Ofte stilte spørsmål fra kunder - reparasjon etter fastpris

«Reparasjon etter fastpris» er en reparasjon som tilbys til en fast pris og som må avtales før servicebesøket. Alle reparasjonskostnader som er nødvendige for å få maskinen din i drift igjen, er dekket av en fast engangsbetaling.

En feilpå produktet kan gjøre deg stresset og usikker på hvor mye reparasjonen kommer til å koste. Med «reparasjon etter fastpris» kan du være sikker på at totalkostnadene for reparasjon av produktet ditt er dekket med et fast engangsbeløp.

«Reparasjon etter fastpris» dekker alle kostnader for kjøring, arbeidstid og reservedelene som er nødvendige for å få produktet i drift igjen.
Disse kostnader dekkes i sin helhet:
- Kjørepris
- Alt arbeid og reservedeler som er nødvendige for å reparere produktfeilen som ble meldt inn ved bestilling av reparasjonen, inklusive oppfølgingsbesøk dersom det er nødvendig å bestille reservedeler som teknikeren ikke har med seg i bilen
- 12 måneders garanti på reservedeler og utført reparasjonsarbeid, som starter ved dato for reparasjonen

Prisen for en «reparasjon etter fastpris A» er NOK 4195,- inkl. mva for frittstående produkter (og alle oppvaskmaskiner og kjøle-/fryseskap), og «fastpris B» NOK 4749,- inkl. mva for innbyggingsprodukter.

Ja. Skulle det bli nødvendig å løfte produktet med løfteinnretning på grunn av begrenset installasjonsplass, beregner vi en ekstra pris på NOK 781,- inkl. mva.

«Reparasjon etter fastpris» er tilgjengelig for de fleste husholdningsapparater. Merk at MasterCool-produkter, platetopper, kjøle teknisk og kaffemaskiner ikke er en del av dette tilbudet.

Du kan bestille en «reparasjon etter fastpris» i vårt kundesenter på telefon +47 6717 31 00.

Merk at muligheten for «reparasjon etter fastpris» bare er tilgjengelig frem til 24 timer før besøket av teknikeren. Hvis du ikke velger «reparasjon etter fastpris», gjelder våre standard arbeidspriser og listeprisene for reservedeler.
 

Nei, du kan ikke lenger endre avregningsmåten når teknikeren allerede er kommet. Men du kan gå fra «reparasjon etter fastpris» frem til 24 timer før servicebesøket.

Nei, «reparasjon etter fastpris» kan bare bestilles når du bestiller servicebesøket, eller senest 24 timer før teknikeren besøker deg. Hvis du ikke har valgt «reparasjon etter fastpris» for servicebesøket, gjelder de vanlige servicegebyrene.

Hvis du har flere produkter som trenger reparasjon, kan du velge «reparasjon etter fastpris» for hvert av produktene, eller du kan la ett av produktene repareres til standardpris.

Hvis du bestemmer deg for en kombinasjon av de to prismodellene, betaler du «reparasjon etter fastpris» A eller B, pluss standard arbeidspris og reservedelene for det ekstra produktet (gjeldende servicegebyr). Hvis du vil få reparert flere produkter samtidig, beregner vi kjørekostnadene bare én gang. En kombinasjon av de to prismodellene lønner seg spesielt hvis et av dine produkter bare har en liten feil.

Hvis teknikeren ikke finner noe feil på produktet, bruker han/hun servicebesøket til å gjøre grundig vedlikehold for å sikre feilfri drift av produktet fremover. Dette vedlikeholdet omfatter alle Miele-pleiemidler som skulle være nødvendige. Våre teknikere kan dessuten gi deg råd om hvordan du bruker produktet på best mulig måte, og kan gi deg pleie- og vedlikeholdstips.

«Reparasjon etter fastpris» kan ikke brukes på MasterCool-produkter, platetopper, kaffemaskiner, kjøle teknisk (kjøl/frys).
«Reparasjon etter fastpris» dekker heller ikke følgende feil:

  • Tøypleieprodukter: tromler og lagre. Reparasjon av produktet er ikke lenger lønnsomt her.
  • Kjøle-/fryseskap: bytte av kuldemediegasser eller kompressorer. 
  • Platetopper.
  • Reservedeler som ikke står i sammenheng med den opprinnelig meldte feilen. Ekstra reservedeler som ikke har noe å gjøre med den opprinnelig meldte feilen, eller som skal monteres, kan faktureres separat.
  • Montering og innfesting av platetoppunderstell, bluss og dreiebrytere. Alt av innvendig innredning i kjøleskap som f.eks dør-/glasshyller og alle fryseskuffer. Filter til tørketrommel. Dørtetninger hvis de ikke er vedlikeholdt i henhold til bruksanvisningen.
  • Kosmetiske feil på deler / betjeningspaneler.
  • Produktdeler av glass som har fått sprekker, riper eller er gått i stykker.
  • Alle produktdeler som viser tegn på manglende pleie og som ikke er vedlikeholdt i henhold til bruksanvisningen.
  • Alle produkter som Miele, eller en servicepartner autorisert av Miele, allerede har hatt et servicebesøk for, og der det foreligger en diagnose/kostnadsestimat for reparasjon av den meldte feilen.
  • Alle Miele Professional-apparater eller husholdningsprodukter som brukes kommersielt.

Du får en 12 måneders garanti, gjeldende fra reparasjonsdatoen, på det utførte servicearbeidet.

Hvis den samme feilen oppstår på nytt innen denne perioden, reparerer vi produktet gratis. Forutsetningen er at produktet er korrekt installert, vedlikeholdt i henhold til produsentens anvisninger og ikke har blitt brukt feil.

Hvis dette er tilfelle, må en tekniker gjøre en feildiagnose på stedet. Hvis diagnosen tilsier at feilen ikke har sammenheng med den opprinnelige reparasjonen, er du forpliktet til å dekke teknikerens arbeidspris. Teknikeren vil da tilby enten enda en «reparasjon etter fastpris», eller betaling av standard kjørepris samt reservedeler og eventuelt ekstra arbeid, avhengig av hvilket reparasjonsalternativ teknikeren anser som mest prisgunstig for kunde. Hvis du ikke ønsker å benytte deg av noen av disse alternativene, beregner vi den normale kjøreprisen for teknikerens besøk.

En reparasjon er ikke lønnsom hvis det ikke finnes reservedeler slik at produktet ikke lenger kan repareres, eller en reparasjon ikke kan anbefales på grunn av produktets alder eller typen feil.

Hvis reparasjon av produktet, etter vår bedømmelse, ikke lenger lønner seg på grunn av produktets alder, typen feil eller fordi det ikke lenger finnes reservedeler, tilbyr Miele deg kjøp av et nytt produkt. Her motregnes prisen for «reparasjon etter fastpris» mot et nytt produkt. Det betyr at servicebesøket betales, men trekkes av kjøpet på et nytt produkt. Tilbudet gjelder inntil 90 dager etter teknikerens besøk.

Hvis teknikeren etter første servicebesøk ikke anser reparasjon av produktet som lønnsomt, og kunden bestemmer seg for å ikke bytte inn produktet direkte hos Miele, eller for å kjøpe det et annet sted, beregner Miele Norge det vanlige gebyret (oppmøte + 30 min. arbeid) for servicebesøket.

«Reparasjon etter fastpris» motregnes bare når reserveproduktet kjøpes til veiledende salgspris direkte hos Miele. Miele kan på eget initiativ utelukke bestemte modeller eller tilbudskampanjer fra «reparasjon etter fastpris». Våre rådgivere kan informere deg om modellene som står til rådighet.

   

Ønsker du å avtale en servicedato?

Vi kan ta imot reparasjonsoppdrag på nett eller via telefon.

For å bestille en «reparasjon etter fastpris» ringer du vårt kundesenter på +47 67 17 31 00. Standard reparasjoner kan også bestilles på nett (unntatt støvsugere).