfor en rimelig frist uten omkostninger, enten ved reparasjon eller erstatning av de gjeldende delene. De nødvendige utgiftene i forbindelse med dette, som transportkostnader, kjørekostnader for servicetekniker, arbeids- og reservedelskostnader dekkes av Miele Norge. Deler eller produkter som er skiftet ut, går over til å bli Miele Norges eiendom.
 2. Service innenfor garantitiden til Miele Care Box skal bare foretas av servicetekniker som er autorisert av Miele Norge.
 3. Hvis reparasjonen overskrider støvsugerens verdi eller ikke er mulig, vil Miele Norge avgjøre om kunden skal få en identisk eller lignende støvsuger eller en tilbakebetaling som tilsvarer støvsugerens aktuelle markedsverdi.
  Dersom den aktuelle markedsverdien blir tilbakebetalt av Miele, blir garantisertifikatet ugyldig. Hvis støvsugeren blir erstattet, vil gjenværende periode av garantisertifikatet bli overført til den nye støvsugeren.
 4. Garantisertifikatet omfatter ingen krav om skadeserstatning mot Miele Norge utover dette, med unntak av forhold som skyldes grov eller overlagt uaktsomhet eller erstatningsansvar som er et resultat av dødelig skade, fysisk skade eller helseskade.
 5. Levering av driftsmidler, forbruksvarer og tilbehør er ikke omfattet av denne avtalen.


IV. Begrensninger
Den utvidede garantien dekker ikke kostnader for reparasjoner som skyldes:

 1. Installasjon som ikke er utført i overensstemmelse med gjeldende sikkerhetsforskrifter og skriftlige bruks-, installasjons- og monteringsanvisninger.
 2. Ikke-forskriftsmessig bruk og betjening, f.eks. bruk av feil støvpose og filter, skader som skyldes reservedeler fra andre produsenter, eller skader som skyldes støvsuging av væsker, bygge- eller tonerstøv.
 3. Et produkt  som er kjøpt i et annet land, og som pga. spesielle tekniske spesifikasjoner ikke kan brukes eller bare brukes med begrensninger.
 4. Ytre påvirkninger, som transportskader, skader som skyldes støt eller slag, skader som skyldes vær eller andre naturfenomener.
 5. Reparasjon og endringer som ikke er foretatt av servicetekniker som er skolert og autorisert av Miele.
 6. Skader som skyldes bruk av uoriginale Miele reservedeler samt tilbehør som ikke er godkjent av Miele.
 7. Skader på tilbehør som ikke er standard.
 8. Skader som skyldes spenningsvariasjoner i strømnettet, som overskrider de toleranseverdiene som er spesifisert av produsenten.
 9. Skader som skyldes rengjøring og vedlikehold som er i strid med bruksanvisningen.


V. Personvern
Personopplysninger vil kun bli brukt til å oppfylle forpliktelser som har med kontrakten å gjøre, under hensyn til personvernrettslige rammebetingelser.

Service- forbruker

Servicevilkår – forbruker

Innledning

Reparasjon (heretter kalt «service») på Miele produkter i Norge utføres av Miele AS eller en av våre autoriserte servicepartnere, avhengig av hvor i landet du bor. 

Disse vilkårene gjelder for service fra Miele AS. Service fra autorisert servicepartner avtales direkte med partneren, til dennes vilkår - dog med de samme garanti- og reklamasjonsbestemmelsene som nevnt her.

Vilkårene gjelder uavhengig av om service-avtalen er gjort på telefon, mail, online eller på annen måte.

Vi anbefaler at du undersøker bruksanvisningen og eventuelt feilrettingsguiden på nettsidene våre før du bestiller service.
 

Garanti og reklamasjon

Feil eller mangler som dekkes av garanti eller reklamasjon vil bli utbedret uten kostnad for deg.
Kjøpskvittering kreves. Om du ikke finner denne, ta kontakt med din forhandler som kan utstede en kopi til deg.

Øvrige reparasjoner vil bli fakturert etter bestemmelsene nedenfor. 
 

Hjem-service

Service på store hvitevarer foregår som hovedregel ved besøk hjemme hos kunden.
Du kan avtale et slikt besøk av vår servicetekniker direkte med oss uavhengig av hvor du har kjøpt produktet. 

Vår minimumssats for et teknikerbesøk er kr.1740,-  inkl.  mva. som dekker forberedelser, fremmøte og ½ t arbeid. I tillegg kommer eventuelle reservedeler samt ytterligere arbeidstid.
 

Verkstedreparasjoner

Støvsugere og andre produkter du uten vesentlig ulempe kan bringe og hente, kan repareres på vårt verksted ved Mieles hovedkontor på Nesbru.

Små husholdningsprodukter som støvsugere kan du også levere inn til din lokale forhandler. Tur /retur frakt mellom lokal forhandler og Miele belastes med kr. 500,- inkl. mva.

Forundersøkelse for verkstedreparasjoner direkte levert inn hos Miele, er kr. 669,- inkl. mva. for støvsugere og
kr.1025,-  inkl. mva. for alle andre husholdningsprodukter/ hvitevarer.  I tillegg kommer eventuelle reservedeler, ytterligere arbeidstid om nødvendig og eventuell frakt.

 

Priser og betaling

Alle priser som oppgis til forbruker er inklusive mva. hvis ikke annet spesifikt fremkommer.  Betalbar service faktureres normalt med en betalingsfrist på 20 dager.  Fristen kan endres som følge av vår kredittvurdering.
 

Timeavtale

Miele tilbyr timeavtale innenfor et intervall på hele dagen, halve dagen eller 2 timer. I alle tilfeller ringer vår tekniker til deg som kunde ca. ½ t før sin ankomst.

Du mottar en e-post med bekreftelse så snart din service er booket. Kvelden før servicedagen kan du om ønskelig motta en e-post eller SMS med bekreftelse av tidspunkt.
 

Endring og avbestilling

Du kan endre eller avbestille besøket uten kostnad inntil kl.15 dagen før.  Dersom du avbestiller etter dette, eller unnlater å være tilstede til avtalt tid, vil besøket bli fakturert med kr. 970 inkl. mva.
 
Hvis Miele på grunn av sykdom e.l. må endre timeavtalen din, tar vi kontakt så god tid som mulig i forkant  for å finne et annet passende tidspunkt. Utsettelse eller forsinkelse fra vår side medfører ingen plikt til erstatning.
 

Online bestilling av service på miele.no

Du kan bestille og endre hjem-service på våre nettsider når som helst.  Dette er en effektiv og enkel  24/7 tjeneste med samme prioritet i forhold til serevice-tidspunkter som om du hadde ringt eller mailet oss. 

Salg- næring

Salgsvilkår - næring

ALMINNELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR NÆRINGSKJØP FRA MIELE AS

1. Innledning

Disse alminnelige betingelsene gjelder for leveranser fra Miele AS (heretter Miele) til kunde (heretter kalt Kjøper) i forbindelse med næringskjøp.  For forbrukerkjøp etter Forbrukerkjøpslovens § 1 gjelder egne leveringsbetingelser.  Ved salg til forhandler gjelder forhandleravtale.

2. Avtale om levering

Avtale om levering mellom Kjøper og Miele anses inngått ved undertegning av kontrakt, Kjøpers aksept av tilbud, Mieles skriftlige ordrebekreftelse, eller ved påbegynt levering. Avtaleforholdet består av tilbud og ordrebekreftelse samt eventuell kontrakt, endringsavtaler, protokoller. Disse leveringsbetingelsene er en del av avtaleforholdet og vil gjelde fullt ut med mindre avvik er skriftlig avtalt.

3. Produkter

Produktene leveres i henhold til tilbudets spesifikasjoner. Produktopplysninger fra andre kilder er kun bindene hvis avtalen uttrykkelig viser til dem. 

4. Pris

Alle priser er oppgitt i norske kroner eksklusive merverdiavgift, miljøgebyrer og frakt, med mindre annet fremkommer skriftlig.

Tilbud om montering til fast pris inkluderer arbeid, reise og diett samt hold av verktøy og monteringsutstyr.  Nødvendige hjelpematerialer som festemateriell, rørdeler etc. kommer i tillegg.

Dersom pris ikke er særskilt avtalt, vil Kjøper bli fakturert på grunnlag av gjeldende prisliste fra Miele. Tjenester faktureres på grunnlag av medgått tid. Eventuelle utlegg kommer i tillegg.

5. Varighet av tilbud

Dersom ikke annet er angitt, er tilbud fra Miele gyldig for aksept innen én måned.  Levering skal normalt finne sted innen tre måneder fra tilbudets dato.  Inngås avtale om senere leveringsdato, skal Miele ha rett til å endre prisen som følge av endringer i valutakurs eller kostpriser fra fabrikk.  Prisendringen vil i så fall følge endringen i Mieles prisliste for det aktuelle produkt. I slike tilfeller tas det også forbehold om produktendringer som følge av endringer i fabrikkenes sortiment.

6. Betalingsbetingelser

Betalingsfristen er netto 30 dager fra levering.  Ved purring påløper purregebyr, jfr. Inkassoloven.  Ved forsinket betaling belastes forsinkelsesrenter etter Forsinkelsesrenteloven.  Miele kan når som helst forut for levering kreve sikkerhet for oppgjøret. Eventuell reklamasjon fritar ikke Kjøperen for betalingsplikt. Kjøper kan heller ikke motregne med omtvistede motkrav.

7. Salgspant

Miele har salgspant i leverte varer inntil hele kjøpesummen er fullt betalt, med de ufravikelige begrensninger som måtte følge av Panteloven.

8. Levering av varer

Levering skjer i h.h.t. Incoterms 2010 Ex Works. 

Dersom ikke annet er avtalt besørger Miele transport for Kjøpers regning og risiko til angitt adresse, med lossing på rampe/gateplan. Ønskes innbæring og/eller dellevering mot pristillegg, må dette angis ved bestilling. Kjøper er ansvarlig for fremkommeligheten til anvist sted.  Kjøper må selv besørge transportforsikring om han ønsker dette.

Kjøper skal ved varemottak kontrollere for transportskader og korrekt antall. Avvik påføres fraktbrevet sammen med signatur fra sjåfør.  Forholdet skal omgående meldes til Mieles kundesenter. Unnlatelse kan medføre tap av reklamasjonsrett overfor transportør.

Når varen er levert, har risikoen for varen gått over på Kjøper. Miele er likevel ansvarlig for skader på varen som oppstår under montering (jf. punkt 10), når dette skyldes Mieles uaktsomhet.

9. Forsinkelse

Dersom levering fra Miele blir vesentlig forsinket av andre grunner enn nevnt i pkt. 13 (force majeure), kan Kjøper skriftlig meddele Miele en rimelig frist for levering. Dersom Miele ikke overholder fristen, kan Kjøperen heve kjøpet. Mieles erstatningsansvar er begrenset på tilsvarende måte som ved mangler, jf. punkt 11 to siste setninger.

10. Montering

Hvis montering inngår i avtalen, skal Miele i god tid på forhånd stille til rådighet underlag som viser nødvendig plass, tilkoblinger etc. for utstyret.   Kjøper skal klargjøre montasjestedet i h.h.t. dette før avtalt oppstart. Kjøper skal også bringe de mottatte varene fram til montasjeområdet, dersom annet ikke er avtalt. Under enhver omstendighet skal kjøper sørge for fremkommelighet og tilrettelegging for transport i lokalene.  Har ikke Kjøper oppfylt sine foran nevnte forpliktelser, kan Miele utsette monteringen til nærmeste tidspunkt Miele har anledning.  Dersom monteringsarbeidet endres, forsinkes eller må midlertidig innstilles av årsaker Kjøper eller hans andre leverandører er ansvarlige for, kan Miele kreve betaling for dokumentere tilleggskostnader.

Dersom det er avtalt at montert utstyr skal prøves før overtakelse, skal prøving skje med begge parter til stede. Det skal utarbeides en overtagelsesprotokoll. Kjøper har ikke rett til å ta utstyret i bruk før overtagelse er bekreftet. I motsatt fall anses overtakelse som bekreftet fra første dag bruken finner sted, og Mieles plikt til å gjennomføre prøving bortfaller. Dersom det ikke er avtalt prøving før overtakelse, anses overtakelse for skjedd når Miele har ferdigstilt monteringen og gitt Kjøper melding om at utstyret kan tas i bruk.

11. Garanti, reklamasjon og mangler

For disse forhold henvises det til «Garantibestemmelser ved kjøp av Miele industriprodukter i Norge», publisert på www.miele.no/Service. For Miele husholdningsprodukter brukt i næring gjelder de samme bestemmelsene, men med en garantiperiode på 6 måneder.  Miele har ikke ansvar for skade eller tap relatert til mangler utover det som følger av garantibestemmelsene. Dette gjelder ethvert tap mangelen måtte forårsake, blant annet driftstap, tapt fortjeneste og andre økonomiske konsekvenstap.

12. Produktansvar

Miele har intet ansvar for skade eller tap på andre ting voldt av produktene etter levering eller overtakelse, med mindre Miele har utvist grov uaktsomhet. Under enhver omstendighet omfatter ikke produktansvaret tapt fortjeneste eller andre konsekvenstap og indirekte tap.

13. Unntaksgrunner (Force Majeure)

Dersom det inntreffer en uforutsett situasjon som ligger utenfor partenes herredømme og kontroll og som gjør det umulig eller urimelig tyngende for vedkommende part å oppfylle avtalte forpliktelser, anses avtalen ikke som misligholdt så lenge situasjonen vedvarer. Som force majeure anses blant annet brann, naturkatastrofer, knapphet på transport, streik, lockout og mangel på leveranser fra underleverandører.  Den part som blir hindret av force majeure, skal uten ugrunnet opphold varsle den andre. Dersom en begivenhet som anses som force majeure vedvarer i mer enn seks måneder, kan begge Parter heve avtalen med umiddelbar virkning.

14. Kjøpers innkjøpsbetingelser

Kjøpers eventuelle innkjøpsbetingelser får ikke anvendelse med mindre dette er skriftlig avtalt mellom partene.

15. Videresalg av Miele husholdningsprodukter

Miele husholdningsprodukter skal ikke videreselges i næring med mindre Kjøper har inngått Selektiv distribusjonsavtale med Miele AS eller produktene inngår som del av et større anlegg/entreprise.

16. Tvister

Tvister som Partene ikke lykkes å løse i minnelighet, kan bringes inn for de alminnelige domstoler, Miele velger verneting.

Garanti- næring

Garantivilkår - næring

GARANTIBESTEMMELSER VED KJØP AV MIELE PROFESSIONAL MASKINER I NORGE

 

Bestemmelsenes gyldighetsområde

Disse garantibestemmelsene gjelder for alle Miele Professional maskiner kjøpt i Norge. De kan påberopes av kjøperen eller en som på lovlig måte har overtatt produktet fra ham. Bestemmelsene gjelder både i forholdet til Miele AS og produktets forhandler, nedenfor kalt selgeren. 

For Miele husholdningsprodukter anvendt i næring gjelder de samme betingelser som her, med en garantitid på 6 måneder.

 

Mieles garanti ved kjøp

Miele og selgeren garanterer at produktet ved levering til kjøperen har den kvalitet og de egenskaper som er gitt i Mieles brosjyrer, annonser og annet skriftlig salgsmateriale. Bare selgeren svarer for opplysninger denne gir på eget initiativ og som ikke er i overensstemmelse med de opplysninger og spesifikasjoner som er gitt av Miele. Levering anses å ha funnet sted den dag kunden overtok varen.

Garantitiden gjelder fra leveringstidspunktet og er:

a) for installasjon på land:

2 - to - år på alle Miele Professional maskiner.

b) for mobile installasjoner (skip/offshore):

1 - ett - år på alle maskiner som er beregnet for slik bruk.

- for reparasjon foretatt i Norge eller i Norsk havn gis normal garanti

- for reparasjon foretatt utenfor Norge omfatter garantien kun forbrukte deler.

 

Mieles rettigheter og plikter ved feil eller mangler

Feil eller mangler som viser seg i garantitiden, har Miele og selgeren rett og plikt til å utbedre kostnadsfritt for kjøperen. Miele og selgeren har også plikt til i samme periode å foreta de justeringer o.l., som er nødvendige for at produktet skal virke tilfredsstillende, selv om det ikke foreligger noen feil eller mangler ved produktet. Med feil og mangler forstås både avvikelse fra den standard som er nevnt i pkt. II, og slitasjeskader på deler, som kjøperen har rimelig grunn til å regne med skulle ha en bedre holdbarhet.  Mieles og selgerens rett til å utbedre en feil eller mangel gjelder bare på de betingelser en kjøper forøvrig må godta etter reglene i " Lov om kjøp" § 34.  Miele og selgeren kan i stedet for å utbedre feilen eller mangelen velge å levere et annet produkt av samme art og type etter reglene i " Lov om kjøp " § 36.

 

Kjøperens rettigheter ved feil og mangler

Dersom en feil eller mangel ikke innen rimelig tid etter klagen eller reklamasjonen blir utbedret etter reglene i pkt. III, har kjøperen rett til å heve kjøpet, kreve omlevering eller prisavslag og i visse tilfelle også erstatning etter reglene i " Lov om kjøp " § 37-40.

 

Kjøperens underrettelses- og reklamasjonsplikt ved feil og mangler

Kjøperen skal underrette Miele eller selgeren når han oppdager feil eller mangler ved dette produktet. Dersom slik underretning ikke er gitt innen rimelig tid etter at feilen eller mangelen ble oppdaget, bortfaller Mieles og selgerens forpliktelser etter pkt. IV.

 

Transportrisiko og transportomkostninger

Miele og selgeren kan velge mellom å utbedre feilen eller mangelen på sitt eget eller et anvist verksted eller hos kjøperen. Produkter som har en størrelse og vekt som kjøperen ikke uten vesentlig ulempe og omkostninger kan bringe og hente ved anvist verksted, skal Miele eller selgeren besørge transportert uten utgift for kjøper. Hvor Miele eller selgeren besørger transporten, bærer denne også risikoen for skader under transporten. Dersom produktet befinner seg på et sted hvor omkostningene ved reparasjon på stedet vil bli uforholdsmessig høye, forbeholder Miele og selgeren seg i samsvar med " Lov om kjøp " sine regler rett til å få dekket opptil halvparten av transport- eller reiseomkostningene av kjøperen.

 

Selgers og Mieles erstatningsansvar

Miele og selgeren er på objektivt grunnlag ansvarlig for skade, som på grunn av feil eller mangler ved produktet påføres gjenstander produktet er bestemt til å behandle. Disse garantibetingelsene gjelder ikke for personskader og for skade på annen eiendom enn den som er nevnt i foregående ledd, eller avsavnsgodtgjørelse. Krav om erstatning i slike tilfeller avgjøres etter lov om produktansvar 1989 og ellers etter gjeldende norske erstatningsregler.

 

Hva Miele ikke er ansvarlig for

Kjøperen kan ikke gjøre noe krav gjeldende mot Miele eller selgeren når feilen/mangelen/skaden er en følge av:

a) Installasjoner som ikke er utført i overensstemmelse med elverkets og/eller vannverkets bestemmelser, eller er i strid med produktets medfølgende monterings-/bruksanvisning.

b) Manglende vedlikehold eller skjøtsel som ikke er i overensstemmelse med bruksanvisningen.

c) Bruk av ikke-originale reservedeler.

d) Inngrep eller reparasjon utført av personer som ikke er autoriserte reparatører.

e) Uhell eller andre forhold etter leveringen som ligger utenfor Mieles/ forhandlers kontroll. Dette gjelder blant annet spenningsvariasjoner utover +/- 10 %, lynnedslag eller andre elektriske forstyrrelser samt regelmessigheter i vannforsyning o.l.

f) skader på produktet som ikke kan føres tilbake til noen feil eller mangel ved produktet.

g) Korrosjon/ avleiringer som følge av plasseringer i unormalt fuktig rom eller vannkvalitet.

h) Normal slitasje.(Gjennom vanlig bruk utsettes produktet for slitasje som kan nødvendiggjøre ordinært vedlikehold, herunder utskiftinger av slitasjekomponenter og forbruksmateriell som for eksempel filtre.)

Mieles generelle vilkår og betingelser for profesjonelle reparatører

Mieles generelle vilkår og betingelser for profesjonelle reparatører

1. Anvendelsesområde, kontraktsspråk, lagring av kontraktsteksten

1.1 Mieles generelle vilkår og betingelser for profesjonelle reparatører (Vilkår) gjelder:

 1. Bruk av Miele Professional Repairer Store (Nettbutikken);
 2. Kjøp og/eller bestilling av (1) Miele reservedeler for profesjonelle reparatører (Reservedeler), (2) Miele programvare og andre digitale produkter for profesjonelle reparatører (Digitale Produkter) og (3) kostnadsfri og avgiftsbelagt tilgang til reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon for profesjonelle reparatører (Tjenester) via nettbutikken.

1.2 Vi, Miele A/S, er et firma som er registrert i Norge. Vårt organisasjonsnummer er 919157089 med kontor i Nesbruveien 71, 1394 NESBRU.

1.3 Bestillinger kan kun gjøres av deg, en profesjonell reparatør, som er en fysisk eller juridisk person som opptrer i næringsvirksomhet eller en fysisk person som bruker produktene og/eller tjenestene i utførelsen av sin profesjonelle aktivitet for en fysisk eller juridisk person som opptrer i næringsvirksomhet (f.eks. ansatte) –, men, ikke under noen omstendighet, en forbruker i henhold til forbrukerkjøpsloven § 1 (3) (Profesjonell Reparatør eller Du/Deg). Vi godtar ingen vilkår eller betingelser fra den Profesjonelle Reparatøren.

1.4 Kontraktsspråket er norsk.

1.5 Vennligst les vilkårene grundig før Du sender inn Din bestilling til oss. Disse vilkårene forteller hvem vi er, hvordan vi vil levere Reservedeler, Digitale Produkter og Tjenester til Deg, hvordan Du og vi kan endre eller avslutte kontrakten, hva som må gjøres hvis det dukker opp et problem og annen viktig informasjon. Hvis Du tror det er en feil i disse Vilkårene, ta kontakt med oss for en diskusjon. Disse Vilkårene er tilgjengelige i Nettbutikken. Du kan se over disse Vilkårene og Dine tidligere bestillinger på din kundekonto i Nettbutikken. Du kan også se over, laste ned, lagre og skrive ut Vilkårene på den samme siden.
 

2. Forutsetninger for bruk av Nettbutikken

Kundekonto

2.1 Du må først registrere deg og opprette en konto i Nettbutikken før Du kan handle i Nettbutikken. Etter at Du har lagt inn Dine data, kan du avslutte registreringsprosessen ved å klikke på tasten «Registrer», og registreringssøknaden sendes automatisk til Miele. Miele beslutter å akseptere registreringssøknaden etter eget skjønn. Miele har rett til å kreve at den Profesjonelle Reparatøren dokumenterer (i) at den Profesjonelle Reparatøren er registrert hos DSB
(Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) som elektroreparatør/ elektriker og innehar nødvendig kompetanse i henhold til norsk lov, og (ii) at den Profesjonelle Reparatøren er dekket av ansvarsforsikring som dekker forpliktelser som følge av vedkommendes aktivitet. Miele skal akseptere eller avslå registreringen innen fem (5) arbeidsdager fra datoen for forespørselen. Hvis Miele godkjenner registreringssøknaden, vil Miele bekrefte «Registreringen din var vellykket» i Nettbutikken eller via e-post. Ved vellykket registrering, opprettes det en egen konto for Deg, og Du kan logge inn ved å bruke Dine innloggingsdata (e-postadresse og passord).
 

Ytterligere forutsetninger

2.2 For å kunne bruke våre Digitale Produkter og/eller Tjenester, må Du forsikre deg om at Du oppfyller alle forutsetninger som er angitt for det respektive Digitale Produktet og/eller Tjenesten. Du finner alle spesifikke forutsetninger for Digitale Produkter og/eller Tjenester i den respektive beskrivelsen av det Digitale Produktet eller Tjenesten.  
 

3. Kontraktsslutning og korrigering av feil i handlekurven

Tilgjengeligheten til/av Reservedeler, Digitale Produkter og Tjenester i Nettbutikken utgjør ikke et juridisk bindende tilbud, men en mulighet til å bestille. Du kan legge en hvilken som helst Reservedel, Digitalt Produkt og/eller Tjeneste i handlekurven ved å klikke på tasten «Legg i handlekurven» uten å bestille. De valgte Reservedelene, Digitale Produktene og Tjenestene kan kontrolleres og endres når som helst. Før Du bestiller, kan Du legge flere Reservedeler, Digitale Produkter og Tjenester i handlekurven eller fjerne dem ved å velge symbolet med søppelkassen og dermed slette dem fra handlekurven. Bestillingen av Reservedeler, Digitale Produkter og Tjenester som er listet opp på ordresiden, blir bindende med én gang du klikker på tasten «Kjøp nå» eller tasten «Bestill nå med betalingsplikt». Vi godtar Din bestilling når vi sender Deg en e-post for å akseptere den, eller ved å sende Deg en separat ordrebekreftelse senest fem dager etter bestillingen Din, og da inngås det en kontrakt mellom Deg og oss.
 

4. Reservedeler, digitale produkter & tjenester

Generelt

4.1 Du finner detaljer rundt de respektive Reservedelene, Digitale Produktene og Tjenestene inkludert informasjon om de respektive lisensene/servicevilkårene for Digitale Produkter og Tjenester og spesifikke forutsetninger for det aktuelle Digitale Produktet eller Tjenesten i den digitale produkt- / servicebeskrivelsen som er tilgjengelig i Nettbutikken.

4.2 Bildene av Reservedelene, de Digitale Produktene og Tjenestene i Nettbutikken er kun ment som illustrasjoner. Selv om vi har gjort vårt ytterste for å vise fargene nøyaktig, kan vi ikke garantere at fargene på bildet av produktet nøyaktig gjenspeiler fargene på Reservedelene, de Digitale Produktene og Tjenestene. Din Reservedel, Ditt Digitale Produkt eller Din Tjeneste kan variere litt fra disse bildene.
 

Reservedeler

4.3 Du har kun lov til å kjøpe Reservedeler, bruke og distribuere slike Reservedeler og/eller gjøre slike Reservedeler tilgjengelige for tredjepart under utførelsen av tjenester innenfor rammen av en serviceavtale med Din kunde. Enhver kommersiell distribusjon av reservedeler og annen kommersiell utnyttelse av delene utover det allerede nevnte anvendelsesområde, er strengt forbudt.

4.4 Miele har salgspant i leverte Reservedeler. Leverte Reservedeler forblir Mieles eiendom inntil alle nåværende og fremtidige krav som følge av forretningsforholdet mellom Deg og Miele, er betalt i sin helhet. Hvis du ikke kan betale, har Miele rett til å ta i besittelse de leverte Reservedelene og bruke leverte Reservedeler etter at kredittiden, som er bestemt av Miele, er overskredet. Inntektene ved utnyttelse krediteres din utestående gjeld med fradrag av faktiske utgifter i forbindelse med utnyttelsen. Du kan kun bruke og selge
Reservedeler i forbindelse med Din ordinære forretningsvirksomhet og i henhold til bestemmelsen i avsnitt 4.3 over. Du har ikke rett til å pantsette Reservedeler eller bruke dem til å sikre tredjeparts krav. Herved tildeler Du Miele alle krav som oppstår ved salg av Reservedeler til tredjeparter og som utgjør verdien av mengden Reservedeler som allerede er levert til Deg. Miele godtar med dette en slik overdragelse/et slikt oppdrag. I tilfelle den totale verdien av Mieles sikkerhetsinteresser overstiger verdien av alle sikrede krav med mer enn tjue (20) %, vil ethvert overskudd utover dette frigjøres på Din forespørsel. Du skal informere Miele umiddelbart i tilfelle Reservedeler er, eller vil bli pantsatt, eller på annen måte gjort krav på av tredjepart. Du er ansvarlig for alle kostnader og utgifter som Miele påføres som følge av at en tredjepart gjør krav på Reservedeler i strid med Mieles interesser.

4.5 Miele garanterer at Reservedelene oppfyller spesifikasjonene som Miele uttrykkelig har oppgitt på det tidspunktet da risiko for tap eller skader på slike Reservedeler overføres til Deg. Hvis Reservedelen avviker i vesentlig grad fra spesifikasjonene som Miele uttrykkelig har uttalt («Mangel»), vil Miele etter eget skjønn
reparere delen som har en Mangel eller erstatte delen med en renovert Reservedel. Dette med forbehold om at du overholder varslingspliktene nedenfor. Hvis Miele ikke er i stand til å utbedre Mangelen på to (2) forsøk, har Du rett til å heve kjøpet av den mangelfulle Reservedelen. Du er forpliktet til å undersøke leverte Reservedeler umiddelbart etter at du har mottatt dem. Du har kun rett til å kreve retting på grunn av levering av en mangelfull Reservedel hvis du varsler Miele skriftlig og uten opphold. Melding om slike krav skal vurderes uten forsinkelse når de er sendt innen to (2) uker etter levering. Skjulte mangler må varsles skriftlig uten forsinkelse når de blir oppdaget, dog, senest tolv (12) måneder etter mottak av
leveransen av den aktuelle Reservedelen. Hvis du ikke sender et skriftlig varsel om krav på retting i tide, ekskluderes vårt ansvar for ikke-rapportert retting (avhjelp). Avsnitt 10 forblir upåvirket.
 

Bruk av Digitale Produkter og lisensavtaler for sluttbrukere

4.6 Vi tilbyr vanligvis våre Digitale Produkter på grunnlag av en fast lisensperiode på en (1) måned eller tolv (12) måneder, med forbehold om Din bestilling og korrekt betaling av lisensavgiftene som belastes for det Digitale Produktet, og at Du strengt overholder disse Vilkårene, lisensavtalen for sluttbrukere (EULA
Enduser License Agreement) som er tilgjengelig på det respektive Digitale
Produktets nettsider, og som må aksepteres for å kunne bruke de Digitale
Produktene, og alle gjeldende lover. Din faste lisensperiode for det respektive
Digitale Produktet utløper automatisk etter endt periode. Du kan imidlertid bestille det Digitale Produktet på nytt i Nettbutikken, forutsatt at det Digitale Produktet fortsatt er tilgjengelig.
 

Bruk av tjenester og servicevilkår

4.7 Med mindre annet er fastsatt i disse Vilkårene eller beskrivelsen av Tjenestene, eller det uttrykkelig er avtalt mellom Deg og oss, stiller vi respektiv Tjeneste (= begrenset,
ikke-eksklusiv, tilbakekallelig og ikke-overførbar rett til tilgang til reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon) for avtalt antall (1) navngitt bruker til rådighet for Deg, med forbehold om Din bestilling og korrekt betaling av Tjenestene, og at Du strengt overholder disse Vilkårene og alle gjeldende lover.

4.8 Generelt sett tilbyr vi våre Tjenester basert på faste serviceperioder på én (1)
måned eller tolv (12) måneder. Din faste serviceperiode for den aktuelle Tjenesten utløper automatisk etter endt periode. Du kan imidlertid bestille tjenesten på nytt i Nettbutikken, gitt at Tjenesten fortsatt er tilgjengelig.  

4.9 Du bekrefter og samtykker til følgende restriksjoner og garanterer at Du ikke vil oppfordre eller gjøre det enklere for tredjepart å bryte disse restriksjonene.

 1. Du skal ikke distribuere, selge, leie eller på annen måte lisensiere eller frem-lisensiere Tjenestene uten å ha innhentet vårt samtykke i forkant;
 2. Tjenestene skal ikke brukes av flere brukere enn det Du har tillatelse for;
 3. Du skal ikke bruke Tjenestene til ulovlige formål eller på noen annen måte som kan bryte disse Vilkårene eller gjeldende lover;
 4. Du skal ikke overføre skadelig programvare, feil eller andre varer av destruktiv art og/eller andre elementer som kan true Tjenestene eller noen av produktene og/eller tjenestene som Miele har gjort tilgjengelige, til servere eller nettverk som er tilkoblet produkter og/eller tjenester som Miele har stilt til rådighet;
 5. Du skal ikke oversette, dekompilere koder, kopiere, foreta omvendt utvikling, lage avledede verk eller på annen måte modifisere Tjenestene med mindre Du eksplisitt har rett til det i henhold til gjeldende, ufravikelig lov;
   

5. Aktivering av digitale produkter og tjenester

Etter at vi har akseptert Din bestilling, blir det Digitale Produktet og/eller Tjenesten aktivert for Din bruk. Når det gjelder våre Digitale Produkter, vil Du motta en lenke der du kan finne og laste ned installasjonsfilene for det respektive Digitale Pro-duktet.
 

6. Vilkår, betingelser og leveringsperioder for reservedeler

6.1 Levering utføres av våre eksterne leveringspartnere. Leveringstider for individuelle Reservedeler finnes på utsjekkingssiden.

6.2 Vi sender Reservedelene etter at vi har akseptert Din bestilling. Leveringsperioden starter første arbeidsdag etter at bestillingen din er godkjent.

6.3 Vi leverer kun i Norge. 

6.4 Hvis vi hindres i å utføre bestillingen din på grunn av streik, lock-out, force majeure, mangel på arbeidskraft utenfor vår kontroll, uforutsette forsinkelser fra underleverandører, inngrep fra myndighetene, uforutsigbare handlinger fra tredjeparter som ikke handler på våre vegne, tekniske forhold utenfor vår kontroll og/eller andre uforutsigbare hendelser som vi ikke er ansvarlige for, skal leveringstidene anses å være forlenget med tiden hindringen varer. Vi vil, uten forsinkelse, informere deg om starten og slutten på en slik hindring. Dersom leveringen blir forsinket med mer enn én måned, har både du og vi rett til å avslutte kontrakten med tanke på Reservedelene som er berørt av leveringsproblemene.

6.5 Hvis, i unntakstilfeller, en Reservedel ikke skulle være tilgjengelig fra lager, vil vi informere deg umiddelbart om antatt leveringsdato eller komme med et forslag om levering av en lignende Reservedel. Hvis du ikke godtar leveringsdatoen eller ikke ønsker å motta en lignende Reservedel, vil kjøpet bli kansellert og summen som allerede er betalt, refunderes deg.
 

7. Priser, betalingsmåter og betalingsbetingelse 


7.1 Registrering og bruk av Nettbutikken så vel som enkelte spesifikke Tjenester er gratis. 

7.2 Prisene som er oppgitt for våre Reservedeler, Digitale Produkter og avgiftsbelagte Tjenester på produkt- og servicesidene i Nettbutikken er nettopriser, eksklusive merverdiavgift og uten leveringskostnader. Du kan se leveringskostnadene på utsjekkingssiden. Leveringskostnadene er oppgitt på utsjekkingssiden ved siden av pristilbudet.

7.3 Prisene som er oppgitt for våre Digitale Produkter og Tjenester er definert som éngangsbetalinger.

7.4 Du kan velge mellom følgende betalingsmetoder: Faktura.

7.5 Hvis Du velger å betale med faktura, vil Du motta en faktura etter den respektive kontraktsinngåelsen. Fakturaer forfaller til betaling fjorten (14) dager etter at fakturaen er mottatt. 

7.6 Du er forpliktet til å sørge for at Din valgte betalingsmetode er gyldig og for at
Dine betalingsdata er oppdaterte.

7.7 Du har ikke rett til å motregne betaling mot våre kundefordringer, med mindre Dine motkrav er rettskraftig avgjort eller ubestridte. Du har også rett til å motregne betalinger mot våre kundefordringer hvis du varsler mangler eller motkrav fra den samme kjøpskontrakten.
 

8. Personvern

8.1 For å kunne behandle ordren, samarbeider vi med forskjellige selskaper f.eks. med ansvar for behandling av betalinger og logistikk. Samtidig sørger vi også for at våre partnere overholder gjeldende bestemmelser for personvern.

8.2 Avhengig av hva slags betalingsmetode som er valgt, vil betalingstransaksjonen for ordren utføres ved hjelp av en kompetent tjenesteyter, om nødvendig.

8.3 For mer detaljert informasjon om personvern, vennligst se vår personvern-
erklæring.
 

9. Forbehold om endringer

Vi kan, etter eget skjønn, endre og/eller supplere omfanget av våre Digitale
Produkter og Tjenester når som helst og med fremtidig virkning med det formål å
videreutvikle våre Digitale Produkter og Tjenester og av sikkerhetsmessige
årsaker, med mindre dette er urimelig for Deg.  Vi vil informere Deg i god tid om endringer av våre Digitale Produkter og Tjenester via e-post eller i Nettbutikken hvis, og i den grad, en endring har betydelig innvirkning på omfanget av vårt Digitale Produkt og/eller Tjeneste. 
 

10. Ansvarsbegrensning

MIELE ER ANSVARLIG FOR SKADER SOM SKYLDES FORSETT, GROV UAKTSOMHET ELLER OVERLAGT/FORSETTLIG MISLIGHOLD OG, I SAMSVAR MED BESTEMMELSENE SOM ER NEDFELT I PRODUKTANSVARSLOVEN, UTEN BEGRENSNING. I TILFELLE AV LITEN ELLER MINDRE FORSØMMELSE SKAL MIELE KUN VÆRE ANSVARLIG UTEN BEGRENSNINGER FOR SKADER PÅ LIV, HELSE ELLER PERSONER. I ALLE ANDRE SAKER MED LITEN ELLER MINDRE FORSØMMELSE SKAL MIELE VÆRE ANSVARLIG, I DEN GRAD MIELE BRYTER ELLER MISLIGHOLDER EN FORPLIKTELSE SOM ER
VESENTLIG FOR RIKTIG GJENNOMFØRING AV DISSE VILKÅRENE OG
EVENTUELL ANNEN AVTALE SOM ER INNGÅTT UNDER DISSE VILKÅRENE, OG SOM DU STOLER PÅ ELLER REGELMESSIG KAN STOLE PÅ – I ET SLIKT TILFELLE, SKAL MIELES ANSVAR OVERFOR DEG BEGRENSES TIL DEN TYPISKE SKADE SOM KAN FORUTSES UNDER DISSE VILKÅRENE. VIDERE KRAV FOR SKADER FORÅRSAKET AV LITEN ELLER MINDRE
FORSØMMELSE EKSKLUDERES.
 

11. Ugyldighet

Hver av paragrafene i disse vilkårene er gyldige i seg selv. Hvis retten eller relevant myndighet bestemmer at noen av dem er ulovlige/ugyldige, skal gjenværende
paragrafer fortsatt gjelde til fulle.
 

12. Gjeldende lov

Alle tvister som oppstår på grunn av, eller i forbindelse med disse vilkårene skal avgjøres etter norsk rett (Lov om kjøp (kjøpsloven), men ikke FNs konvensjon om kontrakter for internasjonalt salg av varer (CISG)) og norske domstoler skal ha eksklusivt verneting.

EULA for profesjonelle reparatører

20 år

TESTET FOR 2O ÅRS LEVETID                  

Under utviklingen av følgende produktserier har Miele gjennomført harde holdbarhetstester, som simulerer en gjennomsnittlig bruk over 20 år i en gjennomsnittlig husholdning. Dette utgjør ingen forsikring eller garanti for at de ferdige produktene har en holdbarhet på 20 år. De utelukker heller ikke funksjonsstans i enkeltstående tilfeller eller eventuelle påkrevde reparasjoner eller serviceytelser for anskaffede produkter. I slike tilfeller gjelder lovbestemte garanti- og reklamasjonsbestemmelser – og der det er aktuelt - eventuelle tilleggsbestemmelser i Mieles salgsbetingelser for hvert enkelt produkt.

 

VASKEMASKINER

Under utviklingen av frontmatede vaskemaskiner i serien W 1/WD 1 har MIELE testet modeller og kjernekomponenter i harde holdbarhetstester. Målet med testene som MIELE utfører, er å simulere gjennomsnittlig bruk over 20 år.

Grunnlaget for fastsettelse av testbetingelser for levetidstesten er kjente, gjennomsnittlige forbrukervaner som fremgår av studier og undersøkelser. Her legger MIELE til grunn tilsammen 5.000 vask med ulike programmer. Dette tilsvarer 5 vask per uke ved bruk i 50 uker i året over et tidsrom på 20 år. Kravene som utledes herfra integreres i testbetingelsene. I tillegg til de nøyaktige testbetingelsene angir disse også antall testobjekter, for å sikre statistisk troverdige testresultater.

Testene som MIELE gjennomfører under produktutviklingsfasen utføres og overvåkes av våre medarbeidere. De respektive resultatene dokumenteres og evalueres av oss. En vaskemaskinserie frigis først når testresultatene er i samsvar med de fastlagte pålitelighetskriteriene for kjernekomponentene til vaskemaskinserien.

Testene som MIELE utfører «For 20 års levetid» er basert på et omfattende konsept, som er omsatt i praksis gjennom bruksanvisninger, instruksjoner for laboratorietester og utfyllende fabrikkstandarder. Dette konseptet ble godkjent i forbindelse med en undersøkelse av driftsstabiliteten, med den konklusjonen at dette konseptet fullt ut er i samsvar med det aktuelle tekniske nivået, og at det med denne fremgangsmåten er mulig å teste vaskemaskiner for en brukstid på 20 år med gjennomsnittlig bruk for en gjennomsnittlig stor husholdning (Fraunhofer Institut, ekspertise LBF-rapport nr. 307049 -ExW).

Dette utgjør ingen forsikring eller garanti for at våre vaskemaskiner har 20 års holdbarhet. Testene under utviklingsfasen utelukker ikke funksjonsstans i enkelttilfeller eller eventuelle påkrevde reparasjoner eller serviceytelser for anskaffede produkter. De rettslige garantibestemmelsene er her gjeldende, samt eventuelle ytterligere bestemmelser som måtte fremgå av de generelle kjøpsvilkårene til Miele for det respektive produktet.

 

VASK / TØRK-KOMBINASJON

Under utviklingen av vask/tørk-kombinasjonsserien WT1 har MIELE testet modeller og kjernekomponenter i harde holdbarhetstester. Målet med testene som MIELE utfører, er å simulere gjennomsnittlig bruk over 20 år.

Grunnlaget for fastsettelse av testbetingelser for levetidstesten er kjente, gjennomsnittlige forbrukervaner som fremgår av studier og undersøkelser. Her legger MIELE til grunn til sammen 5.000 vaskeomganger og 4.000 tørkeomganger med ulike programmer. Dette tilsvarer 5 vask og 4 tørkeomganger per uke ved bruk i 50 uker i året over et tidsrom på 20 år. Kravene som utledes herfra integreres i testbetingelsene. I tillegg til de nøyaktige testbetingelsene angir disse også antall testobjekter, for å sikre statistisk troverdige testresultater.

Testene som MIELE gjennomfører under produktutviklingsfasen utføres og overvåkes av våre medarbeidere. De respektive resultatene dokumenteres og evalueres av oss. En vask/tørk-kombinasjonsserien frigis først når testresultatene er i samsvar med de fastlagte pålitelighetskriteriene for kjernekomponentene til vask/tørk-kombinasjonsserien.

Testene som MIELE utfører «For 20 års levetid» er basert på et omfattende konsept, som er omsatt i praksis gjennom bruksanvisninger, instruksjoner for laboratorietester og utfyllende fabrikkstandarder. Dette konseptet ble godkjent i forbindelse med en undersøkelse av driftsstabiliteten, med den konklusjonen at dette konseptet fullt ut er i samsvar med det aktuelle tekniske nivået, og at det med denne fremgangsmåten er mulig å teste vask/tørk-kombinasjoner for en brukstid på 20 år med gjennomsnittlig bruk for en gjennomsnittlig stor husholdning (Fraunhofer Institut, ekspertise LBF-rapport nr. 308005).

Dette utgjør ingen forsikring eller garanti for at våre vask/tørk-kombinasjoner har 20 års holdbarhet. Testene under utviklingsfasen utelukker ikke funksjonsstans i enkelttilfeller eller eventuelle påkrevde reparasjoner eller serviceytelser for anskaffede produkter. De rettslige garantibestemmelsene er her gjeldende, samt eventuelle ytterligere bestemmelser som måtte fremgå av de generelle kjøpsvilkårene til Miele for det respektive produktet.

 

OPPVASKMASKINER

Under utviklingsfasen av oppvaskmaskinserien G 7000 har MIELE testet modeller og kjernekomponenter i harde holdbarhetstester. Målet med testene som MIELE utfører, er å simulere gjennomsnittlig bruk over 20 år.

Grunnlaget for fastsettelse av testbetingelser for levetidstesten er kjente, gjennomsnittlige forbrukervaner som fremgår av studier og undersøkelser. Her legger MIELE til grunn tilsammen 5.600 oppvaskomganger med ulike programmer. Dette tilsvarer 280 oppvaskomganger i året over et tidsrom på 20 år. Kravene som utledes herfra integreres i testbetingelsene. I tillegg til de nøyaktige testbetingelsene angir disse også antall testobjekter, for å sikre statistisk troverdige testresultater.

Testene som MIELE gjennomfører under produktutviklingsfasen utføres og overvåkes av våre medarbeidere. De respektive resultatene dokumenteres og evalueres av oss. En frigivelse av oppvaskemaskinserien finner først sted når testresultatene er i samsvar med de fastlagte pålitelighetskriteriene for oppvaskmaskinserien.

Testene som MIELE utfører «For 20 års levetid» er basert på et omfattende konsept, som er omsatt i praksis gjennom bruksanvisninger, instruksjoner for laboratorietester og utfyllende fabrikkstandarder. Dette konseptet ble godkjent i forbindelse med en undersøkelse av driftsstabiliteten, med den konklusjonen at dette konseptet fullt ut er i samsvar med det aktuelle tekniske nivået, og at det med denne fremgangsmåten er mulig å teste oppvaskmaskiner for en brukstid på 20 år med gjennomsnittlig bruk for en gjennomsnittlig stor husholdning (Fraunhofer Institut, ekspertise LBF-rapport nr. 308595 – ExG).

Dette utgjør ingen forsikring eller garanti for at våre vaskemaskiner har 20 års holdbarhet. Testene under utviklingsfasen utelukker ikke funksjonsstans i enkelttilfeller eller eventuelle påkrevde reparasjoner eller serviceytelser for anskaffede produkter. De rettslige garantibestemmelsene er her gjeldende, samt eventuelle ytterligere bestemmelser som måtte fremgå av de generelle kjøpsvilkårene til Miele for det respektive produktet.

 

STEKEOVNER

Under utviklingsfasen av stekeovnserien H-7000 har MIELE testet kjernekomponentene til stekeovner og kompaktstekeovner med mikrobølge i harde holdbarhetstester. Målet med testene som MIELE utfører, er å simulere gjennomsnittlig bruk av hovedfunksjonene over et tidsrom på 20 år.

Grunnlaget for fastsettelse av testbetingelsene for levetidstesten er kjente, gjennomsnittlige forbrukervaner som fremgår av studier og undersøkelser. Her legger MIELE til grunn en bruk av stekeovnen på tilsammen 2.160 timer samt kompaktstekeovn med mikrobølge på tilsammen 3.160 timer i ulike driftsfunksjoner. Dette tilsvarer en bruk av stekeovnen på 108 timer i året, og av kompaktstekeovnen med mikrobølgefunksjon på 158 timer i året over et tidsrom på 20 år. Dessuten beregnes gjennomsnittlig 3-gangers rengjøring av produktet (pyrolyse). Kravene som utledes herfra integreres i testbetingelsene. I tillegg til de nøyaktige testbetingelsene angir disse også antall testobjekter, for å sikre statistisk troverdige testresultater.

Testene som MIELE gjennomfører under produktutviklingsfasen utføres og overvåkes av våre medarbeidere. De respektive resultatene dokumenteres og evalueres av MIELE. En frigivelse av stekeovnserien finner først sted når testresultatene er i samsvar med de fastlagte pålitelighetskriteriene for kjernekomponentene. Kjernekomponentene er her hovedkomponentene til stekeovnserien, som er uunnværlige for de grunnleggende funksjonene ved steking og mikrobølgebruk.

Testene som MIELE utfører «For 20 års levetid» er basert på et omfattende konsept, som er omsatt i praksis gjennom bruksanvisninger, instruksjoner for laboratorietester og utfyllende fabrikkstandarder. Dette konseptet ble godkjent i forbindelse med en undersøkelse av driftsstabiliteten, med den konklusjonen at dette konseptet fullt ut er i samsvar med det aktuelle tekniske nivået, og at det med denne fremgangsmåten er mulig å teste de grunnleggende funksjonene til stekeovner for en brukstid på 20 år, med gjennomsnittlig bruk for en gjennomsnittlig stor husholdning (Fraunhofer Institut, ekspertise LBF-rapport nr. 308005- ExÖ).

Dette utgjør ingen forsikring eller garanti for at våre stekeovner eller kompaktstekeovner med mikrobølge har 20 års holdbarhet, og utelukker ikke eventuelle påkrevde reparasjoner eller serviceytelser. De rettslige garantibestemmelsene er her gjeldende, samt eventuelle ytterligere bestemmelser som måtte fremgå av de generelle kjøpsvilkårene til Miele for det respektive produktet.

 

DAMPOVNER

Under utviklingsfasen av DG 7000-serien (dampovn), inkludert produktene DGC 7000 («kombidampovn» – dampovn med stekeovnsfunksjon) og DGM 7000 (dampovn med mikrobølge) har MIELE testet kjernekomponentene i harde holdbarhetstester. Målet med testene som MIELE utfører, er å simulere gjennomsnittlig bruk av hovedfunksjonene over et tidsrom på 20 år.

Grunnlaget for fastsettelse av testbetingelsene for levetidstesten er kjente, gjennomsnittlige forbrukervaner som fremgår av studier og undersøkelser. Her legger MIELE til grunn en bruk av dampovn (DG) på tilsammen 2 500 timer, dampovn med stekeovnsfunksjon (DGC) på tilsammen 4 700 timer og dampovn med mikrobølge (DGM) på tilsammen 3 500 timer, respektivt i ulike driftsfunksjoner. Dette simulerer en bruk av dampovn (DG) på 125 timer i året, av dampovn med stekeovnsfunksjon (DGC) på 235 timer i året og dampovn med mikrobølge(DGM) på 175 timer i året over et tidsrom på 20 år. Kravene som utledes herfra integreres i testbetingelsene. I tillegg til de nøyaktige testbetingelsene angir disse også antall testobjekter, for å sikre statistisk troverdige testresultater.

Testene som MIELE gjennomfører under produktutviklingsfasen utføres og overvåkes av våre medarbeidere. De respektive resultatene dokumenteres og evalueres av MIELE. En frigivelse av serien finner først sted når testresultatene er i samsvar med de fastlagte pålitelighetskriteriene for kjernekomponentene. Kjernekomponentene er her hovedkomponentene til dampovnserien, som er uunnværlige for de grunnleggende funksjonene ved dampkoking, steking og mikrobølgebruk.

Testene som MIELE utfører «For 20 års levetid» er basert på et omfattende konsept, som er omsatt i praksis gjennom bruksanvisninger, instruksjoner for laboratorietester og utfyllende fabrikkstandarder. Dette konseptet ble godkjent i forbindelse med en undersøkelse av driftsstabiliteten, med den konklusjonen at dette konseptet fullt ut er i samsvar med det aktuelle tekniske nivået, og at det med denne fremgangsmåten er mulig å teste de grunnleggende funksjonene til dampovner i den nevnte serien for en brukstid på 20 år, med gjennomsnittlig bruk for en gjennomsnittlig stor husholdning (Fraunhofer Institut, ekspertise LBF-rapport nr 308234).

Dette utgjør ingen forsikring eller garanti for at våre dampovner har 20 års holdbarhet, og utelukker ikke eventuelle påkrevde reparasjoner eller serviceytelser. De rettslige garantibestemmelsene er her gjeldende, samt eventuelle ytterligere bestemmelser som måtte fremgå av de generelle kjøpsvilkårene til Miele for det respektive produktet.

 

MIKROBØLGEOVNER

Under utviklingen av mikrobølgeovnserien M 7000 har MIELE testet modeller og kjernekomponenter i harde holdbarhetstester. Målet med testene som MIELE utfører, er å simulere gjennomsnittlig bruk over 20 år.

Grunnlaget for fastsettelse av testbetingelser for levetidstesten er kjente, gjennomsnittlige forbrukervaner som fremgår av studier og undersøkelser. Her legger MIELE til grunn til sammen 1.000 timer med ulike programmer. Dette tilsvarer bruk av mikrobølgeovnen i 50 timer per år over et tidsrom på 20 år. Kravene som utledes herfra integreres i testbetingelsene. I tillegg til de nøyaktige testbetingelsene angir disse også antall testobjekter, for å sikre statistisk troverdige testresultater.

Testene som MIELE gjennomfører under produktutviklingsfasen utføres og overvåkes av våre medarbeidere. De respektive resultatene dokumenteres og evalueres av oss. En mikrobølgeovnserie frigis først når testresultatene er i samsvar med de fastlagte pålitelighetskriteriene for kjernekomponentene til mikrobølgeovnserien. Kjernekomponentene er her hovedkomponentene i mikrobølgeovnserien, som er avgjørende for bruk av grunnfunksjonene til mikrobølgeovnen.

Testene som MIELE utfører «For 20 års levetid» er basert på et omfattende konsept, som er omsatt i praksis gjennom bruksanvisninger, instruksjoner for laboratorietester og utfyllende fabrikkstandarder. Dette konseptet ble godkjent i forbindelse med en undersøkelse av driftsstabiliteten, med den konklusjonen at dette konseptet fullt ut er i samsvar med det aktuelle tekniske nivået, og at det med denne fremgangsmåten er mulig å teste mikrobølgeovner for en brukstid på 20 år med gjennomsnittlig bruk for en gjennomsnittlig stor husholdning (Fraunhofer Institut, ekspertise LBF-rapport nr. 308005).

Dette utgjør ingen forsikring eller garanti for at våre mikrobølgeovner har 20 års holdbarhet. Testene under utviklingsfasen utelukker ikke funksjonsstans i enkelttilfeller eller eventuelle påkrevde reparasjoner eller serviceytelser for anskaffede produkter. De rettslige garantibestemmelsene er her gjeldende, samt eventuelle ytterligere bestemmelser som måtte fremgå av de generelle kjøpsvilkårene til Miele for det respektive produktet.

 

VAKUUMERINGSSKUFFER

Under utviklingen av serien EVS7000 (vakuumeringsskuffer) har MIELE testet kjernekomponentene i harde holdbarhetstester. Målet med testene som MIELE utfører, er å simulere gjennomsnittlig bruk over 20 år.

Grunnlaget for fastsettelse av testbetingelser for levetidstesten er kjente, gjennomsnittlige forbrukervaner som fremgår av studier og undersøkelser. Her legger MIELE til grunn til sammen 120 timer (= 7.000 vakuumeringssykluser inkl. sveising) i ulike funksjoner. Dette tilsvarer bruk av vakuumeringsskuffen i 350 vakuumeringssykluser á 1 minutt i året over et tidsrom på 20 år. Kravene som utledes herfra integreres i testbetingelsene. I tillegg til de nøyaktige testbetingelsene angir disse også antall testobjekter, for å sikre statistisk troverdige testresultater.

Testene som MIELE gjennomfører under produktutviklingsfasen utføres og overvåkes av våre medarbeidere. De respektive resultatene dokumenteres og evalueres av oss. En serie frigis først når testresultatene er i samsvar med de fastlagte pålitelighetskriteriene for kjernekomponentene til vakuumeringsskuffserien. Kjernekomponentene er her hovedkomponentene i vakuumeringsskuffen, som er avgjørende for bruk av grunnfunksjonene til produktet.

Testene som MIELE utfører «For 20 års levetid» er basert på et omfattende konsept, som er omsatt i praksis gjennom bruksanvisninger, instruksjoner for laboratorietester og utfyllende fabrikkstandarder. Dette konseptet ble godkjent i forbindelse med en undersøkelse av driftsstabiliteten, med den konklusjonen at dette konseptet fullt ut er i samsvar med det aktuelle tekniske nivået, og at det med denne fremgangsmåten er mulig å teste vakuumeringsskuffer for en brukstid på 20 år med gjennomsnittlig bruk for en gjennomsnittlig stor husholdning (Fraunhofer Institut, ekspertise LBF-rapport nr. 308234).

Dette utgjør ingen forsikring eller garanti for at våre vakuumeringsskuffer har 20 års holdbarhet. Testene under utviklingsfasen utelukker ikke funksjonsstans i enkelttilfeller eller eventuelle påkrevde reparasjoner eller serviceytelser for anskaffede produkter. De rettslige garantibestemmelsene er her gjeldende, samt eventuelle ytterligere bestemmelser som måtte fremgå av de generelle kjøpsvilkårene til Miele for det respektive produktet.

 

VENTILATORER

Under utviklingsfasen av ventilatorserien har MIELE testet kjernekomponenter ved harde holdbarhetstester. Målet med testene som MIELE utfører, er å simulere gjennomsnittlig bruk over 20 år.

Grunnlaget for fastsettelse av testbetingelsene for levetidstesten er kjente, gjennomsnittlige forbrukervaner som fremgår av studier og undersøkelser. Her legger MIELE til grunn tilsammen 7 000 timers bruk med ulike programmer. Dette tilsvarer 7 timer per uke ved bruk 50 uker i året over et tidsrom på 20 år. Kravene som utledes herfra integreres i testbetingelsene. I tillegg til de nøyaktige testbetingelsene angir disse også antall testobjekter, for å sikre statistisk troverdige testresultater.

Testene som MIELE gjennomfører under produktutviklingsfasen utføres og overvåkes av våre medarbeidere. De respektive resultatene dokumenteres og evalueres av MIELE. En frigivelse av ventilatorserien finner først sted når testresultatene er i samsvar med de fastlagte pålitelighetskriteriene for kjernekomponentene.

Testene som MIELE utfører «For 20 års levetid» er basert på et omfattende konsept, som er omsatt i praksis gjennom bruksanvisninger, instruksjoner for laboratorietester og utfyllende fabrikkstandarder. Dette konseptet ble godkjent i forbindelse med en undersøkelse av driftsstabiliteten, med den konklusjonen at dette konseptet fullt ut er i samsvar med det aktuelle tekniske nivået, og at det med denne fremgangsmåten er mulig å teste hovedfunksjonene til ventilatorer for en brukstid på 20 år, med gjennomsnittlig bruk for en gjennomsnittlig stor husholdning (Fraunhofer Institut, ekspertise LBF-rapportnr. 308005- ExD).

Dette utgjør ingen forsikring eller garanti for at våre ventilatorer har 20 års holdbarhet, og utelukker ikke eventuelle påkrevde reparasjoner eller serviceytelser. De rettslige garantibestemmelsene er her gjeldende, samt eventuelle ytterligere bestemmelser som måtte fremgå av de generelle kjøpsvilkårene til Miele for det respektive produktet.

VARMESKUFFER

Under utviklingen av varmeskuffsserien ESW7000 har MIELE testet kjernekomponentene i harde holdbarhetstester. Målet med testene som MIELE utfører, er å simulere gjennomsnittlig bruk over 20 år.

Grunnlaget for fastsettelse av testbetingelser for levetidstesten er kjente, gjennomsnittlige forbrukervaner som fremgår av studier og undersøkelser. Her legger MIELE til grunn til sammen 7.500 timer i ulike programmer. Dette tilsvarer bruk av varmeskuffen i 450 minutter per uke ved bruk i 50 uker i året (= 375 timer) over et tidsrom på 20 år. Kravene som utledes herfra integreres i testbetingelsene. I tillegg til de nøyaktige testbetingelsene angir disse også antall testobjekter, for å sikre statistisk troverdige testresultater.

Testene som MIELE gjennomfører under produktutviklingsfasen utføres og overvåkes av våre medarbeidere. De respektive resultatene dokumenteres og evalueres av oss. En varmeskuffserie frigis først når testresultatene er i samsvar med de fastlagte pålitelighetskriteriene for kjernekomponentene til varmeskuffserien. 

Testene som MIELE utfører «For 20 års levetid» er basert på et omfattende konsept, som er omsatt i praksis gjennom bruksanvisninger, instruksjoner for laboratorietester og utfyllende fabrikkstandarder. Dette konseptet ble godkjent i forbindelse med en undersøkelse av driftsstabiliteten, med den konklusjonen at dette konseptet fullt ut er i samsvar med det aktuelle tekniske nivået, og at det med denne fremgangsmåten er mulig å teste varmeskuffer for en brukstid på 20 år med gjennomsnittlig bruk for en gjennomsnittlig stor husholdning (Fraunhofer Institut, ekspertise LBF-rapport nr. 308234).

Dette utgjør ingen forsikring eller garanti for at våre varmeskuffer har 20 års holdbarhet. Testene under utviklingsfasen utelukker ikke funksjonsstans i enkelttilfeller eller eventuelle påkrevde reparasjoner eller serviceytelser for anskaffede produkter. De rettslige garantibestemmelsene er her gjeldende, samt eventuelle ytterligere bestemmelser som måtte fremgå av de generelle kjøpsvilkårene til Miele for det respektive produktet.

 

STØVSUGERE

Classic C 1, Compact C 1, Compact C 2, Complete C 2, Complete C 3, Blizzard CX 1, Swing H 1, Dynamic U 1

Under utviklingsfasen av følgende strømdrevne støvsugerserier med og uten pose, Classic C 1, Compact C 1, Compact C 2, Complete C 2, Complete C 3 og Blizzard CX 1, har MIELE testet modeller og kjernekomponenter i harde holdbarhetstester. Målet med testene som MIELE utfører, er å simulere gjennomsnittlig bruk over 20 år.

Grunnlaget for fastsettelse av testbetingelser for levetidstesten er kjente, gjennomsnittlige forbrukervaner som fremgår av studier og undersøkelser. Her legger MIELE til grunn tilsammen 750 timers brukstid av produktene. Dette tilsvarer 45 minutter brukstid per uke ved bruk 50 uker i året over et tidsrom på 20 år. Kravene som utledes herfra integreres i testbetingelsene. I tillegg til de nøyaktige testbetingelsene angir disse også antall testobjekter, for å sikre statistisk troverdige testresultater.

Testene som MIELE gjennomfører under produktutviklingsfasen utføres og overvåkes av våre medarbeidere. De respektive resultatene dokumenteres og evalueres av oss. En frigivelse av den ovennevnte støvsugerserien finner først sted når testresultatene er i samsvar med de fastlagte pålitelighetskriteriene for den omtalte støvsugerserien.

Testene som MIELE utfører «For 20 års levetid» er basert på et omfattende konsept, som er omsatt i praksis gjennom bruksanvisninger, instruksjoner for laboratorietester og utfyllende fabrikkstandarder. Dette konseptet ble godkjent i forbindelse med en undersøkelse av driftsstabiliteten, med den konklusjonen at dette konseptet fullt ut er i samsvar med det aktuelle tekniske nivået, og at det med denne fremgangsmåten er mulig å teste strømdrevne støvsugere for en brukstid på 20 år med gjennomsnittlig bruk for en gjennomsnittlig stor husholdning (Fraunhofer Institut, ekspertise LBF-rapport nr. 307530, ekspertise gulvpleie).

Dette utgjør ingen forsikring eller garanti for at de ovenfor nevnte støvsugerne har 20 års holdbarhet, og utelukker ikke eventuelle påkrevde reparasjoner eller serviceytelser. De rettslige garantibestemmelsene er her gjeldende, samt eventuelle ytterligere bestemmelser som måtte fremgå av de generelle kjøpsvilkårene til Miele for det respektive produktet.

 

Testet i 10.000 timer: 
Under utviklingsfasen av vaskemaskinserien W1 og tørketrommelserien T1 har Miele testet kjernekomponenter i over 10.000 timer.

Spar opptil  3.300 fylte badekar med vann:
I løpet av den forventede levetiden sparer våre maskiner 596.484* liter vann, noe som tilsvarer 3.977 badekar. Sammenlignet med å vaske opp for hånd, 5 ganger i uken med 14 kuverter per uke over 20 år (et badekar rommer gjennomsnittlig 150 liter).

Våre vaskemaskinsmoterer er testet opp til 3 ganger lengre enn enkelte bilmotorer:
Under utviklingsfasen av vaskemaskinserien W1 og tørketrommelserien T1 har MIELE teste modeller og kjernekomponenter over 10.000 timer.