Profesjonell reparatør

Profesjonell reparatør

Som profesjonell reparatør har du krav på den nyeste servicedokumentasjonen for vaskemaskiner, vask/tørk-kombinasjoner, oppvaskmaskiner og kjøle-/fryseskap.

Registrer deg som profesjonell reparatørLogg deg inn som profesjonell reparatør
Warning

Reparasjoner skal kun utføres av kvalifiserte elektrofagfolk som tar hensyn til gjeldende sikkerhetsbestemmelser.

Følg aktuelle lover, ulykkesforebyggende forskrifter og gjeldende normer ved reparasjon, endring, kontroll og vedlikehold av elektriske produkter. Før vedlikehold og reparasjon utføres, må du koble produktet fra strømnettet og sikre (isolere) alle aktive spenningsførende ledninger.

Følgende programvare og verktøy tilbys profesjonelle reparatører:

Miele Service Dokumentasjon: Programvaren er en browserbasert program for å søke etter og vise serviceinformasjon.

Tilgangen inneholder reservedelsinformasjon, anvisninger og beskrivelser samt koblingsskjemaer.

Miele diagnoseprogram: PC-bruken gjør det mulig å lese av feil ved hjelp av en oppkobling til produktet, tilbakestille produkter og oppdatere produktets programvare. Til dette trengs det i tillegg et optisk grensesnitt.

Mieles diagnoseprogram kan også brukes uten internettforbindelse hos kunden. Dette forutsetter imidlertid at programmet har blitt oppdatert via Online Update minst 10 dager før kundebesøket.